Yusuf İzzettin Efendi Kimdir? Sultan Abdülaziz’in Oğlunun Hayatı

0
Advertisement

Yusuf İzzettin Efendi Kimdir ve ne yapmıştır? Yusuf İzzettin Efendi hayatı, biyografisi, dönemi yaşananlar hakkında bilgi.

Yusuf İzzettin Efendi

Kaynak: wikipedia.org

Yusuf İzzettin Efendi (1857-1916);

Son devir Osmanlı prenslerindendir. Sultan Reşat’ın veliahtıdır. Babası 32. Osmanlı padişahı Abdülâziz, annesi Rürrünev Kadınefendidir. Babasının velihatlığında, İstanbul’da doğdu. Doğuştan aşırı hassas ve hastalıklı bir bünyeye sahipti. Özel öğretmenlerden ders gördü. Bir süre askeri okullarda okudu. Zamanında yerleşmiş bir saray geleneğine uyularak, doğduğu günden itibaren kendisine askeri rütbe verilmişti. Bu rütbeleri birbirini takip ederek, daha babası Abdülâziz‘in padişahlığı yıllarında, mareşalliğe kadar yükseldi. Mareşal olduğu zaman henüz yirmi yaşına varmamış bulunuyordu. 1876 yılında Sultan Abdülâziz‘in tahttan indirilip Abdülhamit’in padişah olması üzerine, diğer şehzadelerle birlikte, sıkı bir göz hapsi altında, özel köşkünde bir mahpus hayatı yaşamaya mecbur bırakıldı. İçkiye düşkünlüğü, sıkıcı ve korkulu hayatı asabını sarstı.

İkinci Abdülhamit’in tahttan indirilmesi ve Sultan Reşat’ın padişahlığa geçmesi sonucunda, Yusuf İzzettin Efendi de veliaht ilan edildi. Sabırsız ve haris bir insandı. Bir an önce padişah olmayı arzuluyor, veliahtlığı süresinde de bazı devlet işlerine karışmak istiyordu. Halbuki İttihat ve Terakki Partisi, onun bu isteğini hoş karşılamıyor ve kendisine her hangi bir fırsat ve imkaan vermiyordu. Veliaht olarak yaptığı tek belirli olay; 1910 yılında İngiltere kralı VII. Edward’ın Londra’da yapılan cenaze törenine, Osmanlı hükümeti adına katılan heyete başkanlık etmesidir. Bu seyahatten dönerken Paris’te Fransız ordusunun yaptığı askeri manevraları takip etmiş, yol boyunca Viyana, Budapeşte, Belgrat ve Sofya şehirlerine uğramıştır.

Yusuf İzzettin Efendi’nin Enver Paşa ile arası gittikçe açılmış; ortada hiçbir sebep olmadığı halde, veliahtlıktan uzaklaştırılacağı, bir suikaste maruz bırakılacağı vehmine de kapılmıştır. Bu vehmindeki haklılık derecesi tarihçe karanlık kalmış olmakla beraber; veliaht 1916 yılında, bilek damarlarını kesmek suretiyle intihar etmiştir. Babası Sultan Abdülâziz de hayatına aynı şekilde son vermiş bulunmaktaydı. Abdülâziz’in, intihar etmeyip, öldürüldüğü yolundaki söylentilere paralel olarak, Yusuf İzzettin Efendi’nin de aynı şekilde bir komploya uğratıldığı yolunda bazı zayıf iddialar vardır.

Eşleri

  • Çeşmiahu Hanım Efendi. Evlenme tarihi: 1879
  • Cavidan Hanım Efendi (12 Ocak 1870 – 1935). Evlenme tarihi: 20 Mayıs 1885
  • Emine Nazikedâ Hanım Efendi (30 Mayıs 1872 – 1946). Evlenme tarihi: 6 Temmuz 1886
  • Tazende Hanım Efendi (10 Ekim 1875 – 16 Haziran 1950). Evlenme tarihi: 15 Ekim 1892, Mezarı: Yahya Efendi Tekkesi Mezarlığı’ndadır.
  • Leman (Ünlüsoy) Hanım Efendi (6 Temmuz 1888 – 3 Ağustos 1953) Evlenme tarihi: 4 Şubat 1904

Advertisement

Leave A Reply