Yusuf Has Hacib Düşündüren Ders Veren Anlamlı Sözleri (Resimli Sözleri)

0

Yusuf Has Hacib’in dünyanın anlamını sorgulatan, iyilik ve güzelliğe yönelten anlamlı sözleri. Yusuf Has Hacib resimli güzel sözleri.

Yusuf Has Hacib Sözleri

Yusuf Has Hacib Sözleri

Advertisement
***Çoğu faydasızdır, iyisi özdür, asıl söz bilerek söylenen sözdür.
Yusuf Has Hacib
 • ***Lüzumsuz söz yanan ateş gibidir; onu ağızdan çıkarmamalısın, sonra yanarsın. Dilin söylediği iyi söz ise, akarsu gibidir, nereye alırsan orada çiçek açar.
  Yusuf Has Hacip
 • ***Gönülsüz nereye doğru atılsa ayak
  O yer nice yakın olsa da olur uzak
  Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip

 Yusuf Has Hacib Sözleri

 • ***Arslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri karşısındakilere arslan kesilir. Eğer arslanlara köpek baş olursa, o arslanların hepsi köpek gibi olur.
  Yusuf Has Hacib
 • ***Dünyada ne insanlar doğdu bak
  Yaşadı bir süre yine öldü bak
  Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip
 • ***Makamın verdiği İkbal ve itibar, nasıl başka birini bırakıp da geldiyse ,daha başka birine de katıp gidebilir.
  Sen bu ikbale pek güvenme.
  Daima iyilik et,iyi davran,ikbal, bugün senin elinde ise yarın başkasının olmuş bil.
  Yusuf Has Hacip

Yusuf Has Hacib Sözleri

***Çok dinle lakin az konuş.Sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle.
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip

***Bu dünyanın beyi sensin, ona olma kul
O bırakmadan, sen onu bırak dul
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip

 Yusuf Has Hacib Sözleri

Advertisement
 • ***Bey haya sahibi, yumuşak huylu ve asil tabiatlı olmalıdır.
  Yusuf Has Hacib
 • ***Eğer ki, iki dünya diler isen ilacı iyiliktir, yapar isen; eğer iyilik bulmak diler ise özün, yürü iyilik yap, bırak gerisini sözün.
  Yusuf Has Hacip
 • ***İnsan çok, insanlık az.
  Yusuf Has Hacip

Yusuf Has Hacib Sözleri

***İnsan inciyi denizden çıkarmayı bilmezse o ha inci olmuş, ha çakıl taşı
Yusuf Has Hacip

***Yakın tut kendine iyi insanları
Kötüden uzak dur, dokunur zararı
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip

 Yusuf Has Hacib Sözleri

***İnatçılık insan için ağır bir yüktür. İnatçılıktan kendini kurtar ve onunla savaş.
Yusuf Has Hacib
 • ***Hangi iş olursa olsun, sen onu tatlı dille karşıla. Her işte tatlı dil kullanırsan saadet sana bağlanır.
  Yusuf Has Hacip
 • ***Bilginin olduğu yerde bilenler, aklın olduğu yerde düşünenler vardır.
  Yusuf Has Hacip

Yusuf Has Hacib Sözleri

***Kimin sana biraz hakkı geçerse, sen ona daha fazlasını yapmalısın.
Yusuf Has Hacip
 • ***İnsan, binlerce yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa bile, yine dileği bitmez.
  Yusuf Has Hacip
 • ***Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar..
  Yusuf Has Hacip

 Yusuf Has Hacib Sözleri

***Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa, İşte doğru insan odur.
Yusuf Has Hacib
 • ***Diline dikkat et, dişin kırılmasın.
  Yusuf Has Hacip
 • ***İnsan iki şeyle kendisini ihtiyarlamaktan kurtarır; biri iyi iş, diğeri güzel söz.
  Yusuf Has Hacip
 • ***Aklın güzelliği dil ile dilin güzelliği söz ile kişinin güzelliği yüz ile yüzün güzelliği göz ile olur.
  Yusuf Has Hacip
 • ***Eğer kendine candan bağlı birisini arıyorsan, sözün kısası; kendinden daha candan birini bulamazsın.
  Yusuf Has Hacip
 Yusuf Has Hacib Sözleri
***İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir.
Yusuf Has Hacib
 • ***Bu dünya bir bataklıktır. Bataklığa giren dibe batar ve bir daha çıkamaz; orada sevinç arama. Oradan kendini yukarı çek, ibadet ile kulluk görevlerini yerine getir.
  Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip
 • ***Uyanık ve tedbirli kimseler derler ki, ihmal yüzünden yüz binlerce insan ölmüştür.
  Yusuf Has Hacip

Yusuf Has Hacib Sözleri

Advertisement
***Büyüklük taslayan kibirli ve küstah adam, tatsız ve sevimsiz olur. Kibirli insanın itibarı günden güne düşer.
Yusuf Has Hacib

***İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir. Mal toplar yiyemez. Öldükten sonra da vebali altında kalır.
Yusuf Has Hacip

Yusuf Has Hacib Sözleri

 • ***Binlerce dostun olsa bile daima biri eksiktir. İyi hareket et, kötülerin zararlarını ortadan kaldır!
  Yusuf Has Hacip
 • ***Çekememezlik tedavisi uzun süren bir hastalıktır
  Onun yediği onu yer, kendi kendini eritir
  Yusuf Has Hacip
 Yusuf Has Hacib Sözleri
***İnsana, insanlığı oranında insanlık yaptığı için insan dendi.
Yusuf Has Hacib
 • ***Ey asil insan, insanlığı elinden bırakma. İnsanlara karşı daima insanlıkla muamele et
  Yusuf Has Hacip
 • ***Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle!
  Yusuf Has Hacip

Yusuf Has Hacib Sözleri

 • ***İnsan insana daima yakın yaşar. Kötüler olmasa, iyi yapacak iş bulamaz.
  Yusuf Has Hacip
 • ***Devlet adamının dili dürüst ve kalbi doğru olmalı ki, halka faydalı olsun ve güneşi doğsun. Devlet adamının gönlü, dili ve tabiatı düzgün olmazsa saadet o memlekette dolaşamaz, kaçar.
  Yusuf Has Hacip


Leave A Reply