Altı Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Altı ne anlama gelir? Altı kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Beşten sonra gelen sayının adı
2. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı
3. Beşten bir artık
kısa boylu kimse
hastanelerde perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek
birini kollarından ve bacaklarından tutup yukarı kaldırarak sallamak veya götürmek
1. Altı kenarlı çokgen, müseddes
2. Bu biçimde olan
Altı yolun birleştiği yer
Kuzey Kutbu yönünde, Büyükayı’nın karşısında bulunan takımyıldız, Zatülkürsi
1. Bir tür iri palamut balığı
2. Ayrı renkte altı yolu olan kumaş
3. Bu kumaştan yapılan gelin giysisi
Fişek koymaya yarayan bölümü silindir biçiminde ve namlu gerisinde olan, tek parçadan oluşmuş, altı tane fişek alan tabanca, revolver


Leave A Reply