Zonguldak İli Hakkında Bilgi, İlçeleri, İklimi, Bitki Örtüsü ve Tarihçesi

0
Advertisement

Zonguldak ili nerededir? Zonguldak ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, tarihçesi, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

zonguldak

Kaynak: commons.wikimedia.org

ZONGULDAK;

Yüzölçümü: 3.391 km2.
İlçeleri: Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey.

Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde kalan il ve bu ilin merkezi kent. Kuzey ve batıda Karadeniz, doğudan Bartın ve Karabük, güneyden Bolu illeriyle çevrilidir.

İlin temel doğal yapısını, akarsu vadilerinin derin biçimde yardığı dağlık alanlar oluşturur. Karadeniz kıyılarında 200 m kadar olan düzlük alanlar içeriye girildikçe aşamalı olarak 2.000 m’ye kadar ulaşır, Kuzey Anadolu Dağları’nın uzantıları olan bu yükseltilerden Küre Dağları kuzeydoğuda, Zonguldak Dağları kuzeydoğu-güneybatıda, Akçakoca Dağları batı ve güneybatıda uzanır. İl topraklarının büyük bölümü kıyıya koşut dağlık alanlardan oluştuğu için tarıma elverişli alanlar dar kıyı şeridine sıkışmıştır. İlin her mevsim bol su taşıyan ırmaklarının tümü Karadeniz’e dökülür. Filyos Çayı ile Gülüç, Alaplı ve Üzülmez dereleri başlıca akarsulardır. Yeniceırmak adıyla da anılan Filyos Çayı (28 km), Bolu İli’nde Aladağ’dan Gerede Suyu adıyla doğar, bir süre Karabük-Kastamonu il sınırını çizdiği yerde Soğanlı Çayı; Karabük il topraklarına girdiği yerde Araç Çayı’na katıldıktan sonra Filyos Çayı adını alarak Zonguldak topraklarında akar ve birkaç küçük dereyle birleşerek kuzeye yönelir, Çaycuma ilçe merkezini aştıktan sonra Bartın il sının yakınlarında Karadeniz’e dökülür. Gülüçırmak Ereğli İlçesi yakınlarında denize ulaşır. Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları’nın gereksinimi olan su, bu çay üzerinde bulunan aynı adlı baraj gölünden karşılanır. Alaplı Çayı’nın akışı oldukça düzensizdir. Atyaylası Tepe eteklerinden doğar ve Alaplı İlçe merkezinde denize dökülür. Gülüçırmak Vadisi’ndeki Ereğli Ovası başlıca düzlük alandır. Kıyı şeridi fazla girintili çıkıntılı değildir, kimi yerlerde çok dik yamaçlarla denize iner.

zonguldak

Kaynak: commons.wikimedia.org

Zonguldak Tarihi

Zonguldak çok yakın tarihte kurulmuş illerden biridir. Bugün Zonguldak ili sınırları içine giren merkezlerden birçoğunun tarihi çok eski çağlara uzanmakla birlikte, Zonguldak Merkez İlçesi 1829’da Uzun Mehmet’in burada kömürü bulmasından sonra önem kazandı ve 1849’da kömür ocaklarını işletmeye başlanmasıyla birlikte kent de kurulmaya başlandı. 1866’da iki limanın kurulmasıyla birlikte kent hızlı bir gelişme gösterdi. 1899’da Kastamonu’ya bağlı bir ilçe oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında yöredeki kömür havzası Almanların yönetimine bırakıldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan yenik çıkması üzerine kömür yataklarına sahip olabilmek için İtilaf devletleri arasında bir çekişme başladı. 8 Mart 1920’de Fransızlar Zonguldak’ı işgal ettilerse de halkın güçlü direnişi karşısında 21 Haziran 1921’de kenti terk etmek zorunda kaldılar. 1 Haziran 1920’de sancak merkezi olan Zonguldak, Cumhuriyeti’nin ilanından sonra 1 Nisan 1924’te il merkezi oldu.

Tarihsel Eserler: Yeni kurulmuş bir kent olması nedeniyle Zonguldak Merkez İlçe’de tarihsel nitelikli eser yoktur.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply