Yedi Yıl Savaşları Hakkında Bilgi

0

Yedi yıl savaşları nedir? Yedi yıl savaşları kimler arasında ne zaman ve neden olmuştur? Yedi yıl savaşları sonuçları hakkında bilgi.

yedi-yil-savaslariYedi Yıl Savaşları; XVIII. yüzyılda, Prusyalılarla Avrupa milletleri arasında geçen ve yedi yıl süren bir seri savaş bu adla anılır. 1756’da başlayan bu savaşlar Prusya’yı önemli bir devlet haline getirmiş, ardından” da Alman birliğinin meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. Yedi Yıl Savaşları, bir bakıma, “Avusturya Veraset Savaşları”nın devamı sayılabilir.

Advertisement

Daha önce Prusya Kralı Büyük Friedrich; Avusturya Veraset Savaşları’nda başarı sağlamış, bunun sonunda Avusturya’dan Silezya topraklarını almıştı. Avusturya, bu araziyi geri almak istiyor, Prusya’nın genişleyip gelişmesinden de endişeleniyordu. Bu endişesini Fransa ve Rusya’ya aşıladı. Böylece bu üç devlet; Prusya aleyhinde bir bağlantı kurdular. Sonradan Polonya, Saksonya ve İsveç krallıkları da onlara katıldı. Savaş hazırlığına başladılar. Prusya, bu hazırlıkları sezmekte gecikmedi. Onlara zaman ve fırsat vermemek için Büyük Friedrich, derhal Saksonya’ya saldırdı, buranın başşehri Drest’i zaptetti. 1756 yılında yaptığı bu baskında, Drest şehrinde altı devletin, kendi aleyhindeki bağlantısına ait belgeleri de ele geçirmişti. Bunları çoğaltarak bütün Avrupa ülkelerine gönderdi. İngiltere, esasen Fransa’nın düşmanıydı. Bu konuda Prusya’yı destekliyordu. Kralın belgeleri yayınlaması üzerine, Avusturya ve müttefikleri, her yönden Prusya’ya hücuma geçtiler. Prusyalılar’ın plânları; Avusturya’yı önce savaş dışı etmek, sonra diğerlerini haklamaktı. Friedrich bu amaçla Bohemya’ya girdi, fakat ilk savaşlardan sonra geriye çekilmek zorunda kaldı ve Fransızlar’ın karşısında cephe alarak onları yendi. Kısa bir duraklama devresinden sonra Avusturya ve Prusya orduları yeniden karşılaştılar. Bu sırada İngiltere de Prusya’ya açıkça yardıma başlamış, Fransa’yla çarpışmaya koyulmuştu. Böylece Fransız cephesinde rahatlayan Prusyalılar, bütün güçleriyle Avusturya’ya yüklendiler, onları bozguna uğrattılar. Avusturya, bozgundan yılmadı; Ruslar’ın da yardımıyla yeniden ve kısa bir süre içinde 100.000 kişilik bir ordu kurarak, Saksonya ve Silezya’ya tekrar saldırdı. Rusya -Avusturya ve müttefikleri, kuvvetlerini daima tazeliyor, Büyük Friedrich, bu yüzden korkunç zorluklarla karşılaşıyordu. Rusların zamanla savaşı tavsatıp, nihayet bütün bütün savaştan çekilmesi Avusturya ile Fransa’yı Prusya karşısında kuvvetsiz bıraktı. Bir süre sonra Fransa da savaştan çekilince, Avusturya; Prusya ile tek başına başa çıkamayacağını anladı. 1763 yılında Saksonya’da Hubertsburg kasabasında imzalanan barış antlaşmasıyla, yedi yıldır sürüp giden savaşlara son verildi.


Leave A Reply