01 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0
Advertisement

01 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu birdir? Trafik kodu 01 olan Adana’nın tüm ilçelerinin plaka kodları.

01 Plaka Adana

01 Plaka Kodu = Adana İline Aittir

Aşağıda 01 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Ceyhan
 • Ceyhan / 01 MY 001 – 01 MY 999
 • Ceyhan / 01 VA 001 – 01 VZ 999
 • Ceyhan / 01 F 0001 – 01 F 9999
 • Ceyhan / 01 L 0001 – 01 L 9999
Düziçi
 • Düziçi / 01 N 0001 – 01 N 9999
Kadirli
 • Kadirli / 01 ZA 001 – 01 ZC 999
 • Kadirli / 01 E 0001 – 01 E 9999

Kadirli; Osmaniye İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 55 köyü vardır. İlin kuzeyinde; doğudan Bahçe ve Düziçi, güneyden Toprakkale ve Merkez, batıdan Adana’nın İmamoğlu, kuzeyden Kozan ilçeleriyle çevrilidir.

Güneydoğu Toroslar’ın uzantıları Dibek ve Turan dağlarının güney etekleri, kuzey ve doğuda yüzey şekillerine dağlık bir görünüm kazandırır. Dağlık bölümde 1.300-1500 m arasında değişen yükselti, doğuda 500-600 m’ye düşer. Ceyhan Ovası’nın kuzeydoğu bölümü, batıdaki düzlüklerle birleşir. Toroslar’dan inen alüvyonlar, ovada verimli topraklar oluşturmuştur. Başlıca ırmak olan Ceyhan, ilçe topraklarının doğu ve güneybatısından geçer. Savrun ve Kesiksuyu, ırmağın iki önemli koludur. Kesiksuyu Barajı, Kesiksuyu kolu üzerindedir. Akdeniz iklimi egemen olmakla birlikte, dağlık alanda bu etki azalır. Yıllık ortalama sıcaklık 18-19°C, yağış tutarı 850 mm’dir. Tarım ve yerleşim alanlarının gelişmesi sonucu, gerileyen orman örtüsü yükseklere çekilmiştir. Akdeniz çalı türleri (maki) geniş yayılış gösterir. Yer yer dağınık meşe toplulukları, kızılçam, yükseklerde karaçam, sedir ormanlarına rastlanır. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, pamuk, pamuk tohumu, soya, yer fıstığı portakal, üzüm, limon) ve hayvancılığa (koyun, keçi) dayanır; hayvan sürüleri, yaz aylarında Kozan ve Kadirli yaylalarına çıkarılır. İlçe merkezinde tarıma dayalı küçük endüstri gelişmiştir.

Ceyhan Ovası’nın kuzeydoğusunda, Savrun Çayı kıyısında, deniz düzeyinden 100 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 108 m uzaklıktadır.

Advertisement

Daha önce Adana İli’ne bağlı bir ilçeyken 24 Ekim 1996’da, yine Adana’nın ilçelerinden Osmaniye’nin il yapılması üzerine bu ile bağlandı.

Tarihi: İlkçağda Flavians adıyla anılan bir kent kuruldu. İS 1. yüzyılda Roma, 3. yüzyılda Bizans egemenliğine giren kent, daha sonra Selçuklu, Dulkadiroğulları Beyliği, 1520’de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.

Tarihsel Eserler: İlçenin 23 km güneydoğusundaki Karatepe eski bir ören yeridir. İÖ 7. yüzyılda Hitit döneminde yapılmış bir kale kalıntısının içerisinde, Kral Asitavanda’nın olduğu sanılan Hitit ve Finike dillerinde yazıtlar bulundu. Ören yeri, Karatepe-Aslantaş ulusal parkıyla çevrilidir. Ala Camisi, ilçe merkezindeki başlıca tarihsel yapıdır.

Kozan
 • Kozan / 01 RA 001 – 01 RZ 999
 • Kozan / 01 D 0001 – 01 D 9999
Merkez
 • Merkez / 01 AA 001 – 01 AZ 999
 • Merkez / 01 BA 001 – 01 BZ 999
 • Merkez / 01 CA 001 – 01 CZ 999
 • Merkez / 01 DA 001 – 01 DZ 999
 • Merkez / 01 EA 001 – 01 EZ 999
 • Merkez / 01 FA 001 – 01 FZ 999
 • Merkez / 01 GA 001 – 01 GZ 999
 • Merkez / 01 HA 001 – 01 HZ 999
 • Merkez / 01 KA 001 – 01 KZ 999
 • Merkez / 01 LA 001 – 01 LZ 999
 • Merkez / 01 MA 001 – 01 MB 999
 • Merkez / 01 NA 001 – 01 NZ 999
 • Merkez / 01 PA 001 – 01 PZ 999
 • Merkez / 01 SA 001 – 01 SZ 999
 • Merkez / 01 TA 001 – 01 TZ 999
 • Merkez / 01 UA 001 – 01 UZ 999
 • Merkez / 01 A 0001 – 01 A 9999
 • Merkez / 01 M 0001 – 01 M 9999
 • Merkez / 01 R 0001 – 01 R 9999
 • Merkez / 01 S 0001 – 01 S 9999
 • Merkez / 01 T 0001 – 01 T 9999
 • Merkez / 01 U 0001 – 01 U 9999
Osmaniye
 • Osmaniye / 01 YA 001 – 01 YC 999
 • Osmaniye / 01 H 0001 – 01 H 9999
 • Osmaniye / 01 K 0001 – 01 K 9999
Pozantı


Leave A Reply