Afrika’nın Coğrafi Konumu Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Afrika kıtasının coğrafi konumu ve coğrafi konumu sebebi ile özellikleri hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız

Yeryüzündeki karaların yaklaşık % 20’sini kaplayan Afrika, Avrupa ve Asya ile birlikte eski dünya kıtalarını oluşturur. Avrupa’nın üç katı büyüklükte olmasına karşın dünya ekonomisindeki % 3’lük payıyla kıtaların en yoksuludur. Üzerindeki hemen tüm ülkeler henüz gelişme aşamasındadır.

Afrika Coğrafi Haritası

Afrika’nın Coğrafi Konumu :

Kıtanın en büyük özelliği, kıyılarının fazla girintili çıkıntılı olmamasıdır. Uzun kıyı şeritlerinde, körfezlere, yarım adalara ve takımadalara pek rastlanmaz. Toplam kıyı uzunluğu 30.500 km’dir. 37° 27° kuzey ve 34° 51° güney enlemleri arasında yer alan kıtayı ekvator, hemen hemen ortasından ikiye böler. Kuzeyden Tunus’ta Beyaz Burun’dan güneyde Agulhas Burnu’na kadar olan uzunluğu 8.045 km, en geniş yeri 7.400 km’dir.

Sina Yarımadası ve Süveyş Kanalı ile Asya’ya bağlanır. Kuzeyde Akdeniz, doğu ve güneydoğuda Hint Okyanusu, batı ve güneybatıda Atlas Okyanusu, ile çevrilidir. Kıtanın büyük bir bölümü tropikal kuşak içindedir. Yüzey şekilleri Güney Amerika ve Avustralya gibi güney yarımküre kıtalarına benzer. Afrika’da büyük dağ sistemleri bulunmadığı için; uygarlıklar, hayvan ve bitki yaşamıyla iklim bakımından aşırı ayrılıklar doğmamıştır.

Advertisement

Leave A Reply