28 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

28 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu yirmi sekizdir? Trafik kodu 28 olan Giresun’un tüm ilçelerinin plaka kodları.

28 Plaka Giresun

28 Plaka Kodu = Giresun İline Aittir

Aşağıda 28 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Bulancak
 • Bulancak / 28 D 5001 – 28 D 6000
 • Bulancak / 28 K 5001 – 28 K 6000
 • Bulancak / 28 M 5001 – 28 M 6000
 • Bulancak / 28 NA 001 – 28 NZ 999
 • Bulancak / 28 T 5001 – 28 T 6000

Bulancak; Giresun İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Kovanlık), 45 köyü vardır. İlin kuzeybatısında; kuzeyden Karadeniz, doğudan Merkez, batıdan Piraziz, güneydoğu ve güneyden Dereli ve Sivas’ın Koyulhisar ilçeleriyle çevrilidir.

Dağlar, güneyden kuzeye, Karadeniz kıyılarına doğru alçalır. Yükselti 3.000 m’nin üzerine çıkar (Bektaş ve Karagöl yaylaları ünlüdür). Dik yamaçlardan kaynaklanan, dar ve derin vadilerden akan küçük, kısa akışlı sular, Karadeniz’e dökülür. Pazar Suyu en önemli ırmaktır. Karadeniz iklimi egemendir. Yazlar serin, kışlar ılıman, her mevsim yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13-14°C, yağış tutarı 1.412 mm’dir. Yükselti arttıkça sıcaklık düşer. 3.000 m’de sürekli karla örtülü tepeler vardır. Kıyı boyunca kayın, meşe, kestane, kızılağaç, fındık ve gürgen ağaçlarından oluşan ormanlar, yükselti artışına bağlı olarak karaçam, sarıçam, köknar, ladin ve kayından oluşan karışık ormanlara dönüşür. Ekonomi tarım ve hayvancılık dayanır. Mısır, fasulye, fındık, çay ve elma yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Koyun, keçi ve sığır beslenir. Kıyıda balıkçılık yapılır. Fındık en önemli gelir kaynağıdır. 600-700 m yükseltiye kadar fındık bahçeleri yaygındır.

Ordu-Giresun Karayolu üzerinde, Karadeniz kıyısında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 15 km uzaklıktadır. 1934’te ilçe oldu.

Espiye
 • Espiye / 28 YC 9001 – 28 YE 999
 • Espiye / 28 D 9001 – 28 D 9999
 • Espiye / 28 K 9001 – 28 K 9999
 • Espiye / 28 M 9001 – 28 M 9999
 • Espiye / 28 T 9001 – 28 T 9999
 • Espiye / 28 YA 001 – 28 YA 999
Görele
 • Görele / 28 D 6001 – 28 D 7000
 • Görele / 28 K 6001 – 28 K 7000
 • Görele / 28 M 6001 – 28 M 7000
 • Görele / 28 RA 001 – 28 RZ 999
 • Görele / 28 T 6001 – 28 T 7000
Merkez
 • Merkez / 28 AC 001 – 28 AY 999
 • Merkez / 28 D 0001 – 28 D 5000
 • Merkez / 28 DA 001 – 28 DA 999
 • Merkez / 28 DC 001 – 28 DD 999
 • Merkez / 28 DH 001 – 28 DH 999
 • Merkez / 28 EA 001 – 28 EZ 999
 • Merkez / 28 K 0001 – 28 K 5000
 • Merkez / 28 M 0001 – 28 M 5000
 • Merkez / 28 MA 001 – 28 MA 999
 • Merkez / 28 T 0001 – 28 T 5000
Şebinkarahisar
 • Şebinkarahisar / 28 AZ 001 – 28 AZ 999
 • Şebinkarahisar / 28 D 7001 – 28 D 8000
 • Şebinkarahisar / 28 DE 001 – 28 DF 999
 • Şebinkarahisar / 28 DK 001 – 28 DZ 999
 • Şebinkarahisar / 28 K 7001 – 28 K 8000
 • Şebinkarahisar / 28 M 7001 – 28 M 8000
 • Şebinkarahisar / 28 T 7001 – 28 T 8000
Tirebolu
 • Tirebolu / 28 D 8001 – 28 D 9000
 • Tirebolu / 28 K 8001 – 28 K 9000
 • Tirebolu / 28 M 8001 – 28 M 9000
 • Tirebolu / 28 T 8001 – 28 T 9000
 • Tirebolu / 28 TA 001 – 28 TZ 999

Tirebolu; Giresun İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 40 köyü vardır. İlin doğusunda, kuzeyden Karadeniz, doğudan Görele ve Çanakçı, güneyden Doğankent ve Güce, batıdan Espiye ve Yağlıdere ilçeleriyle çevrilidir.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan dağlar, ilçe yer şekillerinin oluşumunda önemli yer tutar. Dağlar arasında akarsularla derin biçimde yarılmış vadiler uzanır. Akılbaba Tepesi 42.814 m), Küçükyelecik Tepe (1.560 m) başlıca yükseltilerdir. 2.500 m’nin üzerindeki yükseltilerde yaz-kış kar görülür. Dağlar denize koşut iner. Güneyde Gümüşhane Dağları’ndan kaynaklanan, hızlı akışlı ve çağlayanlar oluşturan Doğankent (Harşit) Çayı, en önemli ırmaktır. İlçe merkezinin doğusunda Karadeniz’e dökülen ırmağın üzerinde Doğankent Barajı ve hidroelektrik santralı kuruludur. Kıyıda Karadeniz iklimi egemendir. Yükseklere çıkıldıkça iklim sertleşir. Yıllık ortalama sıcaklık 13.6°C, yağış tutan 1.759 mm’ dir. Kıyıdan 500 m yükseltiye kadar fındık bahçeleri ve öteki tarım alanları, ormanları geriletmiştir. Yukarılarda kestane, gürgen, kızılağaç, meşe, kayın daha yükseklerde göknar, sarıçam, ladin karışık ormanları, görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Mısır, fasulye, patates, fındık, elma, çay başlıca ürünlerdir. Kıyıda balıkçılık yapılır. Bakır, kurşun, çinko yatakları işletilir. Merkez’de bir çay işleme fabrikası vardır.

Kıyıda, Samsun-Trabzon Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 47 km uzaklıktadır. Yeni açılan Torul-Tirebolu Karayolu, ilçeyi iç kesimlere bağlar.


Leave A Reply