III. Pepin Kimdir?

1

III. Pepin Kimdir? Kısa Pepin olarak da bilinen Karolenj hanedanının ilk Frank olan kralı III. Pepin hayatı ve dönemi hakkında bilgi.

III. Pepin Kimdir?

III. PepinIII. Pepin, lakabı Kısa’dır. Fransızca Pepin le Bref, Almanca Pippin der Kurze (d. y. 714 -ö. 24 Eylül 768, Saint-Denis, Neustria), Karolenj hanedanından ilk Frank kralı. Charlemagne’ın babasıdır. 747’de fiilen iktidarı ele geçirmiş, 751’de kral ilan edilmiştir.

Tahta çıkışı ve hükümdarlığı. Merovenj topraklarında iktidar kontlarla öbür soyluların eline geçmiş, krallar saray nazırlarının gölgesi durumuna düşmüştü. Bunlar arasında öne çıkan ve Landenli Pepin (I. Pepin) soyundan zengin bir aileden gelen Charles Martel 741’de öldüğünde, büyük oğlu Carloman Austrasia, Alaman ülkesi ve Thüringen’in saray nazırı, küçük oğlu III. Pepin ise Neustria. Burgonya ve Provence saray nazırıydı. 737’den sonra bütün Franklara egemen olan bir kral çıkmamıştı. Pepin ve Carloman, Merovenj egemenliğini kâğıt üstünde de olsa sürdürmek amacıyla Childe-ric’e taç giydirdiler (743). Charles’ın Bavyeralı soylu bir kadından doğan üçüncü oğlu Grifo, kardeşleri 741’de Frank saray nazırı ilan edilince ayaklandı. Sonraki yıllarda birçok ayaklanmaya önderlik etti ve yakalanarak hapsedildi. Franklara ve papaya düşman olan Lombardlarla birleşmeye giderken Alpler’de bir geçitte öldürüldü (753).

742’de Akitanyalılarla Alamanlar ayaklandı. 743’te Bavyera dükü Odilo savaş çıkardı. 744’te Saksonlar, 745’te Akitanyalılar, 746’da Alamanlar arasında ayaklanmalar görüldü.

747’de Carloman Roma’da manastıra kapanmak amacıyla tahtını bırakınca Pepin Frankların tek hükümdarı oldu. Ama Pepin saray nazırlığıyla yetinmiyor, kral olmak, ayrıca papalığı Frank dünyasıyla birleştirmek istiyordu. 750’de Papa Zacharias’a gönderdiği bir mektupla III. Childeric’in tahttan indirilmesini ve kendisinin kral ilan edilmesini sağladı. Kasım 751’de, Soisson’ da Başpiskopos Bonifatius ve başka din adamları tarafından kral olarak kutsandı. Papa II. Stephanus’la ilişkisi. 752’de Zac-harias’ın ölümü üzerine II. Stephanus papa olduğunda Lombard kralı Aistulf, önemli bir piskoposluk merkezi olan Ravenna’yı alarak güneye yürümüş, Roma’yı kuşatma hazırlıklarına girişmişti. Kasım 753’te Frank topraklarına geçen Stephanus, 754 yazına değin Paris’teki Saint-Denis Manastırı’nda kaldı. Pepin’i kral, oğulları Charles ve Carloman’ı da onun vârisleri olarak kutsadı.

İtalya’ya dönerken Papa’ya eşlik eden Pepin ve ordusu Alpler’de Lombardlarla savaştı. Lombard kralı Aistulf başkenti Pavia’ya kaçmak zorunda kaldı. Pepin’in askerleri, Ravenna’nın yeniden papalığa bağlanması ve Roma mülklerinin geri verilmesi konusunda Aistulftan güvence alana değin Pavia yöresini yağmaladılar.

Aistulf sözünde durmayınca Papa Stephanus pek çok kez Pepin’den yardım istedi. 756’da bir kez daha İtalya’ya giren Pepin Aistulftan gene güvence aldı. Aynı yıl Aistulf’un attan düşerek ölmesi üzerine Nisan 757’de Desidario Lombard kralı oldu. 757’de ölen II. Stephanus’un yerine papa seçilen I. Paulus da sık sık Pepin’den yardım istemek zorunda kaldı.

Ama Pepin 748 ve 753’te Saksonya’da, 749’da Bavyera’da çıkan ayaklanmalarla uğraşmak durumundaydı; Akitanya ile de sürekli savaş halindeydi. 768’de bir Akitanya seferinden dönerken Saint-Denis’de öldü.

Pepin yalnızca ilk Karolenj hükümdarı olarak değil, papalığın güçlü bir destekçisi olarak da önem taşır. Papalığın İtalya’daki toprak talepleri Pepin’in Aistulf’a karşı seferlerine ve Aistulf’un Roma topraklarını geri verme sözüne dayanır. Pepin’in mektupları, onun Frank topraklarında başpiskoposluklar kurulması, sinod toplanması gibi taleplerini ve ilahiyata olan derin ilgisini göstermektedir.


1 Yorum

Leave A Reply