2. Selim Kimdir? Hayatı ve Dönemi Siyasi Olayları, Savaşları

2
Advertisement

2. Selim (Sarı Selim) kimdir, hayatı, dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 2. Selim dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler.

2. Selim

II. SELİM DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI (1566-1574)

Zigetvar kuşatması sırasında babasının vefat etmesi üzerine Kütahya’da bulunan Şehzade Selim İstanbul’a gelerek tahta çıktı. Yeniçeriler Cülus bahşişinden dolayı huzursuzluk çıkarsalar da tecrübeli devlet adamı Sokullu Mehmet Paşa’nın girişimleriyle huzur yeniden sağlandı. Bu durum II. Selim’in Sokullu’ya güvenini artırdı ve devlet işlerini büyük ölçüde Sokullu Mehmet Paşa’ya bırakmasına sebep oldu.

Yemen İsyanı (1568)

Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı yönetimine katılan Yemen, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Zeydiye ailesinden İmam Mutahhar’a bazı ayrıcalıklar tanınmıştı. San’a Beylerbeyi Murat Paşa’nın bu ayrıcalıkları kaldırmak istemesi İmam Mutahhar’ın ayaklanmasına yol açtı.

Serdar-ı Ekrem Sinan Paşa ve Habeşistan Beylerbeyi Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından isyan bastırıldı. Habeşistan ve Yemen bir eyalet haline getirildi.

Eyalet’in başına Özdemiroğlu Osman Paşa getirildi.

Advertisement

Sumatra Seferi

Sumatra Seferi (1569)

Açe Sultanlığının Portekizlilere karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi üzerine Kurdoğlu Hızır Reis Sumatra’ya gönderildi. Böylece Açe Sultanlığına teknik ve askeri yardımda bulunuldu.

Kıbrıs Adası’nın Fethi (1571)

Kıbrıs Venediklilerin elinde bulunmakta idi. Akdeniz’de önemli bir üs durumunda olan Kıbrıs Adası, Mısır, Suriye, Anadolu Kıyıları ve Doğu Akdeniz ticaret yolunun güvenliği açısından önem arzetmekte idi.

Haçlı ittifakından çekinen Sokullu Mehmet Paşa’nın karşı çıkmasına rağmen II. Selim Lala Mustafa Pa-şa’yı Kıbrıs Adası’nın fethiyle görevlendirdi. Dokuz aylık kuşatmadan sonra Kıbrıs fethedildi.

Kıbrıs Adasının Fethinin Sonuçları

•Kıbrıs’a Anadolu’dan getirilen Türkler yerleştirilerek, adaya Türk kimliği kazandırıldı.
• Kıbrıs Adası’nın fethi İnebahtı Deniz Savaşı’na sebep oldu.

• Doğu Akdeniz’in Osmanlı egemenliğine girmesiyle Mısır yolunun güvenliği sağlandı.

Advertisement

İnebahtı Deniz Savaşı

İnebahtı Deniz Savaşı (1571)

Kıbrıs Adası’nın Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi üzerine papa önderliğinde;

 • • İspanya
 • • Venedik
 • • Malta

ve diğer İtalyan devletleri birleşerek bir Haçlı donanması oluşturdular.

Haçlılar Yunanistan’ın batısında İnebahtı Körfezi’nde Osmanlı donanmasını hazırlıksız yakaladılar. Osmanlı donanması ağır bir yenilgiye uğradı. Yalnızca Kılıç Ali Paşa, kumanda ettiği filoyu kurtararak İstanbul’a getirdi.

Osmanlı Devleti’nin İnebahtı Deniz Savaşı’nda toprak kaybı olmamasına rağmen denizciliğin gerilemesine sebep olmuştur. Fakat Sokullu Mehmet Paşa’nın “Biz onların kolunu, onlar bizim sakalımızı kestiler. Sakal yerine gelir ama kol yerine gelmez.” düşüncesinden hareketle Osmanlı Donanması kısa zamanda toparlandı ve Akdeniz üstünlüğü tekrar sağlandı.

Tunus’un Fethi (1574)

İnebahtı Deniz Savaşı’ndan sonra toparlanan Osmanlı donanması Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa komutasında Tunus’a sefer düzenledi. 1574 yılında Tunus kesin olarak fethedildi ve Beylerbeylik haline getirildi.

Tunus’un Fethi ile Osmanlı Devleti İnebahtı yenilgisinin moral bozukluğunu üzerinden atmıştır.

2 selim

II. SELİM DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1566-1674)

Sakız Adası’nın Fethi (1566)

Sakız, Kanuni Sultan Süleyman döneminde vergiye bağlanmıştı. Ancak, Sakızlılar vergilerini düzenli olarak ödemedikleri gibi fırsat buldukça Osmanlı donanmasına da zarar veriyorlardı.

Osmanlılar için tehlikeli olmaya başlayan bu ada fethedildi.

Yemen’in Yeniden Alınması (1570)

Kanunî döneminde Hint Seferleri sırasında Yemen alınmıştı. Daha sonra isyanlar çıkmış, Osmanlı denetimi oldukça zayıflamıştı. Yemen, yeniden egemenlik altına alındı.

Advertisement

Kıbrıs’ın Fethi (1571)

Kıbrıs, Mısır yolu üzerindeydi. Venedikliler bu adayı ellerinde bulundurmalarına karşılık Osmanlılara vergi veriyorlardı.

Ancak, Mısır yolunun güvenliği açısından adanın alınması gerekiyordu. Bir yıl süren kuşatmadan sonra Kıbrıs alındı. Buraya, Anadolu’dan götürülen Türkler yerleştirildi.

İnebahtı Deniz Savaşı (1571)

Kıbrıs’ın alınması, Avrupa birleşik donanmasını harekete geçirdi. Birleşik Haçlı donanması, İnebahtı Körfezi civarında Osmanlı donanmasına baskın yaptı. Osmanlılar yenildiler ve çok büyük kayıplara uğradılar.

Bu savaşta kendi filosunu kurtararak İstanbul’a götüren Uluç Ali Reis, Kaptan-ı Deryalığa getirildi ve adı da Kılıç Ali olarak değiştirildi. Osmanlılar 5-6 ay gibi kısa bir sürede yeni bir donanma hazırlayarak Akdeniz’e gönderdiler.

Tunus’un Fethi (1574)

Akdeniz’e açılan bu yeni Osmanlı Donanması, karşısında bir düşman göremeyince Tunus üzerine yürüdü. Tunus, Osmanlı ülkesine katılarak bir beylerbeylik haline getirildi.

Bu gelişme üzerine Venedikliler Osmanlılarla anlaşarak vergi vermeyi yeniden kabul ettiler.

Astırhan Seferi

Nedenleri

1. Ruslar’ın Astırhan Devleti’ni yıkmaları ve bu devletin hanedan üyelerinin Osmanlılara sığınması

2. Don-Volga kanalının açılmak istenmesi

Bu iki ırmak bir kanalla birleştirilirse;

 • a. Osmanlı donanması Hazar’ın dogu kıyılarına kadar kontrol hattı kuracak, Osmanlılar, Asya içlerine kadar fiilen egemen olacaklardı.
 • b. İran seferlerinde donanmanın desteği sağlanacak,
 • c. Rusların güneye inmeleri engellenecek,
 • d. Kuzeyden çevrilen İran, tehlikeli olmaktan çıkacak,
Sonuçları

Kırım Hanı’nın olumsuz tutumu ve Rusya’nın engellemeleri nedeniyle başlanmış olan kanal yapımı yarım bırakıldı.

Kırım Hanı, kanalın yapılması halinde Osmanlıların artık Kırım kuvvetlerine ihtiyacı kalmayacağını ve Kırım’ın doğrudan doğruya merkezden yönetilen bir vilayet haline getirileceğini sanıyordu.

Advertisement

Aynı dönemde Süveyş Kanalı projesi de düşünülmüş; ancak projenin önemi takdir edilemediğinden üzerinde fazla durulmamıştır.


2 yorum

 1. Ekrem tuna on

  Aosmanlı devleti,dünya yaratıldığından bu güne kadar gelip geçmiş adil ve insan fıtratına uygun bir sistem kurmuş iki devletten biridir. Osmanlı atalarımıza ALLAH gani gani rahmet eylesin inşaallah bizede şefaatçi olurlar.

  • serkan selçuk on

   bu yönetim ile bizden bir şey olamaz ve TÜRKİYE de çocuklar kafayı telefon ile bozmuş sistem kötü halk hayatından memnun değil bizi yönetenler iyi değil eğitim sistemi kötü OSMANLI 2. padişahı orhan gazi nın yaptığı ilk iş İznik te bir medrese kurmak oldu bu eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösterir bu yazıyı okuyan öğrenciler eğer biz derslerimizde kötü isek sebebi biz değiliz sadece EĞİTİM SİSTEMİ

Leave A Reply