Altın Mahmuzlar Savaşı Hakkında Bilgi

0

Tarihe Altın Mahmuzlar Savaşı olarak geçmiş olan Flamanlar ile Fransızlar arasında geçen savaş ile ilgili bilgiler.

Altın Mahmuzlar Savaşı

Altın Mahmuzlar Savaşı Hakkında Bilgi

Altın Mahmuzlar Savaşı, courtrai savaşı ya da kortruk savaşı olarak da bilinir, Flandre’da Kortrijk yakınlarında lonca üyesi zanaatçılardan, özellikle de dokumacılardan oluşan eğitimsiz bir Flaman piyade milis gücünün, Fransız askerleriyle soylu Flamanlardan kurulu bir süvari birliğini yenerek bölgede Fransız egemenliğinin yayılmasına engel olduğu çarpışma (11 Temmuz 1302).

Çarpışmanın adı, yenilenlerden ele geçirildiği söylenen mahmuzlardan gelmektedir. Milisler, iyi silahlanmamış olmalarına karşın, mevzilendikleri dereler ve hendeklerle çevrili arazinin hızlı bir süvari hücumuna elvermemesi nedeniyle zafer kazandılar. Arazinin bataklık olması süvarilerin başka çabalarını da engellemişti. Bu zaferle dokumacılar loncası kent merkezlerinde siyasal üstünlüğü ele geçirerek Fransızların bölgeyi ilhak tehditlerine son verdi. Ama bu zafer, Flandre’daki Fransız etkisini kırmaya ve soylular sınıfının kentlerdeki ekonomik egemenliğine son vermeye yetmedi.


Leave A Reply