29 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

29 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu yirmi dokuzdur? Trafik kodu 29 olan Gümüşhane’nin tüm ilçelerinin plaka kodları.

29 Plaka Gümüşhane

29 Plaka Kodu = Gümüşhane İline Aittir

Aşağıda 29 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Kelkit
 • Kelkit / 29 AS 001 – 29 AT 999
 • Kelkit / 29 AY 001 – 29 AY 999
 • Kelkit / 29 M 0251 – 29 M 700
 • Kelkit / 29 T 0251 – 29 T 400

Kelkit; Gümüşhane İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 85 köyü vardır. İlin güneyinde; kuzeyden merkez, doğudan Köse, güneyden Erzincan’ın Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları, kuzeyden Gümüşhane Dağları’nın güney bölümünün uzantıları, güneyden Çimen Dağlan ile kaplıdır. 2.000 m yüksekliğindeki dağlar, Güdül Tepe’de 2.825 m’ye ulaşır. Güneyde Kazdağı Tepesi (2.662 m), Hatabi Tepesi (2.578 m), öteki yükseltilerdir. 2.500 m’nin üzerindeki yükseltiler, kar ve buzullarla kaplıdır. Kelkit Çayı, kuzey ve güneydeki dağ sıralarım birbirinden ayırır. Kelkit vadi tabanı, deniz düzeyinden 1.400-1.500 m yüksekliktedir. Kelkit Çayı’nı besleyen derelerin taşıdığı alüvyon, Kelkit Vadisi’nde verimli bir ova oluşmuştur. Kışlar uzun ve sert, ilkbahar yağışlı, yazlar kurakça geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 7.4°C, yağış tutarı 360 mm’ dir.

Bitki örtüsü büyük ölçüde yok edilmiştir. Yükseklerde seyrek sarıçam, meşe, ladin, göknardan oluşan orman kalıntılarına rastlanır. Irmak boylarında kavak, söğüt ağaçlan görülür. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, mahlut, fiğ, mercimek, kurufasulye, şekerpancarı, patates, soğan, elma, armut, vişne) ve hayvancılığa (koyun sığır) dayanır. Son dönemlerde dağlarda arıcılık etkinlikleri gelişmektedir. Sadak Köyü’nde Bizans dönemi Satala Kenti’nin kalıntıları (kilise, suyolu, kanallar, heykel, kabartma resimler) vardır.

Kelkit’e dökülen Balakar Deresi kıyısında, deniz düzeyinden 1.430 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 60 km uzaklıktadır.

Köse
 • Köse / 29 DK 001 – 29 DK 999
 • Köse / 29 M 0701 – 29 M 749

Köse; Gümüşhane İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 94 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzeyden Merkez, batıdan Şiran, güneyden Kelkit, doğudan Bayburt’un Denizözü ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları oldukça dağlık bir alanda uzanır. Yükselti 1.800-2.000 m arasındadır. Dağlar arasında geniş yaylalar uzanır. Kelkit Çayı, ilçe topraklarından doğar. İklim karasaldır. Kışlar uzun ve kar yağışlı, yazlar kısa ve serindir. Yıllık ortalama sıcaklık 9-10°C, yağış tutarı 430-440 mm’dir. Ladin, göknar, karaçam ormanları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mercimek, fasulye, fiğ, şekerpancarı, ayçiçeği, elma, vişne, armut başlıca tarım ürünleridir. Koyun, keçi beslenir. Geleneksel el dokumacılığı yapılır. Deniz düzeyinden 1.600 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi il merkezine 49 km uzaklıktadır.

Merkez
 • Merkez / 29 AC 001 – 29 AP 999
 • Merkez / 29 D 0001 – 29 D 45 M
 • Merkez / 29 M 0001 – 29 M 250
 • Merkez / 29 T 0001 – 29 T 250
Şiran
 • Şiran / 29 AU 001 – 29 AV 999
 • Şiran / 29 M 0901 – 29 M 999
 • Şiran / 29 T 0401 – 29 T 500
Torul
 • Torul / 29 DA 001 – 29 DA 999
 • Torul / 29 M 1201 – 29 M 1399

Leave A Reply