Yılbaşı Ağacı Solucanı Nedir, Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Yılbaşı ağacı solucanı nedir, nasıl bir canlıdır? Yılbaşı ağacı solucanının özellikleri, yaşam ortası ve birbirinden güzel resimleri.

Yılbaşı Ağacı Solucanı

Yılbaşı Ağacı Solucanı

Latincesi Spirobranchus giganteus olan ve yılbaşı (Noel) ağacı solucanı olarak bilinen bu deniz canlıları, görünümlerinden dolayı bu ismi almışlardır.

Her solucanın gövdesinden yükselen tüp benzeri iki parlak renkli çıkıntısı bulunur. Bu Yılbaşı (Noel) ağacı benzeri çıkıntılar solucan merkez omurgasından yayılan radyollerden veya saç benzeri uzantılardan oluşur. Bu dokunaçlar solunum yapmak ve besin yakalamak için kullanılır. Beslenmesi genellikle mikroskopik bitkilerden veya fitoplanktondan oluşur, suyun içinde yüzer.

Yılbaşı Ağacı Solucanı

Bu solucanlar yerleşiktir, yani, sevdikleri bir yeri bulduklarında fazla hareket etmezler. Aslında, bu solucanlardaki renkli uzantıları görünürken, bedenlerinin çoğu canlı mercanda yerleşmiş yuvalarında demirlemiştir. Korktuğunda Yılbaşı Ağacı Solucanı hızla yuvasına geri çekilir ve yırtıcı hayvanlardan saklanır.

Advertisement

Noel ağacı solucanları çeşitli parlak renklerde bulunur. Çok büyük değillerdir, ortalama 4 santim uzunluğundadırlar. Bununla birlikte, farklı şekil, güzellik ve renkleri nedeniyle bu solucanlar kolayca bulunur.

Yılbaşı Ağacı Solucanı

Yaşam Ortamı

Noel ağacı solucanı, 100 fit derinliğindeki nispeten sığ sularda, tüm dünyadaki tropikal mercan kayalıklarında yaşar. Bazı mercan türlerini tercih ederler.

Noel ağacı solucanın dokunaçlarının olduğu tüpler kalsiyum karbonattan oluşur. Solucan, kum taneleri ve kalsiyum içeren diğer partikülleri sindirerek elde ettiği kalsiyum karbonat ile tüp üretir. Tüp solucandan daha uzun olabilir, ki bu solucanın korunmaya ihtiyaç duyulduğunda tüpün içine tamamen çekilebilmesini sağlayan bir adaptasyondur.

Yılbaşı Ağacı Solucanı

Beslenme

Noel ağacı solucanı, planktonları ve diğer küçük parçacıkları tüyleri üzerinde sıkıştırarak beslenir.

Advertisement

Üreme

Erkek ve dişi Noel ağacı solucanları bulunur. Suya yumurta ve sperm göndererek çoğalırlar.
Bu gametler solucanın karın bölümlerinde oluşturulur. Döllenmiş yumurta, dokuz ila 12 gün boyunca plankton olarak yaşayan larvalara dönüşür ve daha sonra mercan üzerine yerleşerek, kalkerli bir tüpe dönüşen bir mukus tüpü üretir. Bu solucanlar 40 yıldan fazla yaşayabilirler.

Yılbaşı Ağacı Solucanı

Korunma

Noel ağacı solucanlarının popülasyonlarının istikrarlı olduğu düşünülmektedir. Dalgıçlar ve sualtı fotoğrafçıları arasında popülerdirler ve akvaryum ticareti için toplanırlar.

Solucanlara yönelik potansiyel tehditler, kalkerli tüplerini inşa etme yeteneklerini etkileyebilecek habitat kaybı, iklim değişikliği ve okyanus asitlenmesidir. Sağlıklı bir Noel ağacı solucanı nüfusunun bulunup bulunmaması, mercan resifinin sağlığına bağlıdır.

Yılbaşı Ağacı Solucanı Yılbaşı Ağacı Solucanı Yılbaşı Ağacı Solucanı Yılbaşı Ağacı Solucanı Yılbaşı Ağacı Solucanı Yılbaşı Ağacı Solucanı Yılbaşı Ağacı Solucanı


Leave A Reply