Ametçi Ne Demek?

0
Advertisement

Ametçi ne demektir? Osmanlı döneminde ki bir memur cinsi olan Ametçilerin görevleri ve ne iş yaptıkları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Tanzimattan önce doğrudan doğruya reisülküttaba bağlı bir memurdu. Ametçi, Dışişleri Bakanı demek olan Reisülküttab’ın sadrazam adına yazdığı yazıları temize çeker, daha önemsiz konulardaki yazıları da kendisi yazardı. Reisülküttap, yabancı elçilerle görüşürken ametçinin de hazır bulunarak konuşma zaptını tutması usuldendi.

Yeni verilen tımar ve zeametler için alınan harçları tahsil etmek ametçinin göreviydi. Bu harçlar alınınca ilgili evrak üzerine «geldi» anlamına Farsça «âmed» yazılırdı. Babıali’nin bu işle ilgili kalemine Amedî, doğrudan doğruya bu işle vazifeli kimseye de «âmedci» denilmesi bundandır.

Bu kelime halk dilinde «ametçi» olmuştur. Bu görevin resmen «âmedcilik» adı altında başlaması XVIII. yüzyılın ilk yarılarına rastlar. Tanzimattan sonra görev daha da önem kazanmış, Amedî-î Divan-ı Hümayun diye anılmaya başlanmıştır.

İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, İttihat ve Terakki hükümeti tarafından değiştirilen birçok memuriyet adı arasında bu da Meclis-i Vükelâ ve Maruzat Kalemi Başkatipliği şeklinde değiştirilmişse de 1912 den sonra gene Amedî-î Divan-ı Hümayun kullanılmaya başlanmış, bu tabir 1922’ye kadar sürmüştür.

Advertisement

Leave A Reply