Albert Lortzing Kimdir? Eserleri

0

Albert Lortzing kimdir ve ne yapmıştır? Albert Lortzing hayatı, biyografisi, eserleri, besteleri, Çar ve Dülger hakkında bilgi.

Albert LORTZİNG
23 Ekim 1801, Berlin — 21 Ocak 1851, Berlin

Deri tüccarlığı yapıp iflâs ettikten sonra aktörlüğe başlayan bir baba ve aktris bir ananın oğludur. Lortzing gösteri yaşamına küçük yaşta atılmış, müzikte ise Rungenhagen’den aldığı tümü bir yıl kadar süren dersler dışında kendi kendisini yetiştirmiştir. 1826’da Oetmold’da aktörlük yapmaya koyulmuş, 1833-1844 yılları arasında Leipzig’de tenor olarak çalışmıştır. Bu arada bazı hafif operalar besteleyen sanatçı yavaş yavaş tanınmaya başlamıştır. 1830′ da «Zar und Zimmermann», 1842′ de «Der Wildschütz»ü vermiş, çalıştığı operanın orkestra yöneticiliğine getirilmiştir. Bunu gezginci yıllar izlemiş, bu arada diğer iki seçkin sahne eseri «Undine» ve «Waffenschmied» doğmuştur. Lortzing hayatta iken yapıttan ona servet getirmemiş, ölümünden sonra ailesi yararlanmıştır. Diğer tanınmış operaları: «Ham Sachs», «Casanova».


ZAR UND ZIMMERMANN (Çar ve Dülger)

Üç perdelik gülünçlü operadır.
Metin: Besteci.
İlk oynanış: 1837 Leipzig.
Başlıca kişiler: Rus Çarı Petro «Deli» (Bariton), Petro Ivanov (Tenor), van Bett (Bas), Marie (Soprano), Amiral Lefort (Bas), Lord Syrtdham (Bas), Marquis de Chateauneuf (Tenor).
Konunun geçtiği çağ ve yer: 17’nci yüzyıl sonlarında Hollanda’da Saardam.

Konusu:
Rus Çarı Petro Saardam’da asıl kimliğini gizleyerek Petro Mihailov adıyla gemi yapımını öğrenmekte, aynı tezgâhta çalışan Petro Ivanov adlı Rusla arkadaşlık etmektedir. Petro İvanov, belediye başkanı van Bett’in yeğeni Marie’yi sevmekte, kızı olağanüstü kıskanmaktadır. Başkan hükümetinden Petro adlı işçiye büyük ilgi göstermesi yolunda emir almıştır. Beri yanda ingiliz elçisi Lord Syndham ve Fransız elçisi Marquis de Chateauneuf de hükümetlerinden aynı yolda emir almışlar, çan bulmak üzere harekete geçmişlerdir. Ancak «Petro»lardan hangisi gerçek çardır? Rus elçisi Amiral Lefort gerçek çara yurdunda önemli olayların beklediğini söylemekte, dönmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Opera iki elçinin birbirlerini atlatma yolundaki çabalan arasında sürer. Başkan van Bett asıl Çar’ın yeğeni Marie’nin sevgilisi olduğu inancındadır. Onuruna bir tören düzenler. Petro Mihailov hiç bozmadan bu oyunu sürdürür. Daha birkaç saat sabretmesi ve asıl Çar’ın uzaklaşmasına yardımcı olması gerekmektedir. Çar Petro gemiye biner, bir şarkıyla Saardam’a veda ederek gider. Fakat, Petro Ivanov’a bir mektup bırakmış, onun Marie ile evlenmesini öğütlemiş, saray nâzırlığına atandığını bildirmiştir. Opera halkın Çar’ı selâmetleyen sesleri arasında sona erer.

Tek ve toplu bölümleriyle gerçekten ustaca işlenmiş bir «Singspiel» olan eser, bestecinin günümüzde en çok sahnelenen verimidir.

Tanınmış bölümler: «Uvertür», «O, ich bin klug» (van Bett), «Lebe wohl, mein Flandrisch Maedchen» (Marquis), «Heil sei dem Tag» (van Bett), «Sonst spielt’ich mit Zepter» (Çar Petro).


Leave A Reply