Yetişkin Eğitiminin Önemi ve Hayat Boyu Öğrenmenin Yararları

0
Advertisement

Yetişkin eğitiminin önemi ve topluma olan yararları hakkında bilgiler. Yetişkinlerin eğitimi neden yarım kalır?

Umutsuzluğa mahkum, aileye geçimini sağlamak için çalışmaya mahkum yetişkinler maalesef ulusların en çetin sorunlarından biridir. Bir kez bir insan büyüdüğünde, aynı yaşamı sürmek, yoksulluk ve cehaletin kısır döngüsüne kapılmak, milyonları doldurmak için yetişkin eğitimi, aksi takdirde kasvetli olan senaryodaki tek umut, pozitiflik olacaktır.

Yetişkin Eğitiminin Önemi ve Hayat Boyu Öğrenmenin Yararları

Kaynak: pixabay.com

Lütfen bu yazıda verilen bilgileri sadece Türkiye ile bağdaştırmayın. Dünyanın öylesine geri kalmış yerleri mevcutki eğitimli bir yetişkin bulmakta zorlanacağınız bir çok bölge mevcuttur. Dünyanın dört bir yanındaki yetişkin öğrenciler için yetişkin eğitimi, bilgilerini geliştirmek, akademik nitelikler kazanmak ve kariyer beklentilerini iyileştirmek ve hayatta daha iyi bir şans elde etmek için yeni beceriler geliştirmek için paha biçilmez bir fırsat sunuyor.

Halihazırda aktif iş gücüyle meşgul olan yetişkin öğrenciler için yetişkin eğitimi, hayattaki beklentilerini iyileştirme fırsatı sunmaktadır. Yetişkinlere hem örgün hem de yaygın eğitim ve öğretim sağlar ve yeni beceriler ve minimum okuryazarlık düzeyi kazanmalarına yardımcı olur.

Bir ulusun yetişkin tabanına eğitim sağlama sorunu, devasa bir sorundur.

Bir geçim kaynağını sürdürmek için çalışmayı dengelemek ve eğitime devam etme şevki, enerji ve tutku zor bir iştir. Üstelik toplum, yaşamlarının olgun sonunda ışığa ulaşmaya çalışanlarla alay etme eğilimindedir. Ancak faydalar çok büyük. Sosyal, ekonomik, teknolojik ve ahlaki ilerlemeye ulaşmaya çalışan bir ulus için eğitimin değeri küçümsenemez.

  1. Ekonomik Fayda: Eğitimli bir adam, ekonomik ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir ve daha iyi bir gelirle yaşam standardını yükseltebilir. Okuryazarlık düzeyinin artmasıyla birlikte aileyi koruma kapasitesi çok artmaktadır. Sonuç olarak, daha iyi hijyen uygulaması ve sağlığın korunması anlamına gelir.
  2. Tek başına eğitim, daha tekdüze, barışçıl ve sağlıklı bir topluma yol açan sosyal yanlış uygulamaları ve kötülükleri engelleme potansiyeline sahiptir.
  3. Eğitimli bir kişi, ülkesinin kanunlarının çok daha farkındadır ve çevresinde hüküm süren adaletsizlik algısına göre aynı şeyi yapabilir. Okuma yazma bilmemesi ve cehaletinden dolayı gezintiye çıkma şansı daha azdır.
  4. Bir ulusun refahına daha çok katkıda bulunurlar. Ekonomik refah, sosyal adalet ve etik standartlar için çabalayan bir grup eğitimli erkeğin adil bir toplum yaratma şansı çok daha yüksektir.
  5. İlerici bir ulus için yapı taşları olarak hareket edebilirler, kendi dallarının ve çevrelerindeki diğerlerinin eğitimine katkıda bulunabilirler.

Yetişkin Eğitimi, yalnızca harfleri, alfabeleri ve kelimeleri okumayı ve yazmayı ve tanımayı öğrenmelerini sağlamak anlamına gelmez, aynı zamanda onlara mesleki beceri kazandırmayı ve onları hayatta ilerlemeleri için daha iyi bir şansla donatmayı gerektirir.

Advertisement
Yetişkin Eğitiminin Önemi ve Hayat Boyu Öğrenmenin Yararları

Kaynak: pixabay.com

Yetişkin Eğitimi sadece hükümetin sorumluluğu değildir, aynı zamanda öğrenciler, öğretmenler, gönüllüler ve sosyal hizmet uzmanlarının birlikte, tüm yetişkinleri bu önemli yaşam becerisiyle donatma vizyonunu tercüme etmek için ortak çaba sarf etmeleri gerekir. Okuryazarlığın önemi tüm kitle iletişim araçları aracılığıyla savunulmalı ve bu kampanyayı teşvik etmek için halk kütüphanelerine, bilgisayar odalarına kolay erişim ve uygun kitap, kopya ve kırtasiye malzemelerinin ücretsiz dağıtımı ile eksiksiz bir öğrenme ortamı yaratılmalıdır.


Leave A Reply