Yapı Bakımından Bağlaçlar (Yalın Türemiş Bileşik Öbekleşmiş Bağlaçlar)

0
Advertisement

Yapı, biçim bakımından bağlaçlar kaça ayrılır, özellikleri nelerdir? Yapı bakımından bağlaçlara örnekler, açıklamalı konu anlatımı.

bağlaçlar

Yapı Bakımından Bağlaçlar

Bağlaçlar yapı, biçim bakımından değişik özellikler gösterirler. Bu öğelerin pek çoğu Farsça ve Arapçadan, dilimize geçmiştir. Daha önce de değindiğimiz gibi, bağlaçlar tek tek, yinelenerek ya da öbekleşmiş olarak bağlama görevi yaparlar. Biçim bakımından bağlaçları,

  1. Yalın bağlaçlar
  2. Türemiş bağlaçlar
  3. Bileşik bağlaçlar
  4. Öbekleşmiş bağlaçlar olmak üzere bölümlendirebiliriz.

1— Yalın bağlaçlar :

ve, de, ama, ile, bile, eğer, lakin, yani, meğer, hem gibi.

2— Türemiş bağlaçlar :

örneğin, üstelik, ancak, açıkçası, kısacası, anlaşılan, gerçekten gibi.

3— Bileşik bağlaçlar :

oysa, öyleyse, yoksa, neyse, kimbilir, halbuki, veyahut, meğerse, nitekim, sanki gibi.

Advertisement

4— Öbekleşmiş bağlaçlar :

Türlü sözcük öbeklerinin bağlaç görevi yapmak üzere öbekleştikleri görülür. Kimi bağlaçlar yan yana kullanılan sözcüklerle de oluşur. İki ya da daha çok sözcüğün kalıplaşmış biçimi ya da tamlamalar bağlaç olarak kullanılır.

a) Yan yana kullanılan bağlaçlar:

ya da, hem de, ne de, yahut da gibi. Kimi sözcükler de ki bağlayıcıyla birlikte bağlaç görevinde kullanılır: öyleki, şöyle ki, demek ki, kaldı ki, mademki, yeter ki, sanki, farzet ki, tut ki, değil mi ki, nerde kaldı ki, şu var ki, ne var ki gibi.

b) Tamlama biçiminde bağlaçlar:

bundan dolayı, bunun için, bunun üzerine, buna göre, görünüşe göre, o halde, şu halde, bundan başka, sözün kısası, senin anlayacağın, bununla birlikte, başka bir deyimle gibi.

c) Tümce biçiminde kalıplaşmış bağlaçlar:

Kalıplaşmış kimi kısa tümceler de bağlaç olarak kullanılır: gel gelelim, zorla değil ya, ne de olsa, ne bileyim gibi.

ç) Yinelenen sözcüklerle kurulan bağlaçlar:

Eş görevli sözcükler ya da öğeler, tümceler arasında kimi sözcükler yinelenerek bağlaç olarak kullanılır: ya…ya, ne…ne, hem… hem, ister…ister, gerek…gerek, ama…ama, kâh…kâh gibi.

Advertisement


Leave A Reply