Ahmet Feridun Paşa (Feridun Bey) Kimdir?

0
Advertisement

Osmanlı’da bir yazar ve devlet adamı olan feridun Bey olarak tanınan bilinen Ahmet Feridun Paşa hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Ahmet Feridun Paşa Türbesi

Ahmet Feridun Paşa Türbesi

Ahmet Feridun Paşa (Feridun Bey) Kimdir?

Bir Türk yazarı ve devlet adamıdır. 1552′ de Vezir Sokullu Mehmet Paşa‘nın özel katibi olarak memurluk hayatına başladı. 1570’ te reisülküttap (dış işleri bakanı), 1573’te nişancı (devlet bakanı) oldu. 1576’da azledilip rütbesi indirilerek Sırbistan’da Semendire’ye sancak beyi olarak atandı.

1581’de yeniden III. Murat‘ın sevgisini kazanarak nişancı olduğu gibi 1582’de de Kanuni‘nin tek kızı olan Mihrimah Sultan‘ın vezir-i azam Damat Rüstem Paşa‘dan olan kızı Ayşe Hanım Sultan’la yani Padişah’ın halazadesiyle evlendi. Rütbesi beylerbeyi (orgeneral) idi. Ünlü eserini yazdığı zaman henüz “bey” olduğu için “Feridun Bey” diye tanınmıştır.

Derlediği “Münşeâ’tu’s-Selâtîn” (imparatorların yazışmaları) adındaki büyük koleksiyonla pek geniş ün kazanmıştır. Bu eser devletin kuruluşundan 1574’e kadar 1.880 vesikayı bir araya toplar. Bu vesikaların büyük bölümü padişahların mektupları, seferlerindeki rûznâmeler (günlük tutulmuş notlar) dır. Bu bakımdan, Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından biridir. İki kere 2 büyük cilt halinde İstanbul’da yayınlanmıştır.


Leave A Reply