Alaşehir Çayı Hakkında Bilgi

0

Ege Bölgesinde yer alan Alaşehir Çayı ile ilgili kısa bilgiler

Alaşehir Çayı

Alaşehir Çayı, Ege Bölgesi’nin, Ege Bölümü’nde ırmak. Uzunluğu 115 km, akaçlama havzası 4.000 km2, Gediz Irmağı’nın en önemli kollarından biridir.

Çal Dağı ile Koparan ve Karagöz köylerinin kuzeyinde Kocaçay adıyla doğar, bir süre kuzeydoğu doğrultusunda akar, daha sonra batıya yönelir. Derbent Köyü’nden geçerek Alaşehir Ovası’na ulaşır. Ova’nın 4 km kuzeyinde Hacılar Köyü yakınlarında Derbent Çayı ile birleşerek Alaşehir Çayı adını alır. Alaşehir ve Salihli ovalarını geçtikten soma Salihli’nin 3 km batısında Gediz Irmağı’na katılır.

Ortalama debisi 15.7 m3/sn olmasına, yılın büyük bir bölümünde kurumasına karşın, ilkbaharda suları kabarır, yer yer taşkınlara yol açar. Üzerinde, taşkın önleme ve sulama amaçlı Afşar Barajı kuruludur.


Leave A Reply