Afyonkarahisar Tarihi

0
Advertisement

Yolların kesişim noktası olan Afyonkarahisar şehrinin tarihi ile ilgili kısa ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

AfyonkarahisarŞehrin çevresinde M.Ö. 1200 yılına ait Eti ve Frikya eserleri bulunmuştur. Bu tarihte ve daha önce bölgenin yerleşme sahası olduğu anlaşılmaktadır. Fakat, şehrin kimin tarafından, hangi tarihte kurulduğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak, bilinen, çevrenin büyük Eti birliğine dahil bulunduğudur. Tapınaklarda ve mezar yapılarında, aslan ve Sfenks kabartmaları dikkati çekmektedir. Yüz yıl önce Anadoluyu gezen Fransız bilgini Charles Texier’nin “Küçük Asya” isimli eserinde yazdığına göre Afyon, eski Frikya’nın büyük şehirlerinden Sineda’nın yerine geçmiştir. Şehrin çok eski adı Akreones’tir. Selçuklar zamanında Karahisar adı verilmiş, bir süre böyle anılmıştır. Daha sonra Afyon denilmiştir. Sebebi de afyon bitkisinin XVI. yüzyılda ilk olarak bu bölgede ekilmesidir. “Hisar” ile onun yapıldığı taşların rengi olan “kara” yı birleştiren Selçukluların “Karahisar“‘ına “afyon” da eklenince “Afyonkarahisar” adı ortaya çıkmıştır.

Tarih kayıtlarından anlaşıldığına göre, Afyon’dan birçok milletler gelip geçmiş, bu bölgeye zaman zaman Etiler, Frikyalılar, Lidyalılar, İranlılar ve Romalılar hakim olmuşlardır. Bir ara, Arap ordularının saldırısına uğramıştır. Türkler tarafından zaptı, Anadolu Selçukluları devrindedir. Sultan Alaettin Afyon’u imar etmiş, devletin hazinesini de kalesinde saklamıştır. Moğol ordularının Selçuk devletini yıktığı sırada, Selçuk beylerinden Sahip Ataoğulları şehrin hakimiydi. Moğol kumandanı Timurtaş Paşa Afyon’u kuşattı, fakat Ataoğullarının beyliği devam etti.

Şehir, Yıldırım Bayezit zamanında Osmanlıların eline geçti. Yıldırım’ın Ankara Muharebesinde yenilmesi üzerine de Timur’un hakimiyeti altına girdi. Timur, Afyon’u yakıp yıkmadı. Bir müddet sonra Afyon, Timur’un Anadolu’yu eski sahiplerine bırakıp çekilmesi üzerine, Germiyanoğullarına geçti. Germiyanoğullarından erkek evlat bırakmadan ölen Yakup Beyin ölümü üzerine, vasiyeti gereğince, Afyon Osmanlı ülkesine verildi (1428).

Osmanlı devrinde Anadolu beylerbeyine bağlı bir sancak olarak idare edilen şehirde birçok eserler meydana getirildi. Selçuk eseri olan Ulu Cami’nin onarılmasından ayrı olarak Gedik Ahmet Paşa tarafından yaptırılan İmaret Camisi ile Sinan Paşa Camisi bunların başlıcalarındandır. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlıların işgaline uğrayan, bu arada yakılıp yıkılan Afyon 30 Ağustos 1922 de kurtarıldı. Bugünkü şehir, kurtuluştan sonra, adeta yenibaştan kurulmuştur. Ayrıca Afyonkarahisar bir çok yolun kesişlim noktası olarak günümüzde halen önemini korumakta ve şehir hızla büyümektedir.

Advertisement

Leave A Reply