Z Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

Z harfi, Türkçede bulunan Z harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Z Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Z Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

Z Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • zaaf: güçsüzlük, düşkünlük,
 • zabıt: tutanak,
 • zabit: subay,
 • zade: oğul, oğlu.
 • zafer: utku.
 • zâhir: açık, belli,
 • zahire: aşlık, tahıl,
 • zahmet: güçlük, sıkıntı,
 • zahmetsiz: emeksiz,
 • zalim: acımasız,
 • zam: artırma, katma,
 • zaman: 1. süre. 2. çağ. 3. dönem, devre,
 • zamir: adıl.
 • zan: sanı.
 • zannetmek: sanmak.
 • zanlı: sanık.
 • zarafet: incelik.
 • zarar: 1. ziyan. 2. kötü sonuç. 3. çıkar kaybı,
 • zararlı: muzır,
 • zarif: ince, hoş, kibar,
 • zaruret: 1. zorunluluk. 2. sıkıntı, yoksulluk. 3. ihtiyaç.
 • zaruri: zorunlu,
 • zat: 1. öz. 2. kişi.
 • zaten: esasen,
 • zavallı: mutsuz, çaresiz,
 • zayıf: sıska, cılız,
 • zayi: kayıp.
 • zebun: düşkün, güçsüz,
 • zedelemek: berelemek, zarar vermek,
 • zehir: ağı.
 • zekâ: akıl.
 • zeki: akıllı,
 • zelzele: deprem,
 • zemberek: yay.
 • zemheri: karakış,
 • zemin: 1. taban. 2. toprak. 3.yer.
 • zenci: siyahi,
 • zengin: varlıklı,
 • zerre: molekül,
 • zerzevat: sebze,
 • zevce: eş, karı.
 • zevk: beğeni, zevkli: beğenili.
 • zevksiz: tatsız, sıkıcı,
 • zıpzıp: bilye,
 • zırnık: arsenik,
 • zırva: saçma,
 • zıt: karşıt, ters.
 • zihin: bellek,
 • zikir: anma.
 • zillet: alçalma, aşağılık,
 • zinde: dinç, canlı,
 • zira: çünkü,
 • ziraat: çiftçilik,
 • zirai: tarımsal,
 • zirve: doruk, tepe.
 • ziya: ışık, aydınlık,
 • ziyade: daha çok.
 • ziyafet: şölen,
 • ziyan: zarar,
 • ziynet: süs.
 • zor: sıkıntı, güçlük, mecburiyet.
 • zoraki: istemeyerek,
 • zorlu: şiddetli, güçlü,
 • zorluk: güçlük, engel,
 • zorunluk: mecburiyet,
 • zuhur: 1. görünme. 2. ortaya çıkma. 3. görünme. 4. belirme. 5. baş gösterme,
 • zulüm: 1. eziyet. 2. kıyıcılık,
 • züğürt: parasız,
 • zümre: bölük, takım, grup.

Z Harfi Özellikleri

Z, z, Türk alfabesinin 29. ve son harfi. 1928’e kadar geçerliğini korumuş olan Arap alfabesinde -bizim ayırt etmekte çok güçlük çektiğimiz- özel bir hançer yapısıyla birbirinden değişik dört z sesi ve harfi yer alıyordu: ze, zel, zat, zı.

Her biri için ayrı bir işaretin kullanılması, ebced denilen harflere sayı değeri verme sisteminde değişik toplamlar çıkması sonucunu verirdi. Ze 7, zel 700, zat 800, zı 900. Sızmalı, titreşimli diş ünsüzü (dişeti ünsüzleri-nin/ötümlüsü).

Göktürk Yazıtlarindan bu yana atalarımızın kullandığı alfabesinin hepsinde z sesi ve işaret yer alır. Buna karşın, yansımalar dışında (onomatope) Türkçe, z’yi sözcük başında pek sevmez. Sözcüklerin orta ve son seslerinde ise z rahatça yer alabilir; söylenişinde güçlük çekilmez. Matematikte x ve y’den sonra üçüncü bilinmeyeni belirtir.


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  zadegân, sosyete
  zaminlik, kefalet
  zaptiye, jandarma
  zaruret, icap
  zehle döken, illet
  zerli, yaldız
  zifiri, kapkaranlık, karanlık, zulmet
  ziraat, tarım
  zıt, karşıt
  zorunlu, çaresiz, mecburi

Leave A Reply