Agathokles Kimdir? Antik Dönemin Sirakuza Tiranının Hayatı

0
Advertisement

Agathokles kimdir? Antik çağın ünlü tiranı (Sirakuza tiranı), despotu Agathokles hakkında kısa bilgiler içeren sayfamız.

Agathokles
Agathokles (M.Ö. 361 doğumlu, Thermae Himeraeae, Sicilya – ölüm 289), Sirakuza’da zulmü ile ünlü bir tirandır. Agathokles, memleketinden Sirakuza’ya yaklaşık 343’te göç etmiş ve orduda ayrıcalıklı olarak görev yapmıştır. Oligarşik partiyi devirmeye teşebbüs ettiği için iki kez yasaklandı, 317’de topladığı bir ordu ile tekrar Sirakuza’ya geri döndü, yaklaşık 10.000 Sirakuza vatandaşını (oligarklar dahil) sürdü ya da öldürdü.

Agathokles daha sonra uzun bir dizi savaşa girdi. Diğer Sicilyalı Rumlara karşı ilk seferleri (MÖ 316 – MÖ 313) ile birlikte, Messana da dahil olmak üzere bir dizi şehri kontrolu altına almayı başardı. Bununla birlikte, Kartaca, Sicilya’da kendine ait topraklarada saldırabilir endişesi ile adaya büyük bir güç gönderdi. Böylece Sicilyalı Yunanlılarla Kartaca arasında 6. yüzyıldan bu yana aralıklarla süren mücadele yeniden başladı. 311 yılında Sirakuz’da mağlup olmuş ve kuşatılmış olan Agathokles, ablukayı kırarak kendisini kurtardı. Savaşı Afrika’ya taşıdı. Ancak 2 yıl sürecek olan Afrika savaşlarında da yenildi. Halycus (Platani) Nehri’nin batısında Agathokles, Yunan Sicilya kentleri üzerindeki yönetimini güçlendirmeye devam etti. M.Ö. 304 yılında Sicilya kralı unvanını alacak kadar güç kazandı ve etkisini güney İtalya ve Adriyatik’e uzattı.

Agathokles’in krallığı barış içerisinde geçti ve krallığı esnasında Sirakuza’yı birçok kamu binası ile zenginleştirdi. Bununla birlikte ölümü sonrası Sicilya’daki Kartaca gücünün yeniden ortaya çıkmasını ardılları engelleyemedi.

Kaynak – 2

Agathokles, Sirakuza tiranı (Therme Hemerenses M.Ö 361-Sirakuza M.Ö 289). Sirakuza’ya göç ederek orduya girdi (M.Ö 343). Oligarkların partisine karşı olduğu için iki kez Sirakuza’ dan sürüldü, ama Siculi kasabasından topladığı bir orduyla yeniden Sirakuza’ ya geldi (İÖ 317). Aralarında Oligarklar da olmak üzere 10 bin yurttaşı öldürerek tiranlığını ilan etti.

Sicilya’da ki egemenliklerini yitirmekten korkan Kartacalılar adaya büyük bir ordu göndererek Agathokles’e savaş açtılar. Yenilince (M.Ö 310) kuşatmayı yardı; savaşı iki yıl Afrika’da sürdürdü ve bir daha yenildi (M.Ö 307). Yapılan antlaşmada Kartacalılar, Agathokles’in egemenlik alanını sınırladılar. Sicilya kralı olduktan (M.Ö 304) sonra egemenliğini Güney İtalya ile Adriya Denizi’ne kadar genişletti. Krallığı süresinde barışçı bir politika güttü ve Sirakuza’ya birçok kamusal eser yaptırdı. Ölümünden sonra, Sicilya’da Kartacalıların gücü arttı.

Advertisement

Leave A Reply