Yol İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Yol Geçen

0
Advertisement

İçinde yol, yolculuk geçen atasözleri nelerdir? Bu yol ve yolculuk ile ilgili atasözlerinin anlamları ve açıklamaları.

Yol İle İlgili Atasözleri

Yol İle İlgili Atasözleri

 • *** abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur)
  çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.
 • *** acele ile yürüyen yolda kalır
  iş yaparken acele eden şaşırır, işini bitiremez.
 • *** aç at yol almaz, aç it av almaz
  iş gördürdüğünüz kimselerin haklarını tam olarak vermezseniz kendilerinden yararlanamazsınız.
 • *** ağır git ki yol alasın
  bir işte başarılı olmak isteyen kimse, ağır ağır ama güvenilir adımlarla yürümelidir.
 • *** akıl için yol (tarik) birdir
  doğruyu bulmak için aklın izleyeceği bir tek yol vardır, bu yoldan gidenlerin hepsi aynı sonuca varır.
 • *** akılsız köpeği (ahmak iti) yol kocatır
  iyice düşünülmeden, tasarlanmadan yapılmaya çalışılan iş sırasında birçok sorun ortaya çıkar ve kolay bir iş bile zorlaşır.
 • *** aklın yolu birdir
  iyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak sonuç hep aynıdır.
 • *** araba devrilince (kırıldıktan sonra, kırılınca) yol gösteren çok olur
  iş işten geçtikten sonra verilen öğüdün değeri yoktur.
 • *** at yiğidin yoldaşıdır
  bir insanın atı daima onun yanındadır ve zor anlarında ona yardım eder.
*** atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
elde imkân varken gezip dolaşmak, dost edinmek gerekir.
 • *** avcı ne kadar hile (al) bilse ayı o kadar yol bilir
  bir kişi başkasını alt etmek için çeşit çeşit ustalık kullanır ama karşısındaki de yenilmemek için türlü önlemler alır.
 • *** azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır
  ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.
 • *** borç ödemekle (vermekle), yol yürümekle tükenir
  birden ödenemeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir.
 • *** can canın yoldaşıdır
  insan tek başına yaşayamaz, konuşup görüşmek için arkadaş arar.
 • *** çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek Hak
  kullar Tanrı’dan kendilerine gerekli olan şeyleri dilerler, bu dilekleri kabul edecek olan Tanrı’dır.
 • *** dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
  yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinir.
 • *** danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış
  bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.
 • *** danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış
  bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.
 • *** deli ile çıkma yola, başına getirir bela
  deli, kendisiyle arkadaşlık edenin başına çeşit çeşit dert açar.
 • *** elmanın dibi göl, armudun dibi yol
  dıştan birbirine benzeyen her şeye aynı işlem uygulanamaz, her biri özelliğine göre ayrı bir davranış ister.
 • *** erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer
  kendini bir erkeğe beğendirmek isteyen kadın, ona güzel yemekler hazırlamalıdır.
 • *** erken kalkan (çıkan) yol alır, er evlenen döl alır
  yapacakları işe erken başlayanlar kazançlı olurlar.
 • *** eşeği yoldan çıkaran sıpanın oynaması
  çocuklarının düzensiz davranışı, anne babayı rahatsız eder.
 • *** eşek (eşkin) eve gelmiş, yorga yolda kalmış
  düzenli ve sürekli çalışan güçsüz kimse, düzensiz ve süreksiz çalışan güçlü kimseden daha başarılı olur.
*** gönülden gönle yol vardır
sevgi karşılıklıdır.
 • *** hâl hâlin yoldaşıdır
  aynı durumdaki kimseler, birbirlerinin hâlini daha iyi anlarlar.
 • *** hancı sarhoş yolcu sarhoş
  kimin ne yaptığı ne ettiği belli değil.
 • *** herkesin ettiği yoluna gelir
  bir kimse başkasına ne yaparsa kendisi de aynı şeyle karşılaşır.
 • *** kalbin yolu mideden geçer
  bir kimsenin sevgisi kazanılmak istendiğinde ona güzel yiyecekler ikram edilmelidir.
 • *** kalpten kalbe yol vardır
  sevgi karşılıklıdır.
 • *** paran varsa cümle âlem kulun, paran yoksa tımarhane yolun
  zengin olana herkes hizmet eder, fakir olana ise kimse yüz vermez.
 • *** pulsuz iş, yolsuz iş
  karanlık işler çeviren, yasal olmayan yollara sapar.
 • *** sıçan geçer yol olur
  bir iş için kötü bir yol açılırsa artık herkes o yolu tutar.
 • *** su testisi su yolunda kırılır
  bir kişi amaç edindiği işte kazaya uğrar.
 • *** tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
  sonucu kötü çıktıktan sonra bir davranış üzerine akıl öğreten çok bulunur.
 • *** varsa (var mı) pulun herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun dardır yolun
  zengin olana herkes hizmet eder, fakir olana ise kimse yüz vermez.
 • *** yedi adım yolun, bir yudum suyun hakkı vardır
  iki insanın tanışıp kaynaşması ve aralarında bir dostluk bağı oluşması için özel bir kurala, yola, yönteme gerek yoktur, kısa bir yolculuk, küçük bir ikram bile bu yakınlığı sağlayabilir.
*** yol bilen kervana katılmaz
bir işi kendi başına yapabilecek olan başkalarının yardımına gerek duymaz.
 • *** yol bilenle yürüyen, yorulmaz
  bir işi yoluyla, yöntemiyle yapan kolay yapar.
 • *** yol ile giden yorulmaz
  bir işi yoluyla, yöntemiyle yapan kolay yapar.
 • *** yol sormakla bulunur
  bir işte izlenecek doğru yol, bilenlerden sorularak öğrenilmelidir.
 • *** yol yürümekle, borç ödemekle (vermekle) (tükenir) (biter)
  birden ödenemeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir.
 • *** yolcu yolunda gerek
  1) vakit geçirmeden yola devam edilmeli;
 • *** yoldan giden yorulmaz
  bir işi yoluyla, yöntemiyle yapan kolay yapar.
 • *** yoldan kal, yoldaştan kalma
  yolculukta arkadaş çok önemli olduğundan insan, iyi bir arkadaşla yolculuk yapmak için gerekirse yolculuğunu ileri bir tarihe bırakmalıdır.
 • *** zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır
  zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.
 • *** zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt ovada yolunu şaşırır
  zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

Dağ Ne Kadar Sarp Olsada Yol üstünden Aşar;

ANAFİKİR: Engeller ne kadar büyük olursa olsun, aşılması imkansız değildir. Başarı çalışmakla mutlaka gelir.

İnsan hayatı güçlüklerle doludur. Engellerle dolu olan bu yolda, akıl ve iradesine hükmeden başarıya ulaşır. Kişinin yapamayacağı hiç bir şey yoktur. Yeter ki istek olsun. Kendimize güveniyor, başarılı olacağımıza inanıyorsak, mutlaka sorunlarımız çözüme kavuşur.

Günümüzdeki uygarlık, geçmişteki uğraşıların ürünüdür. Ay yolculuğu gerçekleşinceye kadar hepimiz için bir hayaldi. Ancak imkansız olan şey, bugün gerçekleşmiştir. İnsan düşüncesi, azmi ve bilinçli çalışmaları sayesinde pek çok bilinmeyenleri çözümleyecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın!

Advertisement

Şöyle karşıdan bakıldığında, her dağ geçilmez sanılır. İnsanın önce gözü korkar. Aşılmaz sanılan sarp, yalçın kayalıklara tırmanıldığı zaman, görülür ki, her dağın üstünde geçit veren bir yol vardır. Aşılmayan, geçilmeyen dağ yoktur.

Bazı işler de gözümüzde dağ gibi büyür. Yapılması olanaksız gibi gelir bize. Oysa insan direnirse, yapamayacağı, altından kalkamayacağı iş yoktur. Yeter ki kendini zorlasın, ne yapar yapar, en ağır işlerin bile üstesinden gelmesini bilir.

Yol Bilen Kervana Katılmaz:

ANAFİKİR : Bir işi kendi başına yapabilecek olan, yardıma gerek duymaz.

Yardım, kişinin gücü yetmediğinde başkasından istediğidir. Eskiden bir yere gitmek isteyen kişiler, gidecekleri yerin yolunu bilmediklerinde, aynı yola giden kervanlara katılarak yolculuk yaparlardı. Yolu kendi başına gidebilen kişinin kervana katılması gereksizdi. Çünkü kervana katılan, belirli bir ücret ödemek, kervan sahibinin istediği şekilde davranmak zorunda kalırdı. Zamanımızda buna benzer ilişkiyi, bilmediğimiz iş ve konularda düşünebiliriz. Konusu ne olursa olsun, ihtiyaç duyulan bir yardım, mutlaka bir bedel ödemeyi gerektirir. Bu bedel kimi zaman paradır, kimi zaman başka bir özveridir. Başkasına gerek duymayan kişinin böyle bir bedeli ödemesine gerek kalmaz.


Leave A Reply