Yunan Mitolojisinde Pluton Hakkında Bilgi

0

Yunan mitolojisinde yer altı tanrısı olarak kabul görmüş olan Plüton ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız.

Plüton (Mitoloji)

Advertisement

Yunan mitolojisinde, yeraltı dünyasının tanrısıdır. Hades, Orkos, Dis gibi birçok başka adlarla da anılır. Tanrıların kralı Zeus (Jüpiter) ile Poseidon (Neptün) un kardeşidir.

Eski Yunanlılar Plüton’a sevdikleri için değil, korktukları için taparlardı. Bu yüzden Plüton için pek az tapınak yapılmıştır. Gerektiği zaman Plüton’a beyaz değil, siyah koyun adarlardı, adaklarını yerine getirdikten sonra da tapınakta ona arkalarını dönerlerdi.

Mitolojiye göre bu sevilmeyen tanrının da başından birçok serüvenler geçmişti. Mesela bir keresinde Proserpina’ya (Persephone’a) âşık olmuş, tarım tanrıçası Demeter’in bu güzel kızını yeryüzünden alarak kendi karanlık ülkesine kaçırmıştı. Aşık olmasını bildiği halde acımasını bilmezdi.

Plüton, aynı zamanda, zenginlik, varlık tanrısıydı. Altın, gümüş, bunun için, Pluton’un ülkesi olan yeraltından çıkıyordu.

Advertisement


Leave A Reply