75 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0
Advertisement

75 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu yetmiş beştir? Trafik kodu 75 olan Ardahan’ın tüm ilçelerinin plaka kodları.

75 plaka ardahan

75 Plaka Kodu = Ardahan İline Aittir

Aşağıda 75 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Merkez
  • Merkez / 75 AC 001 – 75 AZ 999
  • Merkez / 75 M 0001 – 75 M 9999
  • Merkez / 75 T 0001 – 75 T 9999

ARDAHAN TARİHİ;

Ardahan Kalesi’nde ortaya çıkarılan buluntular, Tunç Çağı’nda yörede yerleşim olduğunu kanıtlar. Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarihsel gelişimi Ardahan’ı da kapsar. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Ruslar ve Osmanlılar arasında el değiştiren yöre, 23 Şubat 1921’de kesin olarak Türk topraklarına katıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında il merkezi olan Ardahan, 1926’da Kars İli’ne bağlı ilçe durumuna getirildi. 27 Mayıs 1992’de yapılan yönetsel düzenlemelerle Kars toprakları üçe ayrılarak Iğdır ile birlikte Ardahan da il konumu kazandı (Kars İli’nin Çıldır, Göle, Hanak ve Posof ilçeleriyle Hanak İlçesi’nin Damal Bucağı ilçe yapıldı, ile bağlandı).

Ardahan’da kale’nin dışında sözü edilmeye değer tarihsel eser yoktur. Kura Irmağı’nın kenarında, ovaya eğimli bir alanda yükselen kalenin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Osmanlı döneminde onarımlar gördü, günümüzdeki görünümünü de Kanuni döneminde (1556) aldı. Uzunluğu 745 m olan surların üzerinde 14 tane kule vardır. Batıda yer alan Büyük Kapı’nın yanı sıra Su Kapısı (Kura Irmağı yanında), Huruç Kapısı ve Uğrun Kapısı.

Damal

Damal; Ardahan ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 15 köyü vardır. İlin kuzeydoğusunda; Merkez, Posof, Hanak, Artvin’in Şavşat ilçeleri ve Gürcistan ile çevrilidir.

Advertisement

Güneybatıda uzanan Yalnızçam Dağları’nın doğu kesimleri ilçe topraklarının yüzey şekillerini oluşturur. Doğuda Keldağı (3.050 m) yükselir. Geniş yayla düzlükleri görülür. Kura Çayı’nı besleyen derelerin bazıları ilçe topraklarından doğarak güney doğrultusunda akar. Doğu Anadolu’ya özgü sert karasal iklim egemendir. Yazlar serin ve kısa, kışlar uzun, soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 4°C, yağış tutarı 450 mm’dir. Geniş alanlara yayılan yayla bitkileriyle sarıçam ormanları doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Elverişsiz iklim koşulları ve yüzey şekilleri nedeniyle tarımsal üretim ve verim düşüktür. Buğday, arpa, fiğ yetiştirilir. Geniş yaylalarda koyun ve sığır beslenir. Hayvan ürünleri ticareti ve geleneksel el dokumacılığı yapılır. Posof-Ardahan Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 29 km uzaklıktadır.

Daha önce Hanak İlçesi’ne bağlı bir bucakken 27 Mayıs 1992’de ilçe yapıldı ve Kars’tan ayrılarak il yapılan Ardahan’a bağlandı.

Çıldır

Çıldır; Ardahan İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir.2 bucağı (Doğruyol, Kurtkale), 42 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzey ve kuzeydoğudan Gürcistan, doğudan Ermenistan, güneyden Kars, batıdan ilin Merkez, kuzeybatıdan Hanak ve Damal ilçeleriyle çevrilidir.

Dağlak ve engebeli yapıdaki ilçe toprakları üzerindeki en önemli yükseltiler, güneyde Kısır Dağı (3.197 m); kuzeybatıda Kel Dağı (3.033 m); doğuda kuzey-güney doğrultusunda uzanan Akbaba Dağı’dır (3.026 m). Sönmüş birer volkan olan bu dağların dorukları kar ve buzullarla kaplıdır. Kısır Dağı ve Akbaba Dağı arasındaki Çıldır Gölü’nün yanı sıra, kuzeyde Gürcistan sınırında Aktaş Gölü yer alır. Akbaba Dağı’ndan doğan Çıldır Çayı, sularını Kura Irmağı’na boşaltır. İlçenin öteki ırmakları, suları Çıldır Gölü’ne dökülen küçük dereciklerdir. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Kura Irmağı’nın suladığı tarım alanlarında buğday, arpa ve fiğ ekimi yapılır. Geniş otlaklar, hayvan besiciliğinin gelişmesine olanak sağlamıştır. Çıldır Gölü’nün kuzeydoğusunda, deniz düzeyinden 1.959 m yükseltide, Kars-Ardahan Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 103 km uzaklıktadır.

Tarih: Tarihsel geçmişi Taş Çağı’na kadar uzanan ve eski adı Zarguna olan Çıldır, Cumhuriyet’ten sonra ilçe konumu kazandı (1924). Kars’a bağlı iken 27 Mayıs 1992’de Iğdır ile Ardahan Kars’tan ayrılarak il yapılınca Ardahan’a bağlandı.

Çıldır Gölü; Kuzeydoğu Anadolu’da tatlısu gölüdür. Yüzölçümü 115 km2, en derin yeri 128 m. Ardahan İli’nde, Çıldır İlçesi’nin güneydoğusunda, Akbaba Dağı’nın batısında, Gürcistan sınırı yakınında yer alır. Güneye doğru giderek daralan gölün fazla suları en güney ucundaki bir ayakla Arpaçay’a boşalır. Kars-Arpaçay-Çıldır-Ardahan Karayolu, gölün batı kıyısından geçer.

Advertisement


Leave A Reply