8. Sınıf Zaman ve Mekan İle İlgili Testler, Sorular ve Çözümler

0

8. sınıf Türkçe dersi, Zaman ve Mekan konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf türkçe testleri, sorular ve çözümleri

8. sınıf testleri

8. Sınıf Zaman ve Mekan İle İlgili Testler

TEST 1

Öğrenme Yılları

Ağaç yaş iken eğilir, dedikleri gibi insanlar da genç iken bir biçime sokulabilirler. Okuyamamış, cahil kalmış insanlar, aslında doğdukları gibi büyümüş; kendileri için ve toplum için daha yararlı işler görecek biçime sokulamamış kimselerdir.

O zaman açık seçik anlaşılır ki, her şey ancak genç iken öğreniliyor, insan bir biçime girerse ancak genç iken giriyor. O devreyi bir kere kaçırdı mı gençken ne öğrenmişse ancak onunla kalmaya mahkum oluyor.
Zaten yaşlıların gençler üzerine düşmeleri, ana babaların çocukları okusun diye üzerlerine titremeleri, okumadıklarını gördükçe üzülüp telâşa kapılmaları bunu bildikleri ve anladıkları içindir. Çünkü çocuklar okuma fırsatını boşuna kaçırmanın ne demek olduğunu yaşları gereği henüz bilmemektedirler. Ana babanın telâşı bundandır. Akla gelmeyecek fedakârlıkları göze alarak çırpınmaları hep bu sebepledir.

Şüphesiz ki dünya büyük, çok çekici uğraşlarla dolu bir âlemdir. Fakat bu uğraşların en güzellerinin tadını ancak iyi yetişmiş, gençliğinde kafasını çeşitli bilgilerle doldurmuş, hayata iyi hazırlanmış olanlar çıkarabilir. Yaşları henüz küçük iken bu gerçeği anlayamamak* hatasını işleyenler en güzel yıllarını boşuna harcamış olurlar. Hayatta son pişmanlığın hiçbir fayda vermediğini önceden bilmekte yarar vardır.
(Şevket RADO)

(İlk 3 soru metne göre cevaplandırılacaktır.)
1. Parçada geçen, “hayata iyi hazırlanmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangidir?

A) Ekonomik gücünü iyi kullanmak
B) Küçük yaşta çalışmaya başlamak
Ç) Yaşadıklarından olumlu sonuçlar çıkarmak
D) Gençliğinde okuyup kendini bilgilerle donatmak

2. Parçaya göre gerçekte hayatın tadını kimler çıkarır?

A) Büyük bir ekonomik güce sahip olanlar
B) Birikimlerini iyi değerlendirenler
Ç) Zamanı iyi kullanmış kişiler
D) İyi yetişmiş, gençliğinde kafasını çeşitli bilgilerle doldurmuş, hayata iyi hazırlanmış olanlar

3. Parçaya göre annelerin, babaların çocukları okusun diye çırpınmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendileri gibi iyi yetişmiş bireyler olmalarını istemeleri
B) Yaşlılık dönemlerinde kendilerine bakacak olanaklara sahip olmalarını istemeleri
C) Okuma fırsatını kaçırmanın ne demek olduğunu bilmeleri
D) Okula gitmeyen çocukların gelecek kaygısı taşıdıklarını görmeleri

4. Aşağıdakilerden hangisinde “herhalde” kelimesiyle eş anlamlı bir söz kullanılmıştır?

A) Okuldan çıkıp doğru eve gelmekle çok iyi yapmışız.
B) Hava birden değişti, her yer beyaza büründü.
C) Yollar kapandı, büyük bir ihtimalle yarın okullar tatil olur.
D) Yarın birçok öğrenci kesinlikle okula gelmeyecektir.

5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Bin dost az, bir düşman çok.
B) Bin merak bir borç ödemez.
C) Bin bilsen de bir bilene danış.
D) Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen koyu yazılmış sözcüğün zıt anlamlısı yoktur?

A) Düne kadar bu otelde tek bir boş oda yoktu.
B) Turna katarı gölün üstünde alçaktan uçuyordu.
C) Eski evimizin bodrum katı oldukça karanlıktı.
D) Yaşlı kadın elindeki ağır paketi güçlükle taşıyordu.

7. Aşağıda dört kişi çocukluk yılları hakkında konuşmaktadır. Bu kişilerden hangisi karşılaştırma yapmamıştır?

A) Bizim çocukluk dönemimiz, günümüze oranla oldukça renkliydi.
B) Eskiden gün boyu dışarıda oynardı çocuklar şimdiyse neredeyse hiç dışarı hiç çıkmıyorlar.
C) Doğru ama, teknoloji, çocukların yaşamını bizim döneme göre oldukça kolaylaştırdı.
D) Çocukların teknolojinin son ürünleriyle içli dışlı büyümelerini çok yararlı görüyorum.

8. “Her zamanki gibi ileri geri konuşuyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcük grubuyla aynı anlama gelen ifade aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Düşüncelerini kapalı bir anlatımla ifade etti.
B) Konuştukları, mantıksal açıdan çok tutarsızdı.
C) Her konuda konuşabilen bilgili bir arkadaşımızdı.
D) Hiç beklenmedik bir anda yersiz ve kırıcı sözler söyledi.

9. 1- Bu konuyu eninle sonunda onunla konuşacağım.
2- Arkadaşına, hiç gereği yokken ağır eleştiriler yönelttin.
3- Konuşmasını sebepsiz yere uzattığının farkında değildi.
4- Hasta arkadaşınızı ziyaret etmedin, en azından telefon etseydin.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, koyu yazılmış sözler aynı anlamda kullanılmıştır?

A) 1-2
B) 2-3
C) 1-4
D) 3-4

10. Çağın koşulları ve çevrendekilerin gidişi senin tutumunla örtüşmüyorsa, o zaman sen kendini onlarla uyumlu hâle getireceksin. Anlayışını, bilgini yeni koşullara uygun duruma getireceksin ki rahat edebilesin. Yoksa bu durumdan sen zararlı çıkarsın.

Ahmet’in söylediklerini en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız taş duvar olmaz.
B) Ağaç yaprağıyla gürler.
C) Zararın neresinden dönülse kârdır.
D) Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

11. Gurbette yaşamak ölmek mi dersin? Gördüğüm her renk mor anneciğim. Beni bir sen anlar, bir sen seversin, Duvarlarla sohbet zor anneciğim. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anne özlemi
B) Ölüm korkusu
C) Gelecek kaygısı
D) Pişmanlık duyma

12. Birkaç katlı taş yapılar vardı benim çocukluğumda. Toprak evler, saman sıvalı yapıları ile sade ve özeldi. Toprak, parke sokaklarda çember çevirirken, top oynarken o toprak evlerden bir parça düştüğünde çamur karılırdı. Çıkma pencereli, tek tük de olsa panjurlu yapılar ayrı bir güzellik saklardı. Her pencerede kış yaz çiçekler vardı. Nerede şimdi o rengârenk çiçeklerle dolu balkonlar? Hani o düşlerimi süsleyen o renkli dünya?

Parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız yaşamaktan sıkılmıştır.
B) Dertleşebileceği dostları yoktur.
C) Çocukluk yıllarına özlem duymaktadır.
D) Modern yaşama ayak uyduramamıştır.

13. Doğada insana ve insan hayatına ait hiçbir şey aynı kalmıyor. Sadece insanın kimliği, kişiliği değil; yaşadığımız kentler, kasabalar, köyler, mahalleler, evler de hızla farklılaşıyor. Ne yazık ki bu farklılaşma her zaman iyi yönde olmuyor. Yüksek apartmanların oluşturduğu caddelerde ara yollar sizin duvarlarınız oluyor çoğu zaman. Eski yaşam tarzının sıcaklığı beton blokların soğuk duvarları arasında kaybolup gidiyor.

Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yaşamda her şeyin değiştiğine
B) Yaşanan mekânların değiştiğine
C) Değişimin bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiğine
D) Çağdaş kentlerin insanın tüm gereksinimlerini karşıladığına

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmamıştır?

A) Tatil için havaların ısınmasını bekliyoruz.
B) Tören alanında öğrencilerin geçişini izliyorlar.
C) Son durumla ilgili bilgi vermek için kürsüye geldi
D) Yıllardır çözülmeyen sorunlar insanları canından bezdirdi.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” me, -ma” ekini alan sözcük isim-fiil değildir?

A) Odayı temizleme tam bir günümü aldı.
B) Otobüsün gelme saati yaklaşıyordu.
C) Hataları görme bir yetenek işi değildir
D) Hiçbir yere ayrılma benden izinsiz.

16. Bazı isim-fiiller zaman içinde fiilimsi özelliğini büsbütün yitirerek bir varlığa kalıcı isim olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?

A) Çadırların önünde gözleme satılıyor.
B) Ödevini yapmak için kütüphaneye gitmiş.
C) Kimse o konserin bitmesini istemiyordu.
D) Arabanın köprüden düşüşünü televizyonda izledim.

17. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Van Gölü’nün suyu bu mevsimde soğuktur.
B) Kardeşim iki yıl önce, Liseyi birincilikle bitirdi.
C) Araçlar, Boğaziçi Köprüsü’ne yönlendirildi.
D) Çocuklar, Sakarya Irmağı’nda yüzüyor.

18. Aşağıdaki dizlerden hangisinde kişileştirme vardır?

A) Konsa rüya dolu köşkümün
Çiçekli dalına serçeler
B) Sonbahar oldu mu dallar eğilir
Sararır ayvalar altınlaşarak
C) Ne çabuk geçti şu üç beş gün
İki yataklı bir han odasında
D) Yaklaşan ayak sesleridir akşamın
Şafaktan çıkmış bu uzun yolculuğa

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – D
3 – C
4 – C
5 – A
6 – A
7 – D
8 – D
9 – B
10 – D
11 – A
12 – C
13 – D
14 – D
15 – D
16 – A
17 – B
18 – D

TEST 2

ISSIZ ADADA İLK GÜNLER

Karaya çıktığım gün eylülün otuzuydu. Aradan on, on iki gün geçtikten sonra, tarihi şaşıracağımı anladım. Bir çare bulmak lâzımdı. Kıyıda karaya ilk çıktığım yere büyük bir direk diktim ve şu yazıyı kazdım:
“Bu adaya 30 Eylül 1659’da geldim.” Bu direğin yanlarına her gün bir çentik açıyordum. Bu suretle bir takvim meydana getirmiş oldum. Gemiden kurtardığım eşya arasında dürbünler, gemiciliğe ait kitaplar, hesap aletleri, pergeller vardı.

Zengin depoma rağmen daha birçok eksiğim bulunduğunu sonradan fark ettim. Kazma, kürek, iğne, iplik gibi şeylerim yoktu. Bu lüzumlu şeylerden mahrum bulunmak, her yaptığım işin çok yavaş ilerlemesine sebep oluyordu, istihkâmımı ve çadırımı tamamlayıncaya kadar tam bir yıl çalışmam icap etti.

Önceleri eşyayı çadıra ve mağaraya karma karışık bir şekilde yığmıştım. Öyle ki bana kımıldayacak yer kalmamıştı. Bunun için mağaramı genişletmeye devam ettim. Böylece ilkin yırtıcı hayvanlara karşı kendimi emniyete aldıktan sonra kayayı oyma işiyle uğraştım. Onu karşıdan karşıya delerek arkadan bir kapı açmış oldum. Bu geçit, yalnız evime yeni bir kapı eklemekle kalmıyor, eşyamı yerleştirmek için bana geniş bir yer sağlıyordu.
(Daniel de FOE)

(İlk 5 soru metne göre cevaplandırılacaktır.)

1. Robinson Crusoe’nun işlerinin ağır ilerlemesinin sebebi aşağıdakilerden hangidir?

A)İhtiyacı olan birçok aletten mahrum olması
B) Çalışmaktan çok, yazmaya zaman harcaması
C) Çalışmayı sevmeyen bir kişiliğinin olması
D) İklim koşullarının çalışmaları olumsuz etkilemesi

2. Robinson’un, gemiden kurtardığı eşyalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Dürbün
B) Kitap
C) Pergel
D) Çekiç

3. Robinson Crusoe, aşağıdakilerden hangisine gereksinim duyduğunu söylememiştir?

A) Ayna
B) Kürek
C) İğne
D) iplik

4. Robinson Crusoe’nun, tarihi şaşırmamak için bulduğu çare aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denizden geçen gemileri saymak
B) Güneşin hareketlerinden yararlanmak
C) Eşyaları arasından çıkan deftere not düşmek
D) İlk gün diktiği direğe her gün bir çentik atmak

5. Robinson’un, bir çadır kurup mağarayı genişleterek kendisine barınacak bir yer yapmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sessiz bir ortamda yazı yazmak
B) Aşırı sıcaklardan etkilenmemek
C) Yırtıcı hayvanlardan korunmak
D) Eşyalarını yağmurlardan korumak

6. Atasözleri, çoğu kez gerçek anlamları dışında, benzetmeli, yani mecazlı bir anlam taşırlar.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamaya uygun düşmez?

A) Paça ıslanmadan balık tutulmaz.
B) Ağır kazan geç kaynar.
C) Altın eli bıçak kesmez.
D) Bugünkü işini yarına bırakma.

7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde doğrudan öğüt verme söz konusu değildir?

A) Kurt dumanlı havayı sever.
B) Üzümünü ye de bağını sorma
C) Yarına kalan davadan korkma.
D) Şubatın sonundan, martın onundan kork.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir yargıdır?

A) İki dağ arasında kalan yaylada kerpiç evler vardı.
B) Yaylanın insanı kendine çeken gizemli bir havası vardır.
C) Yemyeşil ağaçlarla kaplı yaylalar insanı bir dost sıcaklığıyla karşılar.
D) Yazın en dinlendirici tatil, hiç kuşku yok ki yaylada yapılır.

9. Deniz Bey: (1) Bir gazetecinin ülkemizdeki köyden kente göç hareketinin anlatıldığı kitap üç bölümden oluşur. (2) Yazar, ilk bölümde köyden kente göçün sebeplerini, ikinci bölümde ise kentlerde oluşan sorunları anlatıyor. (3) Kitabın üçüncü ve son bölümünde ise göçün ortaya çıkardığı sorunlarla ilgili olarak bilim adamlarının görüşlerine yer veriyor. (4) Ülkemizin çok önemli bir sorununun irdelendiği bu kitap, öylesine akıcı bir dilde yazılmış ki bir solukta okunuyor.

Deniz Bey, okuduğu kitabı değerlendirirken “kendi duygu ve düşüncelerini” hangi cümlede ifade etmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

10. Mutlu olmak herkesin hakkıdır. Yalnız o mutluluğu uzaklarda değil, kendi hayatımızda arayıp bulmalıyız. Geçmiş günlerin özlemini çekenler veya geleceğin kaygısı ile tasalananlar, hiçbir vakit mutlu olamazlar, insan hâlinden hoşnut olmayı bilmeli, hem gülmeli, hem de başkalarını güldürmeli. Hayat bir aynadır, güler yüzle bakarsanız, o da size güler; kaşlarınızı çatarsanız, o da suratını asar.

Bu parçanın konusu nedir?

A) Zamanı iyi kullanma
B) Mutlu olmanın yolları
C) Dostların mutluluktaki yeri
D) Mutluluğu yakalamanın zorlukları

11. Yabancı ülkelere gitmiş olanlar görmüşlerdir. Orada gün erken başlar. Hatta çok erken başlar. Gece karanlığında uykunuz kaçıp da treninizin penceresinden baktığınız olmuşsa geçtiğiniz kentin, ilçenin ya da köyün pencerelerini ışıklı görüp ilkin yadırgamışsınızdır. Eloğlu erkenden ayaktadır. Bunca uygarlık yan gelip / yatmakla elde edilmemiştir. Bunun bedeli gece gün-‘ düz çalışmaktır. Yedide işbaşı yapabilmek için, beş buçukta kalkmak gerekir. Beş buçukta kalkabilmek için en çok onda yatmak… Kol İşçisi, fikir işçisi, asker, öğrenci, tüm erkenci dostlarım bilirler, sabah saatlerinin verimliliği tartışılmaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya başlık olmaya en uygundur?

A) Görgülü insan
B) Erken kalkmak
C) Çalışmanın Önemi
D) Zamanı Kullanma

12. Etrafı çitlerle çevrili bir bahçedeyiz. Yemyeşil elma ağaçlarında kıpkırmızı elmalar var. Olgunlaşan elmaların nefis kokuları yayılıyor etrafa. Fakat içlerinden birinin rengi diğerlerinden farklı. Ondan birer tane koparıyor. Ekşimsi bir tadı olan bu elmanın türü farklıymış meğer.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmıştır?

A) Göz
B) Kulak
C) Dil
D) Burun

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Havalar ısınınca yaylaya çıkıyorlar.” cümlesindeki altı çizili kelimeyle aynı görevde bir kelime kullanılmıştır?

A) Uzaklaşan gemiye buğulu gözlerle baktı.
B) Bu tür sorunlar konuşuldukça çözülür.
C) Toplantının ertelenmesini kimse istemedi.
D) Futbolcu, alışıldık gollerinden birini daha attı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır?

A) Atlar düz ovada durmadan koşuyordu.
B) Gezi izlenimlerini anlata anlata bitiremiyor.
C) Israrlar üzerine çekinerek yanımıza geldi.
D) Sezon açılınca futbolcular yeni takımlarına katılır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmamıştır?

A) Okuldan gelir gelmez bilgisayarın başına geçiyor.
B) Konular, ilerledikçe kimi öğrenciler zorlanıyordu.
C) Ekili alanların sel suları altında kaldığını söylüyorlar.
D) Hiç kimseye bir şey söylemeden evden ayrılmış.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiilin birer örneği vardır?

A) Birisini dinlerken, duygularımdan sıyrılmaca özen gösteririm.
B) Evden ayrılırken gerekli evrakları bir kez daha kontrol ettim.
C) Günün bitiminde yorgun argın eve dönerken hiçbir şey düşünmem.
D) Okurken, ilk kez öğrendiğim bilgileri bir kenara not etmek gibi alışkanlığım vardır.

17. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Dost dostun eğerlenmiş atıdır.
B) Sora sora Bağdat bulunur.
C) Sivilce kurcalanınca çıban olur.
D) Su akarken testiyi doldurmalı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

A) Dün pek çok insan evden çıkmadı.
B) Su kesintisi birkaç gün devam edecek.
C) Daha önce hiçbir toplantıyı kaçırmamıştı.
D) Birçok mahalleye elektrik verilemiyor.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) kaldırılması anlamın değişmesine yol açar?

A) Yaralı, adama hastaneyi gösterdi.
B) Okan, yarın televizyona çıkacakmış.
C) Tembel, emeğin değerini kavrayamaz.
D) Genç, kimsenin beklemediği bir soru sordu.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) kullanılma amacı diğerlerinden farklıdır?

A) Yaramaz, çocuğu yine ağlatmış.
B) Hemşire, hanıma yardımcı oldu.
C) Kurnaz, arkadaşını yine aldatmış.
D) Geniş, bakımlı bir evleri vardı.

21. Aysun: Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski, yeni;
Kuzular bize söyler yılların geçtiğini.
Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek,

Tarkan: Geceleri uyumaz o
Beni kaldırır erkenden
Okulum kadar güzeldir
Kitabı çok severim ben…

Metin: Onun ateş kırmızısı
Ne gelincik, ne gülden
Türk oğlunun öz kanıdır
Ona bu al rengi veren

Hilal: Sıcağın sinmiş bana
Seni severim ana
Sensin bana kan veren
Sensin bana can veren…

Çocuklardan hangisinin okuduğu dizeler bir pastoral şiirden alınmış olabilir?

A) Aysun
B) Tarkan
C) Metin
D) Hilal

ÇÖZÜMLER

1 – A
2 – D
3 – A
4 – D
5 – C
6 – D
7 – A
8 – A
9 – D
10 – D
11 – B
12 – B
13 – B
14 – D
15 – C
16 – D
17 – A
18 – A
19 – A
20 – D
21 – A

Leave A Reply