Alemdar Vakası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Tarihe Alemdar Vakası ya da Alemdar Olayı olarak geçen hadise ile ilgili bilgiler. Alemdar Mustafa Paşa nasıl öldü

Alemdar Vakası, II. Mahmut dönemi sadrazamlarından Alemdar Mustafa Paşa’nın (1765-1808) ölümüyle sonuçlanan yeniçeri ayaklanması. Üç buçuk aylık iktidarı sırasında Alemdar Mustafa Paşa, yeniçerileri sindirmiş, Sekban-ı Cedit adıyla yeni bir askeri örgüt kurmuş, yeniçerilerle içiçe olan esnafı ağır biçimde cezalandırmıştı. Yeni sadrazamın karar ve eylemlerinden rahatsız olanlar gizlice örgütlenmeye başladılar. 1808 Ramazanı’nda karşıt güç ve grupların kışkırtmaları doruğa ulaştı. Babıali’nin duvarına “Rumelinden geldi bir çıtak/ya kılıç oynayacak ya bıçak” gibi yazılar yazıldı. Yeniçeri büyükleri gündüz Şehzade Camisi’nde, gece teravihten sonra Aksaray/Etmeydanı’ndaki kışlalarında toplanıp ayaklanmayı planlıyorlardı. Alemdar Mustafa Paşa’nın bir iftar dönüşü öldürülmesi kararlaştırıldıysa da sadrazamın bunu haber alması nedeniyle karar uygulanamadı. Kadir gecesi, gene iftardan sonra yapılan toplantıda Babıali’yi o gece basma kararı alındı ve uygulamaya kondu. Birbirlerini “sabahtır” parolasıyla tanıyan baskıncılar sahurdan sonra 1.000 kişiyle Babıali’yi sardılar, bir yandan yapıyı ateşe verip bir yandan ateş etmeye başladılar. Uyanıp ayaklanmayı anlayan Alemdar, yangın nedeniyle haremden selamlığa geçemeyince Tomruk Meydanına indi. Yanındaki Sekban bölükbaşısının çemberi yarıp çıkma önerisini, yardım gelir umuduyla kabul etmedi.

Haremindeki 50’den çok kadını harem bahçesindeki kuleye yerleştirdikten sonra teslim olacağını söyleyerek kendinin de bağlı olduğu 42. Bölük’ün çorbacısını çağırtıp öldürdü, bölük odabaşısına da kadınlarla çocukları teslim etti. Kendisi de kule kapısını kapatıp içeriden dışarıya ateş ederek savunmayı sürdürdü. 500 kadar yeniçerinin kulenin çatısına çıktığını gören Alemdar, mahzendeki barut fıçısını ateşledi, çatıdakilerin tümü öldü, kendisi de yanındakilerle birlikte dumandan boğuldu (16 Kasım 1808). Ertesi iki üç gün boyunca İstanbul katillerin insafına bırakıldı. Rusçuk yaranıyla Alemdar yanlıları kaçtılar. Tersane ve Tophane’yi de ele geçiren isyancılar saraya yürüdüler. Fakat II. Mahmut, ağabeyi olan eski Padişah IV. Mustafa’yı öldürterek hanedanda tek erkek kalmayı başarmıştı. Bu nedenle taht değişikliği olamadı. II. Mahmut, Sekban-ı Cedit’i kaldırma, kaçan devlet büyüklerinin yakalanıp öldürülmeleri konusunda isyancıların istedikleri fermanı verdi ve olaylar yatıştı.


Leave A Reply