1856 Paris Antlaşması Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kırım Savaşına sona erdirmek amacı ile 1856 yılında imzalanmış olan paris Antlaşması hakkında bilgiler. Antlaşmanın tarafları ve sonuçları hakkında bilgiler.

1856 Paris Antlaşması

Kırım Savaşı’na son veren antlaşmadır ve 30 Mart 1856’da Paris’te imzalanmıştır (Bk. Kırım Savaşı).

Bu antlaşma ile, bir yanda Rusya, öte yanda Müttefikler (Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Fransa, Sardunya) arasındaki büyük savaş son buluyordu. Antlaşmaya göre Karadeniz tarafsız bir deniz olarak kabul edildi.

Hiçbir milletin savaş gemisi Karadeniz’e giremeyecek, bu deniz yalnız ticaret gemilerine açık bulunacaktı. Bu arada, Osmanlı Devleti de, Rusya da Karadeniz’de donanma bulundurmuyacak, kıyılarında tersane kuramayacaktı.

Gene bu antlaşmaya göre, her iki taraf Kırım Savaşı’nda aldıkları yerleri geri verdiler; ayrıca, Rusya, Besarabya’nın bir kısmını Boğdan Beyliği’ne bıraktı. Bu arada, Eflâk-Boğdan’a, büyük devletlerin kefilliği altında, muhtarlık verildi. Tuna nehrinin ticaret gemilerine açık tutulması da antlaşmada kabul ediliyordu.

Advertisement

Paris barış konferansında Osmanlı İmparatorluğu’nu sadrazam Ali Paşa temsil ediyordu. Bu arada, 1856 Islahat Fermanı‘nı padişah Abdülâziz‘e imza ettirmiş, kopyasını da konferansa sunmuştu. Bu fermanda, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki Hıristiyanlar’a birtakım haklar tanınıyordu ki bu, bazı memnuniyetsizlikler uyandırdı. Bu arada, Tanzimat’ın kurucusu Büyük Reşit Paşa da bunu tenkid etti.

Paris Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu bir Avrupa devleti olarak kabul edilmiş, Avrupa devletler hukukundan faydalanması sağlanmıştır. Ayrıca, topraklarının bütünlüğü Avrupa devletlerinin kefilliği altına alınmıştır. Buna karşılık, Boğazlar’ın Rus donanmasına kapanması da İngiltere ile Fransa’nın Akdeniz’deki güvenliğini sağlamış oluyordu.


Leave A Reply