Zeka Gelişiminde Kalıtım ve Çevre

0
Advertisement

Zekanın kalıtım (soyaçekim) ve çevre ile olan ilişkisi nasıldır? Zeka gelişiminde kalıtım ve çevre faktörü hakkında bilgi.

zeka

Kaynak: pixabay.com

Zekânın Kalıtım (Soyaçekim) ve Çevre ile İlişkisi

Zekâ, büyük oranda kalıtım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Kalıtıma göre etkisi az olsa da çevre koşullarının da belirleyici olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır.

Bazı araştırmacılar zekânın belirlenmesinde % 75 kalıtımın, % 22 çevrenin ve % 3 de tesadüflerin etkili olduğunu ileri sürmektedir.

Akrabalık bağının derecesi Akrabalık bağı ile zeka arasındaki korelasyon derecesi
Özdeş İkizler 0.88
Kardeş İkizler 0.63
Normal kardeşler 0.53
Yeğenler 0.27
Akraba olmayanlar 0.00

Gordon isimli bir psikolog İngiltere’de mavnalarda çalışan çocuklarla, çingene çocukları üzerine incelemeler yaptı. Bu çocuklar elverişsiz koşullar içinde yaşıyorlardı; uygun bir sosyal çevreden ve eğitimden yoksundular. Çocukların zekâ derecesi oldukça düşük bulundu; ortalama zekâ bölümü 70 civarındaydı. Daha ilginci, çocuklar yaşça büyüdükçe zekâ bölümleri de düşüyordu. Aşağıdaki tablo, sosyo-ekonomik etkenlerin uygun olmadığı bir ortamda büyüyen çocukların zekâsının nasıl etkilendiğini göstermektedir:

Yaş 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Zeka Bölümü 85 87 80 78 78 77 75 71 69

Advertisement

Leave A Reply