ABD’nin Kurulması (Kısaca)

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletleri ne zaman hangi koşullar altında kurulmuştur? ABD’nin kuruluşunun kısaca anlatımının yer aldığı sayfamız.

ABD'nin Kurulması (Kısaca)

Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması

Amerika kıtasının keşfinden sonra İngilizler bugünkü Birleşik Amerika’nın bulunduğu topraklarda koloniler kurmuşlardı. Bu koloniler, İngiltere’den gönderilen İngiliz valiler tarafından yönetilmekteydi.

İngiltere, Fransa ile yaptığı Yedi Yıl Savaşları nedeniyle uğradığı ekonomik zararları karşılamak için Amerika’daki kolonilere ek vergiler yükledi. Bunu kabul etmeyen koloniler İngiltere’ye karşı ayaklandılar.

4 Temmuz 1776

1776’da Amerika’daki kolonilerin temsilcileri Filedelfiya (Philedelphia) Kongresi’ni toplayarak isteklerini kabul etmeyen İngiltere’ye savaş ilan ettiler. Bu kongrede 4 Temmuz 1776’da Amerikan İnsan Hakları Bildirisi ilan edildi. Bu bildiri ile yönetim şekil olarak demokrasi benimsendi.

İngiltere ile Amerikan kolonileri arasında 8 yıl süren savaşlarda Fransa, Hollanda ve Portekiz, İngiltere’ye karşı kolonilere yardım etti. İngiltere, isyanları engelleyemeyeceğini anladı ve 1783’te Vesailles (Versay) Antlaşması’nı imzalayarak kolonilerin bağımsızlıklarını tanıdı.

Advertisement

Bu gelişmeden sonra Amerika’daki koloniler 1787’de Amerika Birleşik Devletleri’ni kurarak, federal bir cumhuriyet yönetimine geçti.

ABD’nin kurulması, özellikle Batı Avrupa’daki devletleri yakından ilgilendirdi.


Leave A Reply