8. Sınıf Türkçe Dersi Sözcükte Anlam Konusu İle İlgili Testler

0

8. sınıf Türkçe dersi, Sözcükte anlam konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf Türkçe testlerinin yer aldığı sayfamız.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Sözcükte Anlam İle İlgili Testler

TEST 1

1. 1. Otobüsümüz saat beşte kalkıyor, yetişemezsek yandık!
2. Güneşte çok kaldığı için kolları yanmış.
3. Yangında evlerinin büyük bir bölümü yanmıştı.
4. Uçağa yetişemezsek, biletlerimiz yanar.
5. Bugün sokak lambalarımız erken yandı.
Yukarıdaki cümlelerde “yanmak” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

2. En iyi(1) öğretmen gençlerde(2) öğrenme hevesini(3) ve sevgisini(4) uyandırandır.
Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi somut anlamda kullanılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iş” sözcüğü “görev, sorumluluk” anlamında kullanılmıştır?

A) Şair, yazar ve öğretmen olarak işi oldukça ağır.
B) Ona borç vermekle çok iyi bir iş yaptın.
C) Ne tür bir iş aradığını anlayamadım.
D) Bu bir zevk işi, herkes istediği gibi giyinir.

4. Türkçe Sorusu

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı bu bulmacada vardır?

A) Kara haber tez duyulur.
B) Tezgahlarda dokunan kilimlerin ince motifleri vardı.
C) Cömert biriydi, yoksul öğrencilere yardım ederdi.
D) Yaşlı adam ağır adımlarla ilerledi.

5. Okul(1) müdürümüz uzun(2) boylu, sert(3) bakışlı, oldukça genç(4) biriydi.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “terim” kullanılmıştır?

A) Bu kentte çevre temizliğine önem veriliyor.
B) Sıcak bir yaz günü yola çıktık.
C) Türkçede altı çeşit hece vardı.
D) Düşürüp kırdığı vazoyu onarıyor.

7. “Yazar yapıtını yüreğiyle yazacaktır.” cümlesinde altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Mecaz anlam
B) Gerçek anlam
C) Ad Aktarması
D) Deyim anlam

8. 1. korku – hayal
2.soğuk – karanlık
3. nefret – kalabalık
4. hava – ümit
Hangi sözcük grubu soyut anlamlı sözcüklerdir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “nitel ve nicel” anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

A) Ağır kazan geç kaynar.
B) Al elmaya taş atan çok olur.
C) Armudu soy ye, elmayı say ye.
D) Az ateş, çok odunu yakar.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı vardır?

A) Bu hepinizden çok beni düşündürüyor.
B) Yemek hazır olana kadar konuşur, dertleşiriz.
C) İlk yıllar nasıl istekli çalışmıştı.
D) Kaba davrananları hemen cezalandıracağım.

11. “Canlı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bu kadar çarpıcı ve canlı renklerden hoşlanmıyordu.
B) Onun kadar canlı, hayat dolu bir insan az bulunur.
C) Tablodaki balıklar canlı gibi görünüyordu.
D) Ankara sokakları eskiden bu kadar canlı ve kalabalık değildi.

12. 1. Size kardeşlerimin resmini göstermiş miydim?
2. Onun böyle düşünmediğini size göstereceğim.
3. Ona biraz matematik gösterir misiniz?
4. Yarın, bu makinenin nasıl kullanıldığını gösterecek.
5. Giyim kuşamı, onu olduğundan çok genç gösteriyor.
“Göstermek” sözcüğü numaralı cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 – 2
B) 2 – 3
C) 3 – 4
D) 1 – 5

13. Zaman zaman anılarla(1) yaşamak güzeldir(2) eğer bu anılar yaşanılan günü renklendiriyorsa(3) bir başka mutluluk(4) verir insana.
Yukarıdaki parçada numaralı sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

14. Türkçe Sorusu
Yukarıdaki satırdaki sözcükler arasındaki anlam ilişkisi dikkate alındığında 2.satırdaki soru işareti (?) ile gösterilen şekle hangi sözcük yazılmalıdır?

A) Büyük
B) Geniş
C) İnce
D) Kalın

15. Münir Bey: Yardımcım işi bırakınca sırtıma taşıyamayacağım kadar ağır bir yük bindi. Bir de bu sabah patrondan katlanamayacağını laflar işittim.
Münir Bey’in konuşmasında geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamlı değildir?

A) Ağır
B) Yük
C) Bindi
D) İşittim

16. Bu romancı çıkış noktası olarak bireyleri almıyor, birtakım toplumsal sorunların altını çizmek istiyor.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Önemini vurgulamak
B) Önemini anlamaya çalışmak
C) Önemine değinmek
D) Önemini anlatmak

17. Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük kullanılmıştır?

A) Kazada yaralanan hastalar su diye inliyordu.
B) Kuşlar çok güzel öter bu yaylalarda.
C) Arabalar büyük bir kazadan zor kurtuldu.
D) Deniz dalgalanıyor mavi gökyüzüyle kardeşçesine

18. 1- sinirlenmek
2- Gücenmek
3- Darılmak
4- Alınmak
Yukarıdaki kelimelerden hangisi diğerleri ile ilişkili değildir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

19. 1. Bu konuyu sizinle uzun uzadıya tekrar görüşmeliyiz.
2. Bu örtüyü özene bezene işledi.
3. Bu öneriyi enine boyuna düşündükten sonra karar vermelisin.
4. Gece gündüz demeden bu işle uğraşacağım.
Yukarıdaki numaralı cümlelerde altı çizili sözlerin hangileri cümleye aynı anlamı katmıştır?

A) 1-2
B) 1-3
C) 2-4
D) 3-4

20. Ağaç-kitap sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Domates-salça
B) Kalem-defter
C) Masa-sandalye
D) Göz-gözlük

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – B
3 – A
4 – C
5 – C
6 – C
7 – A
8 – A
9 – B
10 – D
11 – C
12 – C
13 – C
14 – B
15 – D
16 – B
17 – A
18 – A
19 – B
20 – A

Leave A Reply