Amasra Tarihi

0
Advertisement

Karadeniz’in şirin, güzel ve turistik ilçelerinden olan Amsra’nın tarihi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız

Amasra’nın kurucusu, İskender’e yenilen İran Kralı III. Darius’un yeğeni Prenses Amastris’tir. Bundan dolayı yüzyıllarca Amastris adı ile anılmış, sonra Amasra adını almıştır, Şair Omiros’un anlattığına göre, Prenses Amastris, o zamanki adı Sesamos olan bir köye, başka bölgelerden getirttiği göçmenleri yerleştirmiş, böylece Amastris şehri kurulmuştur.

İskender, Darius’un ailesine çok iyi ve yumuşak davranmıştı. Bu arada kumandanlarından Krateros’u Darius’un yeğeni Amastris’le evlendirdi. Amastris bir süre sonra Krateros’tan boşandı, Ereğli (Herakleia) Prensi Dioysios’la evlendi. Amasra’nın kuruluşunun, yahut küçük bir köyden bir şehir haline gelişinin bu zamana rastladığı sanılmaktadır. Prens Dioysios, ölünce, dul kalan Prenses Amastris bu sefer de Trakya Kralı Lysimakhos’la evleniyor, fakat çok geçmeden ondan da boşanarak Ereğli’ye dönüyor, idareyi ele alıyor. Amastris’in ilk kocası Krateros’tan olan oğulları büyüyünce annelerinin her şeye karışmasından usanıyorlar, bir gün ondan kurtulmak için bindiği gemiyi batırıyorlar. Amastris de boğularak ölüyor. Bunun üzerine, üçüncü kocası Lysimakhos’tan olan oğlu iki ağabeysini öldürerek annesinin öcünü alıyor.

Amasra şehri, sonraları Romalıların eline geçti. Piskoposluk merkezi oldu. Daha da gelişip önem kazandı, birçok yeni eserlerle süslendi, Bugün bile gerek kuruluş, gerek Romalılar devrinden kalma sayısız eserlerin yıkıntılarına rastlanmaktadır. Amastris Sarayı ile, Romalılardan kalma bedesten ve kale harabeleri bunlar arasındadır. Yıkıntılar içinde, yarım sütun üzerinde başsız bir kartal, Cenova armaları bulunmuştur. Amasra 1458 yılında, Cenevizlilerden barış yolu ile alınarak, Osmanlı ülkesine katılmıştır.

AMASRA KALESİ — İlk çağların sağlam ve kolay kolay zapt edilemeyen savunma eserlerindendir. Yapı bakımından zarifse de Anadolu’daki başka kalelerin yanında küçük kalır. Denize doğru uzanan yarımadanın üzerindedir. Üç yanı denizle çevrilidir.

Amasra Kalesi, dört cepheli olarak yükselmektedir. Her cephenin genişliği 500 – 600 metre arasındadır. Kale surları üzerinde yirmi dört tane burç vardır. Bu burçlar, kalenin küçük olmasına rağmen, savunma gücünü artırmaktadır. Her burcun yüksekliği 15 -20 metre arasındadır, Surlar büyük kesme taşlardan yapılmıştır,

Advertisement

Amasra Kalesi’ni Bizanslıların yaptırdığı anlaşılmaktadır. Bugün yıkılmış haldedir.


Leave A Reply