Ahmet İhsan Tokgöz Kimdir?

0
Advertisement

Ahmet İhsan Tokgöz kimdir ve ne yapmıştır? Ahmet İhsan Tokgöz hayatı, biyografisi, eserleri, yazıları nelerdir, Ahmet İhsan Tokgöz hakkında bilgi.

Ahmet İhsan Tokgöz

Ahmet İhsan Tokgöz; (1868 – 1942)

Yabancı dillerden çevirileri, özellikle çıkardığı Servet-i Fünun dergisiyle edebiyatımıza büyük hizmetleri geçmiş bir yazarımızdır. Kastamonulu bir aileden, İstanbul’da doğdu. Babası Halit Bey, ordu muhasebeciliğiyle, yurdun birçok bölgelerinde dolaşmış aydın bir kişiydi. Ahmet İhsan, ilk ve orta öğrenimini babasının görevle bulunduğu İşkodra’da, Şam’da yaptı. Daha sonraları Ankara’ya geldiler. Tanınmış devlet adamı ve ilk gazetecilerimizden Agâh Efendi, o sırada sürgün olarak, Ankara’da bulunuyordu. Halit Bey’in de yakın arkadaşıydı. Agâh Efendi, Ahmet İhsan’a Türkçe, Fransızca dersleri verdi, çeşitli telkinlerle, onda hürriyete, fikir hürriyetine, basın hayatına karşı ilk ilgilerin uyanmasına yardım etti.

Edebi Hayatı

A. İ. Tokgöz 1887’de Mülkiye’den mezun oldu, kısa bir memurluk hayatından sonra kendini tamamen basına verdi. 1889’da Umrani dergisini, 1890’da da kendi basımevinde Musavver Servet-i Fünun’u çıkarmaya başladı. Daha sonra derginin çevresinde o devrin en değerli gençleri toplandılar, bir süre sonra da bu topluluk derginin adı ile anılmaya başlandı.

Dergisiyle basın, fikir, sanat hayatımıza geniş yararlıkları, dokunmuş bulunan Tokgöz’ün büyük hizmetlerinden biri de, duru bir Türkçe ile Fransızca’dan, bu arada Jules Verne‘den yaptığı çevirilerdir.

Advertisement

Leave A Reply