1711 Osmanlı, Rus Savaşı ve Prut Antlaşması

0
Advertisement

1711 yılında yapılan Osmanlı – Rus savaşı ve bu savaş sonunda imzalanan Prut Antlaşması ile ilgili kısa ve özet bilgilerin yer aldığı sayfamız.

1711 Osmanlı – Rus Savaşı ve Prut Antlaşması

Osmanlı devleti, XVII. yüzyılın sonlarında imzaladığı Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile (1699, 1700) Avrupa’daki topraklarının bir kısmını bırakmak zorunda kalmıştı.

Şimdiye dek hiç bir ülke kaybetmemiş olan Osmanlı devleti, bu anlaşmalarla verdiği ülkelerden dolayı çok içlendi. Onun için XVIII. yüzyılın ilk yarısından başlayarak verdiği yerleri geri almak amacıyle Rusya, Venedik ve Avusturya ile yeniden savaşlara girişti. Fakat sonunda birçok topraklarını daha kaybetmek ve gerilemek zorunda kaldı.

Prut Savaşı

XVIII. yüzyılın ilk yarısında önce Ruslarla savaşa girişildi. Bunun nedenini daha iyi anlamak için bu yüzyıl içinde Rusya’nın durumunu bilmek gerektir.

Bu sırada Rusya’nın başında bulunan Çar Petro, yaptığı ıslahat hareketleri ile Rusya’yı oldukça kuvvetlendirmişti. Petro Rusya’yı büyük bir devlet haline getirmek istiyordu. Fakat Çar Petro’nun Rusya’yı genişletmesi için Osmanlı devleti, Lehistan ve İsveç’le çarpışması gerekliydi. Petro bu sırada Osmanlıların Viyana bozgunluğundan yararlanmak isteyerek Kutsal Bağlaşmaya girmiş, 1700 tarihinde imzalanan İstanbul antlaşması ile de Don ırmağı ağzında bulunan Azak kalesini almıştı. Bundan sonra Baltık denizi kıyılarını elde etmek için İsveç’le çarpışmaya başladı. Bir taraftan da Lehistan işlerine karıştı. O sırada İsveç kralı, bizim Demirbaş Şarl dediğimiz XII. Şarl’dı.

Advertisement

Petro, Demirbaş’la birçok savaşlar yaptı, önceleri hep yenildi. Sonunda Poltava savaşında onu büyük bir bozgunluğa uğrattı (1709). Şarl yaralı bir halde Osmanlı sınırına sığındı. Rus askerleri, onu kovalamak bahanesiyle topraklarımıza saldırdılar. Bunun üzerine Rusya’ya savaş açıldı (1711).

Osmanlı ordusu Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasında Tuna’yı geçti. Prut ırmağı kıyısında Falcı köyü yakınlarında Petro’nun ordusunu kuşattı. Deli Petro çok zor bir duruma düştü. Onu, bu tehlikeli durumdan, sonraları karısı olan Katerina adlı bir kadın kurtardı. Katerina, Baltacı Mehmet Paşaya elçiler gönderdi. Ona birçok değerli hediyeler sunarak, barış istedi. Baltacı onun isteklerini kabul etti. Petro’nun gönderdiği elçilerle Prut antlaşmasını imzaladı. Buna gore:

1) Azak kalesi Osmanlılara geri verilecekti.

2) Ruslar, Lehistan işlerine karışmayacaklardı.

3) Demirbaş Şarl serbestçe memleketine dönecekti.

Advertisement


Leave A Reply