Zeka İle İlgili Güzel Sözler, Zeka Hakkında Söylenmiş En Anlamlı Sözler

1
Advertisement

Zeka ile ilgili güzel sözler. İnsanın en ihtiyaç duyduğu şey olan zeka ile ilgili olarak ünlü kişilerin söylediği sözlerden seçmeler.

Felaket zekayı eğitir.

Zeka İle İlgili Güzel Sözler

 • Birinci sınıf bir zekanın göstergesi, iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir.
 • “İyi bir zekâsı olan, koca bir ülkeye sahiptir.”
  Seneca
 • Büyük zekâlar birlikte düşünür. Malcolm X

İnsan yaşayışı düşüncenin bir evrimi sayılır, insan yenildiği zaman tükenmez, pes edince tükenir, insan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.

 • Zekâ, düşüncenin mikroskobudur.
  Anonim
 • Zekânın milyonerleri, paranın milyonerlerine acırlar. Victor Hugo
 • Zekânın peşinde koşmayın, aptallığı yakalarsınız. Montesquieu
 • Zekâları tek cepheli olanlar uzun zaman hoşa gitmezler. La Rochefoucauld
Zeki insanlardaki mutluluk, bildiğim en nadir şeydir.
Bütün seçkin bilim adamları, zekalarını annelerinden miras almışlardır.
 • “Zekâ, tarla gibidir, ekip bakmak ister.”
  Cicero
 • “Akıl yaşta değil, baştadır.”
  Atasözü
 • ***Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.
  Einstein

Zekasını inkar edenin, büyük zekası var demektir

 • “Dünyayı idare eden yalnız zekadır.”
  G. Emerson
 • Cesaret öğrenilmediği gibi unutulmaz da. Cesaret tehlike anında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Cesaret tüm silahlardan üstündür.
  Johann Goethe
 • Zekâsız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz. Cenap Şehabettin
 • Her toprak gibi her zekânın da kendine özgü doğal ürünleri vardır. Alain

Hayranlık duymaktan yoksun olmak, basit zekaya en büyük işarettir.

“İnsanların zekâsını alınız, geriye kıymetli hiç bir şeyi kalmaz.”
Sir Hamilton
 • “Yeryüzünde iki kuvvet vardır: Kılıç ve zeka… Çok zaman kılıç, zeka ile mağlup edilmiştir.”
  Eflatun
 • Delilik, şüphesiz aptallıktan iyidir. Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur; aptallık, var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir. Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli bir tarihi bile yok.
  Peyami Safa

Zekâ, tarla gibidir, ekip bakmak ister.

Advertisement
Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.
 • Alçak gönüllülük sevgi ve zekanın özüdür.
  Jiddu Krishnamurti
 • ***Basit bir adamın elinden geleni yapması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir.
  G. Gracian
 • Yeryüzünde iki kuvvet vardır: Kılıç ve zekâ, fakat çok zaman zekâ, kılıcı yenmiştir. Eflâtun

Az ama dürüst bir zeka, zamanla çok ama sapık bir zekadan daha fazla can sıkar.

 • Az ama dürüst bir zeka, zamanla çok ama sapık bir zekadan daha fazla can sıkar.
  François Rochefoucauld
 • Basit kadın güzel olmayı zeki olmaya tercih eder; çünkü basit erkekte zekayı anlayacak kafa değil, güzelliği görecek göz vardır.
  Anton Çehov
 • Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkûmu gibidir. Simanue Weill
Zekâ, düşüncenin mikroskobudur.
Bilgi sevgiyle, zekanın anasıdır.
Augustus Hare
 • Felaket zekayı eğitir.
  Victor Hugo
 • ***İnsanlar çok zeki ve çok yavaştırlar, bilgisayarlar çok hızlı ama çok aptaldırlar.
  Einstein
Alçak gönüllülük sevgi ve zekanın özüdür.
Hayranlık duymaktan yoksun olmak, basit zekaya en büyük işarettir.
 • İnsan yaşayışı düşüncenin bir evrimi sayılır, insan yenildiği zaman tükenmez, pes edince tükenir, insan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.
  Voltaire
 • Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zekâ, kırk yaşında akıl önemlidir. B. Franklin
 • İyi bir zekâya sahip olan, koca bir ülkeye sahiptir. Seneca

Zeka nar, ayva gibidir. Kilerde beklemeden ballanmıyor

 • İnsanlar hakkında söylenenlerden sadece iki tanesi doğrudur. İnsanların birbirine benzediği ve insanların birbirlerine benzemedikleri. Bu sözlerde bütün insanlığın zekasını bulabilirsiniz.
  Mark Van Doren
 • İnsanlığı ileriye doğru iten, birkaç kişinin tutkusu, zekalarının alevi ve onların bilim, iyilik severlik ve güzellik ülküsü olmuştur.
 • Kitap zekayı kibarlaştırır.
  Cemil Meriç
Zeka kafamın içindeki altın madenidir.
Sözcükler bir adamın zekasını gösterebilir ama amacını gösteren eylemidir.
Benjamin Franklin
 • Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.
  Victor Hugo
 • Yaşamak kendi kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır.
  Johann Goethe
Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.
Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir.
Benjamin Franklin
 • ***Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkûmu gibidir.
  Simanue Weill
 • Zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.
  Balzac
 • Zeka kafamın içindeki altın madenidir.
 • Zeka nar, ayva gibidir. Kilerde beklemeden ballanmıyor.
  Ahmet Haşim
Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir.
Zeka öğrenmek, kalp hissetmek ister.
 • Zekam bana değil dünyaya aittir.
  Arthur Schopenhauer
 • Zekasını beğendiğin birinin görüntüsünü merak etme. Zekasını kullanmayan birinin ise görüntüsünden etkilenme.
  Georg Hegel
Kitap zekayı kibarlaştırır.
Zekasını inkar edenin, büyük zekası var demektir.
Gotthoid Lessing

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.
François Rochefoucauld

İnsanların zekâsını alınız, geriye kıymetli hiç bir şeyi kalmaz.

 • Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir.
  Arthur Schopenhauer
 • Zeki insanlardaki mutluluk, bildiğim en nadir şeydir.
  Ernest Hemingway


1 Yorum

 1. AKIL... yaşta değil baştadır...akıl ihsan eyleye herkese. on

  mağlup ile galip…yanlış ile doğru…ocak ile mart…hava ile su ayrıcana…H2so4..

Leave A Reply