1960 Milli Birlik Komitesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

1960 darbesi sonrası kurulan ve 38 adet askerden oluşan cuntaya verilen isim olan Milli Birlik Komitesi ile ilgili bilgiler.

Milli Birlik Komitesi
Türkiye’de 27 Mayıs 1960 İhtilâli’ni yapan askeri komitedir. Orgeneral Cemal Gürsel başkanlığındaki Milli Birlik Komitesi kara, deniz, hava kuvvetlerimize mensup çeşitli rütbelerde 38 subaydan kuruluydu. Komite mensuplarından Ankara Askeri Valisi İrfan Baştuğ’un 11-12 eylül gecesi bir otomobil kazasına kurban gitmesi üzerine Komite üyelerinin sayısı 37’ye indi.

İlk Milli Birlik Komitesi 1960 kasımında feshedilerek yerine yeni bir Milli Birlik Komitesi kuruldu. Bu defa Komite 23 üyeden meydana geliyordu. Komite üyeliğinden çıkarılan 14 subay emekliye sevkedilerek, 2 yıl için yurt dışında görevlere atanarak sürgün edilmişlerdir.

9 Temmuz 1961’de halkoyuna sunularak kabul edilen Anayasa’nın 70. maddesine göre, 13 Aralık 1960 tarih ve 157 sayılı kanunun altında adları bulunan M.B.K. üyeleri, yaş kaydı olmamak şartı ile, doğal birer senatör olarak görev yapmışlardır. Gene Anayasa’nın geçici 4. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni seçimler sonunda toplanması üzerine Milli Birlik Komitesinin hukuki varlığı sona ermiştir.


Leave A Reply