Hadım Sinan Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Hadım Sinan Yusuf Paşa Kimdir, ne yapmıştır? Hadım Sinan Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, tarihteki yeri hakkında bilgi.

Hadım Sinan Paşa

Hadım Sinan Paşa Kimdir?

Hadım Sinan Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (?-Mısır 1517).

Bosnalıdır. Sarayda iyi bir eğitim gördükten sonra, Bosna Beylerbeyiliği’nde bulundu. Çaldıran Savaşı’nda sağ kanatta görev aldı, düşmanı bozguna uğrattıktan sonra Safevi Ordusu’nun arkasını çevirdi. Böylece sıkışan Şah İsmail, bozguna uğradı. Dönüşte Ankara’da kışladı. Kemah’ın fethiyle görevlendirildi. Sadrazam Dukakinoğlu Ahmet Paşa ile birlikte, Dulkadiroğlu Şehsüvar Bey’i, Turna Dağı Savaşı’nda, kesin bir yenilgiye uğrattılar. Böylece, Dulkadirli toprakları, Osmanlı ülkesine katıldı.

Sadrazamlığı

Bu başarılarından sonra, Sinan Paşa 18 Haziran 1515’te vezirlik rütbesiyle sadrazamlığa getirildi. Seraskerlikle Diyarbakır’a gönderildi. Yirmi gün sonra da Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi’ne karar verdi. Padişahın buyruğuyla Fırat üzerinde bir köprü yapımına başladı. 24 Ağustos 1516 günü, yapılan Mercidabık Savaşı‘ nda da çarpışan Sinan Paşa, üstün bir çaba gösterdi, zaferin kazanılmasında büyük payı oldu. Yavuz Sultan Selim, Memlûk tahtına geçen Tomanbay’ın yeni bir ordu hazırlayarak Suriye’ye geçeceğini öğrenince, Sinan Paşa’yı öncü birliklerle Gazze’ye gönderdi. Sinan Paşa, Şeria Vadisi’nde Canberdi Gazali’nin kuvvetlerini dağıttı, Gazze’ yi ele geçirerek burada padişahı karşıladı.

Ridaniye Savaşı ve Ölümü

25 Ocak 1517’de, Ridaniye Savaşı‘nda Osmanlı Ordusu’nun sağ kanadına komuta eden Sinan Paşa, Tomanbay’ın saldırısının kendi kanadına çevrilmesi sonucu zor durumda kaldı. Göğüs göğüse çarpışmalarda Sinan Paşa da içinde olmak üzere birçok komutan yaralandı. Yavuz Selim yardım gönderip düşmanı püskürttüyse de ağır yaralanan Hadım Sinan Paşa, padişahın otağında öldü.

Advertisement

Leave A Reply