Yatırım Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Yatırım ne anlama gelir? Yatırım kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1.Yatırma işi
2. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman
3. Milli ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeler, envestisman
4. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılan davranış
1. gelir amacıyla bir işe para yatırmak
2. ileride bir çıkar veya kazanç sağlamak için önceden ortam hazırlamak
Yatırım finansmanı ve harcamalarını karşılamak üzere kurulan banka
Sermayesini sanayi alanında değerlendiren iş kolu
Tasarruf sahiplerinden katılma belgesi karşılığında toplanan birikimlerden oluşan fonların, sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuz içerisinde toplanması ve uzmanlar tarafından yönetilmesi temeline dayalı kolektif bir yatırım aracı
Ticarette ve sanayide kâr getirmeyen, geleceği veya pazar imkânı bulunmayan yatırım
Bir iş için gereken elemanları yetiştirmek, eğitmek için yapılan yatırım


Leave A Reply