Antik Adab Kenti Hakkında Bilgi

0

Mezopotamya’da bugünkü Irak sınırları içerisinde yer alan antik Adab kenti hakkında kısa bilgi.

Adab, Mezopotamya’da eski kent. Irak sınırları içinde kalan bugünkü Bismaya. Adab, değişik yıllarda birçok bilim adamı tarafından kazıldı:

Advertisement

1850’de W. K. Laftus, 1885’te Wolfe kazı kurulunca, 1889 ve 1891’de W. H. Ward ve J. Peters, 1897’de E. Sachau ve 1893-1894’te E. J. Banks.

Arkeolojik buluntular, özellikle çivi yazılı belgelerin ışığında, önemli bir politik merkez olduğu anlaşılmıştır. Bulunan çivi yazılı belgeler bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir. Eski Babil diliyle yazılmış olan bu belgelerden öğrenildiğine göre uzun süre Kiş Kralı Mesilim’in yönetiminde kaldı. Daha sonra bilinen krallar Lugalannimundu ve Lugaldalu’dur. Eski Sümer heykelciliğini yansıtması açısından önemli bir eser olan Lugaldalu’nun bir heykeli İstanbul Eski Şart Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir.


Leave A Reply