Allah’ın Varlığının Delilleri (Kısaca)

0

Allah’ın varlığının ve birliğinin delilleri nelerdir? Kısaca açıklaması.

ALLAH’IN VARLIĞININ VE BİRLİĞİNİN DELİLLERİ

Advertisement

Evrende en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm varlıklarda mükemmel bir tasarımın olduğu gözlenmektedir. Evrenin tümünde görülen bu bilinçli tasarım onun bir tasarımcı tarafından şekillendirildiğini gösterir. O da Allah’tır.

İslam düşünürleri, Allah’ın varlığı konusunda çeşitli deliller ileri sürmüşlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır: Hudüs delili, İmkân delili, Nizam delili ve İlk muharrik (hareket ettirici) delili.

Örnek Delil Kullanımı

Advertisement

Hudüs delili: -Evren her şeyiyle hadistir. (Sonradan olmadır.)
-Sonradan olan her şey bir muhdise (Yaratıcıya) muhtaçtır.
-Öyleyse evren de bir muhdise muhtaçtır. O da Allah’tır.

Evrendeki kusursuz uyum ve düzenin varlığını sürdürmesi yaratıcının tek olmasını zorunlu kılar. Konuyla ilgili ayet şöyledir: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı yer ve gök (ikisinin de düzeni) bozulur, ahengi kalmazdı.” (Enbiya suresi, 22. ayet)

ALLAH HER ŞEYİ YARATAN YAŞATAN VE GÖZETENDİR

Allah evren ve içindekileri yarattıktan sonra bu süreç her an devam etmektedir.

Yaratılan varlıklar kendi hâline bırakılmamış, aynı zamanda gözetlenip korunmuşlardır.

Advertisement

“…O her şeyi yaratmıştır…”
“…O her an yaratma hâlindedir.”
“…Benim Rabb’im her şeyi gözetendir.”
“…Allah en hayırlı koruyucudur…”


Yorum yapılmamış

    • *-* sena *-* on

      huhuuu senin sayende ödevimi yaptımmmm
      hehheheheh jewfkewf bfehkfhkfekhfe kjehklfehkfew jfewjffe jfewjfejef fwe

Leave A Reply