Anmary, Beautiful Song Çevirisi (Eurovision 2012 Letonya Şarkısı)

0
Advertisement

Eurovision 2012 Letonya’nın şarkısı Anmary Beautiful Song çevirisi, Türkçe Sözleri. Eurovision 2012 Şarkıları çevirileri.

Anmary – Beautiful Song Çevirisi (Eurovision 2012 Letonya Şarkısı)

 • I was born in a distant 1980
  1980 de uzaklarda doğdum
  The year the Irish Johnny Logan won
  İrlandalı Johnny Logan’ın kazandığı yılda
  Now he’s old, you know, still kinda famous
  Şimdi yaşlandı, ancak hala meşhur
  Could be my way, today’s my day, I’m singing of my song
  Benim yolum olabilir, bugün benim günüm, Kendi şarkımı söylüyorum
 • If I win as many did before me
  Benden öncekiler gibi ben de kazanırsam
  If this song became a big known hit
  Eğer bu şarkı büyük hit olursa
  I would buy a modern mic to sing it
  Şarkı söylemek için modern bir mikrofon alırım
  And all the jobs I did before I’m surely gonna quit
  Ve daha önce yaptığım tüm işleri bırakırım
 • Beautiful song is on the radio, is in the TV shows and so on and on
  Radyoda güzel bir şarkı, televizyon şovlarında ve her yerde
  Beautiful song that everybody knows and everybody loves
  Herkesin bildiği ve sevdiği güzel şarkı
  Beautiful song is on the radio, is in the TV shows and so on and on
  Radyoda güzel bir şarkı, televizyon şovlarında ve her yerde
  Beautiful song that everybody knows and everybody loves
  Herkesin bildiği ve sevdiği güzel şarkı
 • My mamma said “You gotta be a singer”
  Annem “şarkıcı olmalısın” dedi
  My father smiled when gave me my guitar
  Babam bana gitarımı verdiğinde gülümsedi
  I did my best, ‘though I can be much better
  Daha iyi olabilirim düşüncesiyle en iyisini yaptım
  Higher up the highest and the very further stars
  Yükseğe daha yükseğe ve en uzaktaki yıldızlara
 • And the day when Jagger, Mick did call me
  Jagger mick beni aradığı gün
  I couldn’t talk ’cause I was really busy
  Konuşamadım çünkü çok meşguldüm
  Recording song with Sir Paul McCartney
  Sir Paul McCartney şarkısını kaydediyordum
  “I’m sorry, Mick, I’ll call you back, one day I’ll call you back”
  Üzgünüm Mick, seni sonra arayacağım, bir gün seni arayacağım
 • Beautiful song is on the radio, is in the TV shows and so on and on
  Radyoda güzel bir şarkı, televizyon şovlarında ve her yerde
  Beautiful song that everybody knows and everybody loves
  Herkesin bildiği ve sevdiği güzel şarkı
  Beautiful song is on the radio, is in the TV shows and so on and on
  Radyoda güzel bir şarkı, televizyon şovlarında ve her yerde
  Beautiful song that everybody knows and everybody loves
  Herkesin bildiği ve sevdiği güzel şarkı


Leave A Reply