7. Sınıf Fen Bilgisi Konuları

0
Advertisement

7. Sınıf Fen Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 7. sınıf Fen Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
Sindirim sistemi
1.1 Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar
1.2 Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması
1.3 Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirim
1.4 Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevi
1.5 Karaciğer ve pankreasın görevleri
1.6 Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçişi
1.7 Sindirim sistemi sağlığını olumlu- olumsuz etkileyecek etkenler

2. Boşaltım sistemi
2.1 Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar
2.2 Boşaltım sisteminde böbreklerin görevi
2.3 Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemler
2.4 Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmeler

3. Denetleyici ve düzenleyici sistemler
3.1 Denetleyici ve düzenleyici sistemin vücudumuzdaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle eş güdümlü çalışması
3.2 Sinir sisteminin bölümleri
3.3 Sinir sisteminin bölümlerinin görevleri
3.4 Refleks gözlemi
3.5 İç salgı bezlerinin görevleri

4. Duyu organları
4.1 Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolü
4.2 Duyu organlarının yapıları
4.3 Duyu organlarının uyarılara cevap vermesi
4.4 Koku alma ve tat alma arasındaki ilişki
4.5 Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımı
4.6 Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemler

5. Vücudumuzdaki sistemler
5.1 Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalışması
5.2 Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisi
5.3 Organ bağışının önemi

Advertisement

KUVVET VE HAREKET

1. Sarmal yayların özellikleri
1.1 Yayların esneklik özelliği
1.2 Bir yayı sıkıştıran veya geren kuvvet
1.3 Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumu
1.4 Bir yayın esneklik özelliğini kaybetmesi
1.5 dinamometre tasarımı

2. Kuvvet, iş ve enerji
2.1 Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişki
2.2 Fiziksel anlamda işi
2.3 Bir cisme hareket doğrultusuna dik olarak etki eden kuvvet
2.4 Enerjiyi iş yapabilme yeteneği
2.5 Hareketli cisimlerin kinetik enerjisi
2.6 Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan ilişkisi
2.7 Cisimlerin konumları nedeniyle çekim potansiyel enerjisine sahip olması
2.8 Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı oluşu
2.9 Bazı cisimlerin esneklik özelliği nedeni ile esneklik potansiyel enerjisi
2.10 Sıkıştırılmış veya gerilmiş bir yayın esneklik potansiyel enerjisi
2.11 Yayın esneklik potansiyel enerjisi
2.12 Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüşebilmesi
2.13 Enerji dönüşümlerinden hareketle, enerjinin korunması

3. Basit makineler
3.1 Bir kuvvetin yönünün nasıl değiştirilebileceği
3.2 Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğü
3.3 Basit makine kullanarak uygulanan “giriş” kuvvetinden daha büyük bir “çıkış” kuvveti elde etme
3.4 Bir işi yaparken basit makine kullanmanımı

4. Sürtünme kuvveti
4.1 Sürtünen yüzeylerin ısınması
4.2 Sürtünme kuvvetinin, kinetik enerjide bir azalmaya sebep olması
4.3 Kinetik enerjideki azalmayı enerji dönüşümü
4.4 Hava ve su direncinin de kinetik enerjide bir azalmaya neden olması
4.5 Sürtünme kuvvetinin az veya çok olmasının gerekli olduğu yerler

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

Advertisement

1. Elektriklenme ve çeşitleri
1.1 Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine temas ettirildiğinde elektriklenesi
1.2 Aynı yolla elektriklendikten sonra aynı cins iki maddenin birbirlerini dokunmadan ittiğini, farklı cins iki maddenin ise birbirlerini dokunmadan çekmesi
1.3 Deneysel sonuçlara dayanarak iki cins elektrik yükü
1.4 Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve negatif (-) olması
1.5 Aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise birbirini çektiği
1.6 Nötr cisimler
1.7 Yüklü bir cismin başka bir cisme dokundurulması
1.8 Elektriklenme olaylarında cisimlerin negatif yük alışverişi
1.9 Elektroskopun ne işe yarar
1.10 Topraklama
1.11 Cisimlerin birbirine dokundurulmadan etki ile elektriklenmesi
1.12 Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamaları

2. Elektrik devrelerindeki akım, gerilim ve direnç
2.1 Elektrik akımının bir çeşit enerji aktarımı olması
2.2 Elektrik enerjisi kaynakları
2.3 Elektrik devrelerinde akımın oluşması
2.4 Bir elektrik devresindeki akımın yönü
2.5 Ampermetrenin devreye bağlanması
2.6 Basit elektrik devrelerindeki elektrik akımını ölçmek
2.7 Gerilimi, bir iletkenin iki ucu arasında akım oluşmasına neden olabilecek enerji farkı
2.8 Voltmetrenin devreye bağlanması
2.9 Pillerin, akülerin vb. elektrik enerjisi kaynaklarının kutupları arasındaki gerilimi, voltmetre kullanarak ölçer ve gerilim birimi volt
2.10 Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim

3. Ampullerin (dirençlerin) bağlanma
3.1 Ampullerin seri ve paralel bağlanması
3.2 Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devrenin şeması
3.3 Ampullerin paralel bağlanmasından oluşan devrelerin avantajlarını ve dezavantajları
3.4 Seri bağlı devre elemanları
3.5 Paralel bağlı devre elemanları

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

1. Element ve elementlerin sembolleri
1.1 Periyodik sistemdeki ilk 20 element
1.2 Elementleri sembollerle göstermek

2. Atomun yapısı
2.1 Birbiri ile temas halinde olan atomlar
2.2 Sürtme ile elektriklenme olayı
2.3 Atomun çekirdeğini, çekirdeğin temel parçacıklarını ve elektronları gösterimi
2.4 Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük açısından karşılaştırması
2.5 Nötr atomlarda, proton ve elektron sayıları arasındaki ilişki
2.6 Aynı elementin atomlarında, proton sayısının (atom numarası) hep sabit olduğunu, nötron sayısının değişebileceği
2.7 Çizilmiş atom modelleri
2.8 Proton sayısı bilinen hafif atomların (Z≤20) elektron dizilim modeli
2.9 Atom modellerinin tarihsel gelişimi
2.10 Bilimsel modellerin, gözlenen olguları açıklanması

3. Katman – elektron dizilimi ile kimyasal özellikleri ilişkilendirmek
3.1 Dış katmanında 8 elektron bulunduran atomlar
3.2 Elektron almaya veya vermeye yatkın atomlar
3.3 Bir atomun, katman-elektron diziliminden çıkarak kaç elektron vereceğini veya alacağı
3.4 Atomların elektron verdiğinde pozitif (+), elektron aldığında ise negatif (-) yük ile yüklenmesi
3.5 İyon
3.6 Pozitif yüklü iyonlar ve negatif yüklü iyonlar
3.7 Çok atomlu yaygın iyonlar

4. Kimyasal bağ
4.1 Atomlar arası yakınlık ile kimyasal bağ
4.2 İyonlar arası çekme/itme kuvvetleri
4.3 Kovalent bağ
4.4 Asal gazların neden bağ yapmadığı
4.5 Elektron ortaklaşma yoluyla oluşan H2, O2, N2 molekülleri
4.6 Molekül yapılı katı element kristal modeli
4.7 Kovalent bağlar ile moleküller arasında ilişki

5. Bileşikler ve formüller
5.1 Farklı atomların bir araya gelerek yeni maddeler oluşturabilmesi
5.2 Her bileşikte en az iki element bulunması
5.3 Molekül yapılı bileşikler
5.4 Moleküllerde; her elementin atom sayısının, örgü yapılarda; elementlerin atom sayılarının oranı
5.5 Basit iyonik ve bazı kovalent bileşikler
5.6 Element ve bileşiklerin oluşumu

6. Karışımlar
6.1 Karışımlardaki element ve bileşikler
6.2 Heterojen karışım
6.3 Katı, sıvı ve gaz maddelerin sıvılardaki çözeltileri
6.4 Çözeltiler
6.5 Sıcaklık çözünme ilişkisi
6.6 Çözünme hızı
6.7 Çözeltiler derişik ve seyreltik

IŞIK

Advertisement

1. Işığın soğurulması
1.1 Işığın madde ile etkileşimi
1.2 Işıkla etkileşen maddeler
1.3 Işığın bir enerji türü olması
1.4 Işık enerjisinin başka bir enerjiye dönüşmesi
1.5 Güneş enerjisinden yararlanma

2. Cisimlerin renkli görünmesi
2.1 Beyaz ışık
2.2 İnsan gözünün fark edemeyeceği ışınlar
2.3 Cisimlerin siyah, beyaz veya renkli görünmeleri
2.4 Cisimlerin beyaz ışıkta ve renkli ışıklarda farklı renklerde görünmeleri
2.5 Gökyüzünün renkli görünmesi

3. Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmesi
3.1 Işığın yayılma hızı
3.2 Işık demetlerin
3.3 Işığın hem kırıldığı hem de yansıdığı durumlar
3.4 Işığın kırılması
3.5 Işığın prizmada kırılarak renklere ayrılması

4. Mercekler
4.1 İnce ve kalın kenarlı mercekler
4.2 Paralel ışık demetleri ile ince ve kalın kenarlı mercekler
4.3 Merceklerin kullanım alanları
4.4 Ormanlık alanlara bırakılan cam atıkları
4.5 Işığın yansıması ve kırılması olaylarının benzerlik ve farklılıkları

İNSAN VE ÇEVRE

1. Organizmaların yaşadıkları alanlar
1.1 Tür, habitat, popülasyon ve ekosistem
1.2 Bir ekosistemdeki canlı organizmaların birbirleriyle ve cansız faktörlerle ilişkileri
1.3 Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar
1.4 Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri
1.5 Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliK
1.6 Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlar

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ : UZAY BİLMECESİ

1. Uzayda bulunan gök cisimleri
1.1 Bilinen takımyıldızları
1.2 Kuyruklu yıldızlar
1.3 Işık yılı
1.4 Meteor ile gök taşı arasındaki fark

2. Güneş sistemi ve uzay
2.1 Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş’e yakınlıkları
2.2 Ay
2.3 Gök adalar
2.4 Dünya’mızın uzaydaki yeri

3. Uzay araştırmaları
3.1 Eski medeniyetlerin gök bilimindeki çalışmaları
3.2 Gök bilimciler
3.3 Ünlü Türk gök bilimciler ve çalışmaları
3.4 Teleskoplar
3.5 Basit bir teleskop yapımı
3.6 Ay’a atılan ilk adım
3.7 Uzay kirliliğinin sebeplerini

Advertisement


Leave A Reply