Aeneis (Kahraman) Kimdir?

0
Advertisement

Aeneis (Aineias) kimdir? Aeneis hayatı, Yunan mitolojisindeki yeri, hikayesi, hakkında bilgi.

Aeneis

Aeneis Kimdir?

Aeneis; (Aineias). Eski Yunan mitolojisinde Troya kral soyundan gelen Ankhises ile Tanrıça Aphrodite‘nin oğludur. Troya kral soyu kentin kurucusu Tros’tan sonra iki koldan İlos’un, Ankhises de Assarokos’un torunudur. Yani Priamos ile Anhises’in babaları amca çocuklarıdır. Priamos’un oğulları (Hektor, Paris vb) ile Ankhises’in oğlu Aeneis da aynı kuşaktan büyük babalar bakımından amcaoğlu sayılırlar. Aeneis, anası tanrıça olduğundan yarı-tanrıdır ve bu bakımdan Hektor‘dan da üstün sayılır. Troya Savaşları’na Aeneis, baba yurdu Dardanie’den gelir ve Dardanielilerin başında katılır.

Aeneis’ın çocukluğu ve delikanlılığı Dardanie’nin bulunduğu İda Dağı (Kazdağı) eteklerinde geçer. Akhaoi’lu Akhilleus ile ilk çatışması da burada olmuştur. Troya Savaşlarında da Aeneis, yiğitlikte Hektor’dan aşağı kalmaz, zaman zaman ona öğüt bile verir. Akaların en ünlü kahramanlarıyla (Diomedes vb) döğüşür; fakat anası Tanrıça Aphrodite, Apollon ve öteki tanrılar onu hep ölümden korurlar. Diomedes ile vuruşmasında oğlunu kurtarmak isterken Aphrodite de yaralanır.

İlyada’ da Aeneis’ın Troya Savaşları’nda ölmeyeceği; Troya kralı soyunun ilk atası Dardanos soyunu sürdüreceği; çünkü Tanrı Zeus‘un ölümlü kadınlardan doğma çocuklarından en çok Dardanos’u sevdiği, Priamos’un soyundansa artık iğrendiği, Aeneis’ın ve çocuklarının Troya’ya kral olacakları, Tanrı Poseidon‘un ağzından haber verilir. Aeneis ile ilgili söylenceleri toplu ve ayrıntılı olarak Latin ozanı Vergilius’ un Aeneis (Aeneas’ın Destanı) adlı yapay destanında anlatılır.

Advertisement

Leave A Reply