19 Mayıs İle İlgili Yazı (Uzun), 19 Mayıs Törenlerinde Kullanılmak Üzere İçerikler

0
Advertisement

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili yazı. Atatürk’ün kendi sözleri ile 19 Mayıs’ın önemi ve Atatürk’ün liderliği ile ilgili yazılar.

19 Mayıs İle İlgili Sözler (Kısa)

Atatürk Samsun’a çıktığı günkü genel durumu şöyle anlatmaktadır. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk I. Dünya Savaşı’nda yenilimişti. Koşulları ağır olan bir ateşkes anlaşması imzalamıştı. Bu büyük savaşta ulusu yorgun ve yoksul bırakmışlardı. Padişah ve halife yalnızca tahtlarını koruma amacıyla her türlü yola başvurmuşlardır.

Ordumuzun elinden silahlan alınmış hatta ordularımız dağıtılmak istenmekteydi. Düşmanlar yurdumuzu işgal etmişlerdi. Azınlıklar gizli işgal etmişlerdi. Azınlıklar gizli isteklerle yurdu parçalamak istiyorlardı.

Ulusal varlığımıza düşman birtakım kuruluşlar oluşturularak ülkemiz paylaşılmaya çalışılıyordu. Bazıları da Amerikan ve İngiliz güdümüne girmek istiyorlardı.

DÜŞÜNÜLEN KURTULUŞ YOLLARI

Yurtsever insanlar bu korkunç durum karşısında boş durmuyor kurtuluş yo anyör. Hatta bu çalışmalar bir takım örgütleri doğuruyordu. Bu örgütler:

Advertisement
 • Trakya Paşaeli Cemiyeti: Edirne ve çevresi
 • Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: İstanbul’da
 • Muhafaza-ı Hukuk Cemiyeti: Trabzon’da.
 • Reddi İlhak ilkesi ile İzmir’de bir hareket ortaya çıkmıştır.

DÜŞÜNÜLEN KURTULUŞ YOLLARI

Gözlemlerim sonucuna göre üç ayrı yol izlemek istendiğini saptadım.

 1. İngiltere’nin koruyuculuğunu isteme.
 2. Amerikan güdümüne girme.
 3. Bölgesel kurtuluş yollan arayanlar.

BENİM KARARIM

Ulus egemenliğine dayanan, kayıtsız, koşulsuz, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmaktır. Bu kararın dayandığı düşünüş ve mantık şu idi:

Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz.

Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların, isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez.

Oysa Türk’ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böylece bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir… Öyleyse ya bağımsızlık, ya ölüm!

SÖYLEV’den

Böylesine olumsuz koşullardan, bağımsız bir ulus yaratma savaşı, 19 Mayıs 1919’dan sonra aşağıda kısaca belirteceğimiz aşamalardan geçerek gerçekleşmiştir.

Advertisement
 • 16 Mayıs 1919 Bandırma vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a hareket.
 • 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkış.
 • 21-22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
 • 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi
 • 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi
 • 9 Eylül 1922 düşmanın İzmir’den denize dökülmesi.

Ardından devletin yeniden yapılanması için yapılan devrimler gelmiştir. Böylece Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş temeller üzerine oturtarak ulusun geleceğini güvence altına almıştır. Geleceğin gençler de olduğunu gören Atatürk Cumhuriyet’in korunmasını ve sonsuza dek yaşatılmasını Tü|”k Gençliğine emanet etmiştir.

19 MAYIS İLE İLGİLİ KONUŞMA ÖRNEĞİ

Değerli Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlar, Sayın Dinleyiciler, Bugün Atatürk’ümüzün Samsun’a çıkışının ………. yılını kutluyoruz. Hepimizin bildiği gibi 19 Mayıs 1919 tarihi bizler için çok önemlidir. Çünkü bugün özgür ve ğımsız bir vatana kavuşmanın, mutlu yarınlara varmanın dönüm noktasıdır.

Bir ulusun, onurlu ve şerefli olarak yaşayabilmesinin koşulu “bağımsız” olmaktır. Bağımsızlıktan yoksun bir ulus çağdaş dünya karşısında uşak olmaktan kurtulamaz. ‘

Değerli arkadaşlarım, Atatürk denilince aklıma özgürlük, bağımsızlık ve yenilikler gelmektedir. Bugünde Atatürk’ü anacağız gençler olarak, ulus olarak. Bize güvenmiş bize inanmış ve bizim önümüzü açmış. Yine bizlere güvenerek dünyadaki tüm ezilen uluslara örnek olacak ilk kez emperyalist ülkelere karşı savaşı o başlatmış. Yine ilk defa gençliğe bayram hediye eden 20. yüzyılın en büyük liderlerinden birisi O.

Atatürk, Samsun’a çıkarak yurdumuza göz dikenlere, bizi vatansız bırakmaya çalışanlara, bizi tutsak yapmak isteyenlere karşı onurlu Türk insanının neler yapabileceğini göstermiştir.

Yine o yüce insan, hedeflediği yeni Türkiye’yi kurmak, insanlarının kaderle: değiştirmek, tarihin akışını yönlendirmek için “Kurtuluş Savaşı” başlatarak bağımsız yeni bir Türk devleti kurdu.

Böylesine yüce bir insanın yaptıkları karşısında, biz Türk gençliği olarak ilke devrimlerini koruyacağımıza, gösterdiği ışıklı yoldan ayrılmayacağımıza ve ulusal bilincimizi yitirmeyeceğimize söz veriyoruz.


Leave A Reply