Anaksimenes Kimdir?

0

Anaksimenes kimdir? Ünlü filozof Anaksimenes hayatı, biyografisi, felsefesi ve eserleri hakkında bilgi.

AnaksimenesAnaksimenes; Eski Yunan filozofudur (Miletos İÖ 585-ay.y. 525).

Advertisement

Miletos Felsefe Okulu’nun son filozofudur. Anaksimandros ve Parmenides’in öğrencisi oldu; fizik ve astronomi öğrendi. Thales ve Anaksimandros gibi, ilkçağ düşüncesinin temel sorunlarından biri olan ana madde (arkhe) sorunuyla ilgilendi. Anaksimenes’e göre canlı olan evrenin ana maddesi ve özü havadır. Evrede doğum ve ölüm vardır. Bütün yaşayan canlılar gibi evren de nefes alır. Hava evrene yaşam veren bir gerçekliktir. Sonsuz olan hava, evren içinde bir birlik ilkesidir. Evreni düzenli ve anlaşılır kılar. Her şey havadan doğar ve ona dönüşür. Özsel olarak değişmeyen, sonsuz olan, sonsuzca kuşatan hava sürekli hareket eder. Hava ile varlıklar arasındaki oluş ve yaratılış ilişkisin de bu hareketlilik yaratır. Anaksimenes’e göre evrendeki her değişiklik havanın yoğunlaşmasından (sıkışma) ya da seyrekleşmesinden (gevşeme) meydana gelir. Havanın düzgülü yoğunlaşmasından soğuk, seyrekleşmesinden sıcak oluşur. Ateş seyrekleşmiş havadır. Rüzgârlar, daha az yoğun hava kütlelerince itilmiş olan ve yoğunlaşan havadır. Kalınlaşan ve ezilerek yoğunluğu artan hava, sürekli yeni varlıklar yaratır. Bu nedenle evren sonsuz bir oluş içindedir. Evrene canlılık getiren hava, insan bedenine girince ona da yaşam verir. Canlıda ruh, evrende birlik ilkesi taşır, etkin kılar ve biçim verir. Anaksimenes’in düşünceleri kendisinden sonra gelen filozoflardan Pitagoras ve Anaksagoras’ı etkilemiştir.


Leave A Reply