Yönerge İle İlgili Cümleler, Yönerge Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Yönerge ile ilgili cümleler. Yönerge kelimesi içeren “Yönerge” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Yönerge İle İlgili Cümleler

Yönerge Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** İlgili yönergeleri takip ettiğin müddetçe bu işi sonlandırabilirsin.
 2. *** Yönergeleri anlayabilmen için bu konuda eğitimli olman gerekiyor.
 3. *** Ankara’dan yeni bir yönerge gelmedikçe karar vermem imkansız.
 4. *** Bu yönerge ile Bilim ve Sanat Merkezleri kurulmuştur.
 5. *** Mevzuatlar gereği yönerge dışına çıkamam.
 6. *** İlgili bakanlığın yönerge yayınlamasını bekliyoruz.
 7. *** Eşinin yönergelerini duymadan adım atamayacak kadar kılıbık bir arkadaştır.
 8. *** Yönergeleri okumadan direkt olarak mobilyaları kurmaya başlayan Mahmut’un bu akıl yoksunu hareketi sonucu hem ürün hem de ödediği para çöpe atıldı.
 9. *** Sanat Merkezleri Yönergesi” yürürlüğe konularak konu, bir mevzuat hâline getirilmiştir.
 10. *** Atölyede dikkatli çalışmak konulu bir toplantı sonrası bir yönerge yayınlandı.
 11. *** İngiltere ve müttefikleri adına ateşkesin görüşülmesine hazır olduğunu bildirince, Osmanlı Hükümeti, sekiz maddelik bir yönerge hazırlayarak zaman kazanmaya çalıştı.
 12. *** Verilen bir yönergeyi anlamak ve bunu zihinde tutabilme yeteneği zeka ile ilgilidir.
 13. *** Doktorunuzun, testinizden önce size uygun yönergeleri verebilmeleri için aldığınız ilaçların ve eklerin farkında olduğundan emin olun.
 14. *** Vatikan’ca 1917’de benimsenen Azizler Listesi Yönergesi’nin temelini oluşturdu.
 15. *** Dezoksiribonükleik asit (DNA), vücudun kalıtımla ilgili kılavuz kodunu yani bütün hücrelerin uyarak etkinlik gösterdiği yönergeleri taşır.
 16. *** Osmanlı döneminde Devşirme işi belli bir yönergeye göre yapılırdı ve kurallar çok katıydı.
 17. *** Avrupa Birliğine üye devletlerin hükümetleri, ortak AB organlarının yönergeleri, düzenlemeleri ve mahkeme kararları ile bağlı olsalar da özgürce hareket edebilirler.
 18. *** Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.
 19. *** Merkezi işletim ünitesi (CPU) bu bilgileri; belirli yönerge ya da program (program da hafızaya depolanmıştır) çerçevesinde gerektiğinde çağırır.
 20. *** Radyoloji Teknisyeni, hekimlerin verdiği yönergeye göre, hastanın vücudunun belirli kısımlarının, filmini röntgen denen cihazla çeken kişidir.
 21. *** Burs yönergesi kapsamında yer alan burslarda birden fazlasından yararlanmak için gerekli şartları sağlayan öğrenci, kendi açısından en uygun olan bursu seçebilmektedir.
 22. *** Dikey Geçiş Burs Yönergesi uyarınca tüm ders ortalamalarının 5 üzerinden en az 4,3 olması gerekmektedir.


Leave A Reply