23 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

23 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu yirmi üçtür? Trafik kodu 23 olan Elazığ’ın tüm ilçelerinin plaka kodları.

23 Plaka Elazığ

23 Plaka Kodu = Elazığ İline Aittir

Aşağıda 23 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Karakoçan
  • Karakoçan / 23 KA 001 – 23 KC 999

Karakoçan; Elazığ İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Başyurt, Çan), 86 köyü vardır. İlin kuzeydoğusunda; kuzeyden Bingöl’ün Kığı, doğudan Kovancılar, güneyden Palu, batı-kuzeybatıdan Tunceli’nin Mazgirt ve Nazimiye ilçeleriyle çevrilidir.

Engebeli yapıdaki ilçe toprakları, doğudan Karaboğa Dağları’nın batı etekleriyle çevrilidir. Güneye doğru yükselti artar, en yüksek noktada 2.372 m’ye ulaşır, ilçe merkezi çevresinde ortalama yükseltisi 900-1.200 m arasında değişen yayla düzlükleri uzanır. Yayla üzerinde yer yer tepeler görülür. İlçenin en önemli ırmağı Perisuyu, Keban’a dökülür. Sert karasal iklim etkisini gösterir. Çok soğuk geçen kış aylarında kar uzun süre yerde kalır. Yıllık ortalama sıcaklık 13°C, yağış tutarı 600-650 mm’dir. Bozkır, seyrek meşe, ağaçlan doğal bitki örtüsünü oluşturur. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklandır: Buğday, arpa, fiğ, nohut, fasulye, şekerpancan, kuru soğan, üzüm, elma, kayısı, koyun, keçi. Elazığ-Bingöl-Muş Karayolu’ndan 5 km içeride kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 100 km uzaklıktadır.

Kovancılar
  • Kovancılar / 23 K 0001 – 23 K 9999

Kovancılar; Elazığ İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir.1 bucağı (Çaybağı), 79 köyü vardır.

İlin doğusunda; güney ve doğudan Palu, batıdan Merkez, kuzeyden Karakoçan ilçeleriyle çevrilidir. Güneyinden Keban Baraj Gölü’nün bir bölümü, ilçe topraklarının güneyinde yer alır. Kuzey-kuzeybatıda Asker Dağı (1.612 m) yükselir. Asker Dağı yamaçlarından kaynaklanan küçük dereler, Keban Gölü’ne akar. Gölün bu bölümünü Murat Irmağı besler. Göl kıyısında tarıma elverişli engebeli düzlükler uzanır. Doğu Anadolu’ya özgü karasal iklim egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 9-10°C, yağış tutarı 400-500 mm’dir. Meşe ağaçları ve bozkır bitkileri, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mısır, fasulye, nohut, şekerpancarı, fiğ, ayçiçeği, üzüm, elma, dut, başlıca tarım ürünleridir. Irmak boylarında kavak ve söğüt ağaçlan görülür. Tatlı su balıkçılığı yapılır. Deniz düzeyinden 1.125 m yükseltide kurulu ilçe merkezine 60 km uzaklıktadır.

Daha önce Palu İlçesi’ne bağlı bir bucakken 19 Haziran 1987’de ilçe oldu.

Maden
  • Maden / 23 TC 001 – 23 TC 999
Merkez
  • Merkez / 23 AC 001 – 23 AZ 999
  • Merkez / 23 DA 001 – 23 DZ 999
  • Merkez / 23 EA 001 – 23 EZ 999
  • Merkez / 23 FA 001 – 23 FZ 999
  • Merkez / 23 M 0001 – 23 M 9999
  • Merkez / 23 T 0001 – 23 T 9999
Palu
  • Palu / 23 P 0001 – 23 P 9999

Palu; Elazığ İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Gökdere), 35 köyü vardır. İlin doğusunda, batıdan Kovancılar, güneyden Ancak, kuzeyden Karakaçan, doğudan Bingöl’ün Genç ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları dağlıktır. Kuzeydoğuda Karaboğa Dağları’nın uzantıları üzerinde yükselti 2.500 m’ye ulaşır. Batıda Asker Dağı yükselir. Bu yörede yükselti 1.725 m’nin üzerine çıkar. Dağlar birçok yerde derin vadilerle yarılmış olup dik yamaçlar görülür. Murat Irmağı ilçeye doğrudan girerek güneybatıya yönelir, ilçeden geçerken küçük derelerle beslenir, Keban Baraj Gölü’ne dökülür. Kuzeydeki küçük dereler, kuzeybatıdan geçen Peri Suyu’ na katılır. İklim karasaldır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13-14°C, yağış tutarı 560-600 mm’dir. Dağlarda görülen seyrek ve çalılaşmış meşeler ve bozkır bitkileri doğal bitki örtüsünü oluşturur. Irmak boylarında söğüt ve kavak ağaçlarından oluşan topluluklar görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Yaylalarda koyun, keçi beslenir.

Merkez Camisi, Alacalı Mescit, Cemşit Bey Mescidi ve Türbesi, Ulu Cami, Yeşil Minareli Camisi, Palu Hamamı başlıca tarihsel eserlerdir. Urartu yapısı olan Palu Kalesi’nde Kral Menua’nın çiviyazılı yazıtı vardır. Murat Irmağı’nın kuzey kıyısında, deniz düzeyinden 1.050 yükseklikte kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 70 km, Elazığ-Bingöl Karayolu’na 8 km. uzaklıktadır.

ELAZIĞ İli Hakkında Bilgi;

Yüzölçümü: 9.153 km2.
İlçeleri: Merkez, Ağın, Alacakaya, Ancak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice.

Doğu Anadolu Bölges’nin, Yukarı Fırat Bölümü’nde il ve bu ilin merkezi kenttir. Doğudan Bingöl, batıdan Malatya, kuzeyden Tunceli, kuzeybatıdan Erzincan, güneyden Diyarbakır illeriyle sınırlanan il, 40o21′-38o30′ doğu boylamlarıyla 38°17′-39°11′ kuzey enlemleri arasında yer alır. Devamı


Leave A Reply