Mercidabık Savaşı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Mercidabık Savaşı hakkında bilgi. Mercidabık Savaşı nedenleri ve sonuçları. Mercidabık savaşı tarihi, sonuçları ve kimler arasında yapılmıştır konularında bilgi.

Yavuz Sultan SelimMercidabık Meydan Savaşı Yavuz Sultan Selim‘in Mısır-Suriye Türk-Memluk İmparatorluğunu ortadan kaldırmak üzere giriştiği ikinci seferinde kazandığı ilk zaferdir. Bu zafer sonunda Suriye Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Çaldıran’da İran ezildikten sonra devletler dengesi Osmanlı lehine dönmüştü. Mısır’da ki Memluk Devleti derhal askeri tedbirler aldı. Yavuz’un gizli haber alma teşkilatı, bu Türk imparatorluğunda olup biten her şeyi hemen öğreniyordu. Bu arada Memlukler’in Halep Beylerbeyi Hayır Bey padişaha gizlice sadakat mektubu göndermişti. Yavuz Sultan Selim ise İran üzerine yeniden sefere çıkacağı propagandası ile Avrupa’yı, Asya’yı uyutuyor İstanbul’da en yakınlarına bile Mısır seferinden söz açmıyordu. Üstelik Mısır Memluk Sultanı Kansu Gavri’ye saygı dolu mektuplar değerli armağanlar gönderiyordu.

Vezir-i azam Sinan Paşa 40.000 kişilik bir ordu ile Fırat’ı aşınca Kahire tehlikeyi anladı. Sultan Kansu yeğeni Tumanbay’ı saltanat naibi olarak Kahire’de bıraktı acele Şam’a geldi. Beraberinde Yavuz’un yeğeni Şehzade Kasım da vardı ki, bu açıkça Osmanlı hükümdarını tehdit demekti. Az sonra Halep’e gelen Sultan Kansu Şah İsmail’e ittifak teklif ettiyse de İran, Çaldıran’da uğradığı yenilgiden henüz toparlanamamıştı. Çeyrek yüzyıl daha bu darbeden silkinecek duruma gelemeyecekti. Abbasi Halifesi de Sultan Kansu’nun yanındaydı.

Yavuz Sultan Selim 5 Haziran 1516’da ikinci ve sonuncu seferine çıktı. 24 Ağustosta Halep yakınlarında Mercidabık’ta iki büyük ordu karşılaştı. Memluk kuvvetleri 80.000, Osmanlı kuvvetleri 60.000’di. Osmanlılar’ın 300 topu vardı. Memlukler çok kahramanca çarpışıyorlardı. Yalnız Yavuz isabetli bir taktik kullanarak, sağ ve sol taraflarını birleştirdi, çemberi kapatarak, Memlukleri imha etti. Ölenler arasında 80 yaşlarındaki Memluk Sultanı Kansu Gavri’de bulunuyordu. Yavuz Sultan Selim’in eline geçen Memluk Sultanı’nın hazinesinin tamamı geçmiştir. Osmanlılar 4 gün sonra nüfusu İstanbul’unkine yakın olan Halep’e girdiler. 19 Eylülde Hama, 21’de Humus, 27’de Şam alındı. Yavuz 3 ay burada kaldı. Suriye’de Osmanlı düzeni kuruldu. Lübnan da alındı ve sancak teşkilatı kuruldu.

Filistin’i işgale başlayan Osmanlılar Sina Yarımadası’na yaklaştılar. Kudüs sancakbeyliğine Evrenoszade İskender Bey, Gazze sancakbeyiliğine de İsa Beyzade Mehmet Bey getirildi. 30 Aralıkta Müslümanlar’ın 3. kutsal şehri olan Kudüs, 2 ocak 1517’de de Mısır’ın kapısı sayılan Gazze alındı. Yavuz Sultan Selim 12.000 kandille aydınlatılan Mescid-i Aksa’da namaz kıldı. Sonra iyice dinlenen ordusu ile en büyük savaşçıların bile başaramadığı Timur’un geçmeyi göze alamadığı Sina Çölü’nü aşıp Mısır’ı almaya karar verdi.

Advertisement

Leave A Reply