Akabe Biatları Nedir?

0

islam tarihinde önemli bir yeri olan Akabe Biatları ile ilgili olarak genel bilgilerin ve Akabe biatlarında gerçekleşen olayların anlatıldığı yazımız.

Medinelilerden 6 kişilik bir kafile, Peygamberliğin 11. yılında Hac mevsiminde Mekke’ye Akabe denilen yere gelmişler ve orada Hz Muhammed ile buluşmuş ve İslam’ı kabul etmişlerdir. Bu ilk karşılaşmada Peygamber efendimiz Medinelilere sadece İslam’ın iman esaslarını tebliğ etmiştir. Şayet bu ilk buluşmayı da dikkate alacak olursak Akabe’de üç görüşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Akabe biatları olarak bilinen bu toplantıların sayısını bazı tarih kaynakları I.ve II. Akabe biatları olarak kaydetmektedirler.

Birinci Akabe Biati

Advertisement

Bu görüşme risâletin 12. yılında olmuştur. Yukarıda bahsettiğimiz tarihten bir yıl sonra tekrar Medine’ye 12 kişilik bir gurup halinde geldiler. Bunların 10’u Hazreçli, 2’si Evs’li idi. Kafile başkanı Esad bin Zürâre idi. Resulullah’tan bir hoca istediler. Efendimiz de Mus’ab bin Umeyr’i onlarla Medine’ye göndermiştir. İslam’da ilk öğretmen ve Medine’de ilk Cuma Namazını Mus’ab bin Umeyr kıldırmıştır.

İkinci Akabe Biati

Bu görüşme de Nübüvvetin 13. yılında olmuştur. Yine Hac mevsiminde Mekke’ye gelen ve Resullullah ile görüşenlerin sayısını bazı kaynaklar 72, bazıları da 73 kişi olduğunu ve iki de kadın katılımcının bulunduğunu rivâyet etmektedir. Hz. Muhammed (sav.) bu biatta Medineli Müslümanlara bu sefer, İman esaslarına ilaveten siyasi ve toplumsal konulara, helal ve yasaklara uymak hususunda izahatta bulunmuş ve onlardan Peygamberi canlarından ve en çok sevdiklerinden daha çok sevip koruyacaklarına dair söz alınmıştır.

Hz. Muhammed (sav.) Mekke’de iken Hz. Hatice’nin vefatından sonra annemiz Hz. Şevde ile evlenmişti. Hicret’ten sonra ailesini Medine’ye getirmesi için Zeyd b. Harise’yi gönderip Şevde annemizi ve kızı Fatma’yı Medine’ye getirtmiştir. Diğer kızları o sırada evlenmişlerdi.

Mekke döneminde farz kılınan ibadetler olmuştu. Miraç gecesinde beş vaktin farz namazları efendimize hediye olarak verilmiştir. Mekke’de iken farz namazlar ikişer rekat olarak kılınmış, yalnız akşamın farzı üç rekat olarak kılınmıştır. Hicret’ten sonra öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzları dört rekat olarak kılınmaya başlanmıştır.

Advertisement


Leave A Reply