Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık) Bölümü Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

1

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık) bölümü afetlere ve acil durumlara yönelik stratejiler geliştiren bir disiplindir. Mezunları, acil durum planlaması, müdahale, risk analizi ve iyileştirme gibi alanlarda çalışabilir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)

Acil Durum ve Afet Yönetimi, afetler, doğal felaketler, kazalar, salgın hastalıklar ve diğer acil durumlarla başa çıkmak için stratejiler ve yöntemler geliştiren bir disiplindir. Bu alandaki programlar, öğrencilere acil durum hazırlığı, risk analizi, acil müdahale, kriz iletişimi, felaketlerden sonra iyileştirme ve afet yönetimi politikaları gibi konuları kapsar.

2 yıllık Acil Durum ve Afet Yönetimi programları genellikle teknik ve pratik becerileri geliştirmeyi hedefler. Öğrencilere acil durum senaryolarını planlama, koordinasyon, lojistik, iletişim ve acil durum ekip yönetimi gibi becerileri kazandırır. Ayrıca, afetlere ve acil durumlara nasıl hazırlanılacağı, risklerin nasıl değerlendirileceği ve afet sonrası toplumların nasıl yeniden yapılandırılacağı gibi konularda da bilgi sağlar.

Bu tür programlar, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kurtarma ekipleri, sağlık hizmetleri ve özel sektör gibi birçok alanda istihdam olanakları sunabilir. Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunları, felaket durumlarında olay yerinde görev alabilir, afetlere yönelik planlama ve koordinasyon çalışmalarına katılabilir, acil durum planlarını ve politikalarını oluşturabilir ve risk analizi yapabilirler.

Bu programlar, acil durum yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen bireyler için temel bilgi ve becerileri sağlar. İnsan hayatının ve mülkiyetin korunması, halkın güvenliği ve afetlerin etkilerinin en aza indirilmesi gibi hedefler doğrultusunda çalışan profesyoneller için önemli bir eğitim ve yetkinlik sağlar.

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık) mezunları, afetlere ve acil durumlara hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde çeşitli görevler üstlenebilirler. İş alanları ve sorumlulukları şunları içerebilir:

 1. Acil Durum Planlaması: Mezunlar, afetlere yönelik hazırlık planları ve prosedürlerinin oluşturulmasına katkıda bulunabilirler. Bu planlar, olayların nasıl yönetileceği, acil durum ekiplerinin nasıl organize edileceği, iletişim protokolleri ve tahliye planları gibi konuları içerebilir.
 2. Risk Değerlendirmesi ve Analizi: Mezunlar, potansiyel riskleri belirleyebilir, risk analizi yapabilir ve acil durum senaryolarına yönelik değerlendirmeler gerçekleştirebilirler. Bu sayede, acil durumların etkilerini azaltmak için uygun önlemler alınabilir.
 3. Acil Durum Müdahalesi: Mezunlar, afet veya acil durum durumunda olay yerinde görev alabilirler. Bu, acil durum müdahale merkezlerinde çalışmayı, acil durum ekiplerini yönetmeyi veya koordinasyon görevlerini üstlenmeyi içerebilir. Müdahale sürecinde, kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, kurtarma operasyonlarının planlanması ve uygulanması gibi görevler üstlenebilirler.
 4. Kriz İletişimi ve Koordinasyonu: Mezunlar, acil durumlar sırasında iletişim stratejilerini yönetebilirler. Halka yönelik bilgilendirme kampanyaları, basın bültenleri, sosyal medya yönetimi ve kriz iletişimi protokolleri gibi konularda çalışabilirler. Ayrıca, farklı kurumlar ve paydaşlar arasında koordinasyon sağlamak da önemli bir rol olabilir.
 5. Afet Sonrası İyileştirme ve Rehabilitasyon: Mezunlar, afetlerin ardından toplumların ve altyapının yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalara katılabilirler. Bu, evsizlere barınak sağlama, temel ihtiyaçları karşılama, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve sosyal destek programlarının uygulanması gibi faaliyetleri içerebilir.
 6. Politika Geliştirme: Mezunlar, afet yönetimi politikalarının oluşturulmasına ve güncellenmesine katkıda bulunabilirler. Bu, yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde afet yönetimi politikalarının analizini yapmayı, mevcut politikaların etkinliğini değerlendirmeyi ve yeni politikaların önerilerini sunmak.

Mezunlar, ilgili kurumlarda veya danışmanlık firmalarında afet yönetimi politikalarının oluşturulması ve uygulanması konusunda çalışabilirler. Bu iş alanlarının yanı sıra, Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunları şu tür kurum ve organizasyonlarda çalışma fırsatları bulabilirler:

 • Kamu kurumları: İlgili hükümet birimleri, belediyeler, valilikler ve acil durum yönetimi departmanları gibi kamu kurumları afet yönetimi mezunlarına istihdam sağlayabilir.
 • Sivil toplum kuruluşları: Afet yardım ve insani yardım kuruluşları, acil durum yönetimi projeleri yürüten sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları gibi organizasyonlarda çalışma imkanı bulunabilir.
 • Özel sektör: Büyük şirketler, enerji ve telekomünikasyon sektörü gibi kritik altyapıya sahip sektörlerde acil durum yönetimi uzmanlarına ihtiyaç duyabilirler. Ayrıca, danışmanlık firmalarında da afet yönetimi danışmanı olarak çalışma imkanı bulunabilir.
 • Eğitim kurumları: Üniversiteler, eğitim enstitüleri veya meslek okulları gibi eğitim kurumlarında akademik pozisyonlarda çalışabilirler ve gelecek nesilleri afetlere karşı bilinçlendirmek için eğitim programları geliştirebilirler.
 • Uluslararası kuruluşlar: Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Kızılhaç ve Kızılay gibi uluslararası kuruluşlar, afet yönetimi alanında çalışma fırsatları sunabilir.

Genel olarak, Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunları, afetlerle başa çıkmak ve toplumları korumak için çalışan farklı kurum ve kuruluşlarda çeşitli görevleri üstlenebilirler.

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık) Hangi Eğitimler Alınır?

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık) programları, öğrencilere afetlere ve acil durumlara yönelik çeşitli konularda eğitimler sunar. Bu eğitimler, öğrencilerin temel becerileri kazanmalarına ve alanın gerekliliklerini anlamalarına yardımcı olur. İşte bu programda genellikle alınan eğitimlerden bazıları:

 1. Afet Yönetimi İlkeleri: Bu ders, afetlerin nedenleri, türleri, etkileri ve afet yönetimi disiplini hakkında genel bir giriş sağlar. Afetlerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri ele alınır ve afet yönetimi stratejileri ve yaklaşımları incelenir.
 2. Acil Durum Hazırlığı: Bu ders, afetlere hazırlık sürecini kapsar. Acil durum planlaması, risk değerlendirmesi, acil durum ekiplerinin oluşturulması, kaynak yönetimi ve tahliye planları gibi konular ele alınır. Öğrenciler, acil durum senaryoları üzerinde çalışarak planlama ve hazırlık becerilerini geliştirirler.
 3. Risk Analizi ve Değerlendirme: Bu ders, afet risklerini belirleme, değerlendirme ve analiz etme süreçlerini kapsar. Öğrencilere risk yönetimi teknikleri, risk değerlendirme araçları ve afet senaryolarının oluşturulması konularında bilgi verilir.
 4. Acil Durum Müdahalesi: Bu ders, acil durumlar sırasında etkili müdahale stratejilerini öğretir. Kurtarma operasyonları, ilk yardım becerileri, lojistik yönetimi, iletişim ve koordinasyon teknikleri gibi konular üzerinde odaklanır.
 5. Kriz İletişimi ve Halkla İlişkiler: Bu ders, afetler ve acil durumlar sırasında etkili iletişim stratejilerini vurgular. Basın ilişkileri, kriz iletişimi protokolleri, kamuoyu yönetimi ve sosyal medya kullanımı gibi konular ele alınır.
 6. Afet Sonrası İyileştirme ve Rehabilitasyon: Bu ders, afetlerin ardından toplumların ve altyapının yeniden yapılandırılması süreçlerini inceler. Afet sonrası psikososyal destek, barınma yönetimi, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve iyileştirme stratejileri gibi konular üzerinde durulur.

Bu derslerin yanı sıra, programlar genellikle saha çalışmaları, staj imkanları ve senaryo tabanlı uygulamalar gibi pratik deneyimleri de içerebilir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi

65%
65%
Awesome

Afet ve kriz yönetimi becerisine sahip, bağımsız karar verebilen ve arama kurtarma çalışmalarını organize eden, görev aldığı birimi sevk ve idare eden kişidir.

 • İş İmkanları
  6
 • Kazanma Zorluğu
  7

1 Yorum

Leave A Reply